Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

website xin giới thiệu tới quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22 bao gồm các câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sử 7 đạt kết quả cao.

  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21
  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 23

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22

Câu 1: Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ thời gian nào?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22

A. Đầu thế kỉ XVI

B. Giữa thế kỉ XVI

C. Cuối thế kỉ XVI

D. Đầu thế kỉ XVII

Câu 2: Tại sao đến đầu thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu suy thoái?

A. Vua quan ăn chơi sa đọa

B. Nội bộ giai cấp thống trị giành quyền lực

C. Quan lại địa phương hà hiếp, vơ vét của dân

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Dưới thời Lê Tương Dực, mọi quyền hành nằm trong tay ai?

A. Lê Uy Mục

B. Trịnh Tùng

C. Trịnh Duy Sản

D. Mạc Đăng Dung

Câu 4: Lê Uy Mục làm vua trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1505 đến năm 1507

B. Từ năm 1505 đến năm 1509

C. Từ năm 1505 đến năm 1506

D. Từ năm 1504 đến năm 1509

Câu 5: Dưới triều vua nào Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh nhau liên miên suốt 10 năm?

A. Lý Tương Dực

B. Lê Uy Mục

C. Lê Thái Tông

D. Lê Thánh Tông

Câu 6: Nạn đói năm 1517 diễn ra dữ dội nhất ở vùng nào?

A. Bắc Ninh, Hải Dương

B. Hải Phòng, Nam Định

C. Bắc Ninh, Nam Định

D. Bắc Ninh, Bắc Giang

Câu 7: Thời Lê sơ đầu thế kỉ XVI diễn ra những mâu thuẫn gay gắt nào

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ

B. Mâu thuẫn giữa địa chủ với nhà vua

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo là “”quân ba chỏm” ?

A. Nghĩa quân đã 3 lần tấn công Thăng Long

B. Nghĩa quân cạo trọc đầu, chủ để ba chỏm tóc

C. Nghĩa quân ba lần bị thất bại

D. Nghĩa quân chia làm ba cánh tấn công vào nhà Lê

Câu 9: Vì sao gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba chỏm”?

A. Nghĩa quân đã ba lần tấn công Thăng Long

B. Nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc

C. Nghĩa quân ba lần bị thất bại

D. Nghĩa quân chia làm ba cánh tấn công vào nhà Lê

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra vào đầu năm 1511 ở Hưng Hóa và Sơn Tây?

A. Trần Tuân

B. Lê Hy

C. Trịnh Hưng

D. Phùng Chương

Câu 11: Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào năm nào?

A. Năm 1526

B. Năm 1528

C. Năm 1527

D. Năm 1529

Câu 12: Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hóa, lập một người dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”?

A. Lê Chiêu Thống

B. Nguyễn Hoàng

C. Nguyễn Kim

D. Trịnh Kiểm

Câu 13: Cuộc chiến tranh giữa nhà Lê và nhà Mạc (Nam – Bắc triều) kết thúc vào năm nào?

A. Năm 1545

B. Năm 1592

C. Năm 1590

D. Năm 1560

Câu 14: Cuộc chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn (Từ 1627 – 1672) diễn ra mấy lần? Ở đâu?

A. 7 lần. Ở Quảng Bình, Hà Tĩnh

B. 5 lần. Ở Quảng Bình, Nghệ An

C. 6 lần. Ở Thanh Hóa, Nghệ An

D. 4 lần. Ở Hà Tĩnh. Nghệ An

Câu 15: Đây là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII?

A. Sông Bến Hải (Quảng Trị)

B. Sông La (Hà Tĩnh)

C. Sông Gianh (Quảng Bình)

D. Không phải các vùng trên

Câu 16: Lũy Thầy thuộc tỉnh nào ngày nay?

A. Tỉnh Nghệ An

B. Tỉnh Quảng Bình

C. Tỉnh Quảng Trị

D. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A D C B A D A, C B
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án B A C C B A C B

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *