Tin Tức

What Is The Difference Between ” Where Were You Born Có Nghĩa Là Gì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Where were you born? => What is your hometown? (Mình cũng không chắc nữa :( nhưng bạn thử hỏi ba mẹ hoặc giáo viên đi?)

what is your favourite colour

what is your mother name

where were your born

what is the date today

where is your birthday

how old are you

how many people are there in your family

my favourite color is red

my mother is miss nguyet

the date today is 18

my birthday is 11/06

I”m eleven years old

there are five people

chúc bạn học tốt

What is your favourite colour ?

=> It is white.

Bạn đang xem: Where were you born có nghĩa là gì

What is your mother name ?

=> Her name is Lan.

Where were youborn ?

=> I was born in Ha Noi.

What is the date today ?

=> Today is in December 18th.

Where is your birthday ?

=> My birthday is at home

How old are you ?

=> I”m eleven years old.

How many people in your family ?

=> There are four people in my family.

What is your favourite colour?

My favourite colour is green.

What is your mother name?

Her name is Thu.

Where were you born?

I was born in Dan Phuong hospital.

What is the date today?

It”s Tuesday.

where is your birthday?

My birthday is in my home.

10

7

Trả lời các câu hỏi sau

Would you spell your name,please?

Xem Thêm:  5 mẫu smartphone pin trâu, cấu hình mạnh, màn hình lớn, giá chưa tới 4 triệu, thỏa sức chiến game, xem phim mùa dịch

Where were you born?

What isthe address of your college?

What is your name?

how old are you?

Where are you form?

How do you spell your name?

Nhanh lên nhé!

1. Yes

2. i was born in Quang Ninh

3. My school in Le Thuy District

4. My name is Hang

5. I”m 14 year old

6.I”m come from Quang Binh City

7. H-A-N-G

chọn câu trả lời của mình nha bạn, chúc bạn làm tốt, k cho minh nha

Yes.

I was born at Ho Chi Minh City.

34 Pham Viet Chanh, district 1, Ho Chi Minh City.

My name is Quynh Anh.

I”m 9 years old.

I”m from Vietnam.

That”s Q – u – y – n – h A – n -h

Yes.

I was born inHo Chi Minh City.

34 Pham Viet Chanh. district 1, Ho Chi Minh City.

My name is Quynh Anh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Nhân Viên Kinh Doanh, Bán Hàng, Full Time, Part Time Lương Cao

I”m 9 years old.

I”m from Vietnam.

That”s Q – u – y – n – h A – n – h.

Điền “did” hoặc “was”hoặc “were” vào cjoox trống:

1.Where … you born?Where … your mother born?

2.When … you start school?

3.How many schools… you go to?

What … your favorite subject?

Where … you live when you … a child?

1.Where .were.. you born?Where .was.. your mother born?

2.When ..did. you start school?

thực hịn típ e ha

1. What is your name ?

2. How old are you ?

3. When were you born ?

4. Where do you live ?

Xem Thêm:  Một công ty phát hiện 38 F0 nhưng không thông báo cho chính quyền

5. What school are you in ?

6. What is your dream ?

I will tick the first person and make friends with that person and the second ( But ì the two are right )

1.My name is Giang

2.I”m eleven years old

4.I live in Nghe An Province

5.I study at Quynh Hong Primary School

6.I want to be a lawyer

1. My name is Huyen

2. I am 12 years old

3. I was born in 2006

4. I am study at Nguyen Cong Tru secondary school

5. My dream is doctor

1. What is your name ?

= > My name is Giao.

2. How old are you ?

= > I”m 12 years old.

3. When were you born ?

= > I was born in Ho Chi Minh city.

4. Where do you live ?

= > I live in Thu Duc district.

5. What school are you in ?

= > I”m studying at Le Van Tam secondary school.

6. What is your dream ?

= > Mydream is go to Korea and travel some countries.

Put”Did, Was or Were” into the brackets:

1. Where ….. you born?Where …..your mother born?

2. When ….you start school?

3. How many schools….you go to?

4. What….your favourite subject?

5. Where ….you live when you…..a child?

6. ……they live in a house or a flat?

7. I……home to help my parents.

8. What …..the trip like?

1. Where were ….. you born?Where .was….your mother born?

2. When ..did..you start school?

3. How many schools did ….you go to?

4. What.was…your favourite subject?

5. Where .did…you live when you were…..a child?

Xem Thêm:  ‘Card King: Dragon Wars’ Review, ‘Card King: Dragon Wars’ Review

6. ..did….they live in a house or a flat?

7. I..was….home to help my parents.

8. What was…..the trip like?

1.how old are you ?

2.when were you born?

3.what are you doing now?

4.what does your father do?

5.do you like football?

6.how often do you play football?

7.where were you yesterday?

8.what did you do last night?

1 i am 12 years old

2 i was born on 29th December 2006

3 i watching Tvnow

4 my father is a doctor

5 no,i don”t

6 i play football twice a week

7 i was at home

8 i read a book

hok tốt~

1 ) Iam 13 years old

2 ) I was born on October 24th

3 ) Iam surfing the net

4 ) My father is doctor

5 ) Yes , I do

6 ) I usuallyplay football after school

7 ) I was at school yesterday .

8 ) I studied at home last night

Chúc học giỏi !!!

1. I”m 14 years old

2. I was born on Valentine”s Day.

3. I listing to music now.

4. My father is a farmer.

5. Maybe yes.

6. I never play football.

7. Yesterday, I was at home.

8. I watched TV.

When and where were you born?

What are your favorite activities/hobbies/sports? Why?

What are your favorite foods?

Ai trả lời cho 3 tick.

I lived in………. village,………district,……………Province

Iwas born in May,2006

My favourite activities are

………………..hobbiesare

………………….sports are

I beef k

i were born in Thanh Hoa City in 2006

it is football because it is interesting

it is noodles

k cho mik nha

I was born in 2009 and in Lam Thao hospital

My favourite activities is playing computer games/watch TV/football because they interesting

It”s eggs,chicken,beff

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button