Pháp Luật

Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 đã đến rất gần. Đây là kỳ thi quan trọng đối với các thí sinh lớp 12 để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Vì vậy, thí sinh cần nắm rõ quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 để tránh mắc phải những vi phạm không đáng có. Dưới đây là tổng hợp các lỗi vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và dạng xử lý Dữ liệu lớn, xin chia sẻ để bạn đọc cùng nắm rõ.

1. Xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020 / TT-BGDĐT (gọi tắt là Quy chế thi) quy định, trường hợp vi phạm thì hình thức khiển trách bao gồm:

– Xem bài;

– Trao đổi bài tập với các học sinh khác.

(Áp dụng cho ứng viên vi phạm 01 lần)

Hình thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản xử lý.

2. Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Quy chế thi, trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo:

– Tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách;

– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp;

– Sao chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác sao chép của mình;

Hình thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản cùng tang vật (nếu có).

3. Xử lý kỷ luật bằng hình thức đình chỉ thi.

Tại Khoản 3 Điều 54 Quy chế thi (đã được sửa đổi bởi Khoản 17, Điều 1 Thông tư 05/2021 / TT-BGDĐT) quy định các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ thi:

– Tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Mang vật dụng trái phép vào phòng thi / phòng chờ hoặc di chuyển giữa phòng thi / phòng chờ;

– Đưa đề thi ra khỏi phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

– Viết, vẽ vào bài thi của mình về những nội dung không liên quan đến bài thi;

– Gây gỗ, đe dọa thí sinh, những người có trách nhiệm trong kỳ thi;

– Không chấp hành hướng dẫn của giám thị, trưởng phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi / phòng chờ;

Hình thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm trường:

Nếu trưởng điểm không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

Nếu giáo viên chủ nhiệm đồng ý sẽ đình chỉ kiểm tra. Thí sinh nộp bài, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, ra khỏi phòng thi sau khi đã có quyết định và ra khỏi khu vực thi khi hết giờ làm bài.

(Thí sinh bị đình chỉ thi trong năm nhất định sẽ bị hủy kết quả đối với tất cả các bài thi / môn trong kỳ thi năm đó)

4. Xử lý kỷ luật bằng hình thức trừ điểm bài thi.

Theo Khoản 4 Điều 54 Quy chế thi, các trường hợp trừ điểm thi được áp dụng:

– Khấu trừ 25% tổng điểm bài thi đối với trường hợp khiển trách;

– Trừ 50% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị cảnh cáo;

– Trừ 50% tổng số điểm của bài kiểm tra chấm bài làm phát hiện được;

– Điểm 0 cho:

+ Bài thi viết dành cho 2 người trở lên;

+ Bài thi viết trên giấy nháp hoặc giấy không đúng quy định;

(Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi đó sẽ bị 0 điểm và không được tiếp tục làm bài thi tiếp theo).

5. Xử lý kỷ luật bằng hình thức hủy bài thi.

Tại Khoản 5, Điều 54 của Quy chế thi, các trường hợp hủy bài thi được áp dụng:

– Có 02 bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm điểm d khoản 4 Điều 54 của Quy chế thi;

– Viết, vẽ vào giấy những nội dung liên quan đến nội dung thi;

– Để người khác làm bài kiểm tra / làm bài kiểm tra cho bạn;

– Sửa chữa, thêm bớt vào tác phẩm sau khi đã nộp;

– Dùng bài của người khác để nộp;

Hình thức xử lý kỷ luật: Căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định hủy bỏ kết quả kỳ thi.

6. Xử lý kỷ luật bằng hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền.

Tại khoản 6 Điều 54 Quy chế thi quy định các trường hợp hủy kết quả thi và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

– Giả mạo hồ sơ để được hưởng các chế độ ưu tiên, khuyến khích;

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

– Để người khác thi thay, thi thay;

– Gây rối, phá hoại kỳ thi;

– Hành hung người tham gia tổ chức kỳ thi, thí sinh;

Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi là không hợp pháp.

Ngoài mức xử lý vi phạm theo quy định nêu trên, trường hợp vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. xác định.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Phổ biến pháp luật về Dữ liệu lớn.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý nhé.

Xem Thêm:  Lái ô tô livestream cán chết người chịu hình phạt nào?

Bài viết Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý được đăng bởi vào ngày 2022-06-02 06:36:20. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý

#Tổng #hợp #phạm #quy #chế #thi #tốt #nghiệp #THPT #và #hình #thức #xử #lý

Kỳ thi THPT quốc gia 2022 đã đến rất gần rồi. Đây là kỳ thi quan trọng quả các thí sinh lớp 12 để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Chính vì vậy các thí sinh cần nắm rõ quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 để tránh mắc phải các lỗi vi phạm không đáng có. Sau đây là tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý Nhôm Kính Nam Phát xin chia sẻ để các bạn đọc cùng nắm được.
1. Xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách
Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế thi) quy định trường hợp vi phạm áp dụng hình thức khiển trách bao gồm:
– Nhìn bài;
– Trao đổi bài với thí sinh khác.
(Áp dụng với thí sinh vi phạm 01 lần)
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản xử lý.
2. Xử lý kỷ luật theo hình thức cảnh cáo
Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo:
– Tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách;
– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp;
– Chép bài của thí sinh khác hoặc để thi thi sinh khác chép bài của mình;
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản kèm tang vật (nếu có)
3. Xử lý kỷ luật theo hình thức đình chỉ thi
Tại khoản 3 Điều 54 Quy chế thi (được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ thi:
– Tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
– Mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc di chuyển giữa phòng thi/phòng chờ;
– Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
– Viết, vẽ vào giấy làm bài thi của mình về nội dung không liên quan bài thi;
– Gây gỗ, đe dọa thí sinh, những người có trách nhiệm trong kỳ thi;
– Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi/phòng chờ;
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm:
Nếu trưởng điểm không thống nhất thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.
Nếu trưởng điểm thống nhất tiến hành đình chỉ thi. Thí sinh nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi sau khi có quyết định và rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian thi.
(Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó)
4. Xử lý kỷ luật theo hình thức trừ điểm bài thi
Theo khoản 4 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức trừ điểm bài thi:
– Trừ 25% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị khiển trách;
– Trừ 50% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị cảnh cáo;
– Trừ 50% điểm toàn bài đối với bài thi đánh dấu bài bị phát hiện;
– Cho điểm 0 đối với:
+ Bài thi có chữ viết 02 người trở lên;
+ Bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;
(Thí sinh bị đình chỉ bài thi sẽ bị 0 điểm bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.)
5. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy bỏ bài thi
Tại khoản 5 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy bỏ bài thi:
– Có 02 bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy định điểm d khoản 4 Điều 54 Quy chế thi;
– Viết, vẽ vào tờ giấy thì những nội dung liên quan đến nội dung thi;
– Để người khác thi/làm bài thay;
– Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài;
– Dùng bài của người khác để nộp;
Phương thức xử lý kỷ luật: Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.
6. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
Tại khoản 6 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:
– Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;
– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;
– Để người khác dự thi thay, làm bài thi thay;
– Gây rối, phá hoại kỳ thi;
– Hành hung người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh;
– Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.
Ngoài mức độ vi phạm được xử lý theo quy định trên trong trường hợp các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Gia đình 3 người tử vong, bé gái mất tích: Bắt chồng cũ đã 'cao chạy xa bay' hơn 500km

#Tổng #hợp #phạm #quy #chế #thi #tốt #nghiệp #THPT #và #hình #thức #xử #lý

Kỳ thi THPT quốc gia 2022 đã đến rất gần rồi. Đây là kỳ thi quan trọng quả các thí sinh lớp 12 để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Chính vì vậy các thí sinh cần nắm rõ quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 để tránh mắc phải các lỗi vi phạm không đáng có. Sau đây là tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý Nhôm Kính Nam Phát xin chia sẻ để các bạn đọc cùng nắm được.
1. Xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách
Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế thi) quy định trường hợp vi phạm áp dụng hình thức khiển trách bao gồm:
– Nhìn bài;
– Trao đổi bài với thí sinh khác.
(Áp dụng với thí sinh vi phạm 01 lần)
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản xử lý.
2. Xử lý kỷ luật theo hình thức cảnh cáo
Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo:
– Tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách;
– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp;
– Chép bài của thí sinh khác hoặc để thi thi sinh khác chép bài của mình;
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản kèm tang vật (nếu có)
3. Xử lý kỷ luật theo hình thức đình chỉ thi
Tại khoản 3 Điều 54 Quy chế thi (được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ thi:
– Tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
– Mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc di chuyển giữa phòng thi/phòng chờ;
– Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
– Viết, vẽ vào giấy làm bài thi của mình về nội dung không liên quan bài thi;
– Gây gỗ, đe dọa thí sinh, những người có trách nhiệm trong kỳ thi;
– Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi/phòng chờ;
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm:
Nếu trưởng điểm không thống nhất thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.
Nếu trưởng điểm thống nhất tiến hành đình chỉ thi. Thí sinh nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi sau khi có quyết định và rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian thi.
(Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó)
4. Xử lý kỷ luật theo hình thức trừ điểm bài thi
Theo khoản 4 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức trừ điểm bài thi:
– Trừ 25% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị khiển trách;
– Trừ 50% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị cảnh cáo;
– Trừ 50% điểm toàn bài đối với bài thi đánh dấu bài bị phát hiện;
– Cho điểm 0 đối với:
+ Bài thi có chữ viết 02 người trở lên;
+ Bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;
(Thí sinh bị đình chỉ bài thi sẽ bị 0 điểm bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.)
5. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy bỏ bài thi
Tại khoản 5 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy bỏ bài thi:
– Có 02 bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy định điểm d khoản 4 Điều 54 Quy chế thi;
– Viết, vẽ vào tờ giấy thì những nội dung liên quan đến nội dung thi;
– Để người khác thi/làm bài thay;
– Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài;
– Dùng bài của người khác để nộp;
Phương thức xử lý kỷ luật: Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.
6. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
Tại khoản 6 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:
– Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;
– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;
– Để người khác dự thi thay, làm bài thi thay;
– Gây rối, phá hoại kỳ thi;
– Hành hung người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh;
– Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.
Ngoài mức độ vi phạm được xử lý theo quy định trên trong trường hợp các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Tài xế không chấp hành hiệu lệnh tông thẳng xe vào CSGT

#Tổng #hợp #phạm #quy #chế #thi #tốt #nghiệp #THPT #và #hình #thức #xử #lý

Kỳ thi THPT quốc gia 2022 đã đến rất gần rồi. Đây là kỳ thi quan trọng quả các thí sinh lớp 12 để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Chính vì vậy các thí sinh cần nắm rõ quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 để tránh mắc phải các lỗi vi phạm không đáng có. Sau đây là tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý Nhôm Kính Nam Phát xin chia sẻ để các bạn đọc cùng nắm được.
1. Xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách
Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế thi) quy định trường hợp vi phạm áp dụng hình thức khiển trách bao gồm:
– Nhìn bài;
– Trao đổi bài với thí sinh khác.
(Áp dụng với thí sinh vi phạm 01 lần)
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản xử lý.
2. Xử lý kỷ luật theo hình thức cảnh cáo
Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo:
– Tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách;
– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp;
– Chép bài của thí sinh khác hoặc để thi thi sinh khác chép bài của mình;
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản kèm tang vật (nếu có)
3. Xử lý kỷ luật theo hình thức đình chỉ thi
Tại khoản 3 Điều 54 Quy chế thi (được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ thi:
– Tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
– Mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc di chuyển giữa phòng thi/phòng chờ;
– Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
– Viết, vẽ vào giấy làm bài thi của mình về nội dung không liên quan bài thi;
– Gây gỗ, đe dọa thí sinh, những người có trách nhiệm trong kỳ thi;
– Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi/phòng chờ;
Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm:
Nếu trưởng điểm không thống nhất thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.
Nếu trưởng điểm thống nhất tiến hành đình chỉ thi. Thí sinh nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi sau khi có quyết định và rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian thi.
(Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó)
4. Xử lý kỷ luật theo hình thức trừ điểm bài thi
Theo khoản 4 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức trừ điểm bài thi:
– Trừ 25% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị khiển trách;
– Trừ 50% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị cảnh cáo;
– Trừ 50% điểm toàn bài đối với bài thi đánh dấu bài bị phát hiện;
– Cho điểm 0 đối với:
+ Bài thi có chữ viết 02 người trở lên;
+ Bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;
(Thí sinh bị đình chỉ bài thi sẽ bị 0 điểm bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.)
5. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy bỏ bài thi
Tại khoản 5 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy bỏ bài thi:
– Có 02 bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy định điểm d khoản 4 Điều 54 Quy chế thi;
– Viết, vẽ vào tờ giấy thì những nội dung liên quan đến nội dung thi;
– Để người khác thi/làm bài thay;
– Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài;
– Dùng bài của người khác để nộp;
Phương thức xử lý kỷ luật: Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.
6. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
Tại khoản 6 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:
– Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;
– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;
– Để người khác dự thi thay, làm bài thi thay;
– Gây rối, phá hoại kỳ thi;
– Hành hung người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh;
– Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.
Ngoài mức độ vi phạm được xử lý theo quy định trên trong trường hợp các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button