Kinh Doanh

Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 88,1% số hộ tự có nhà ở, 11,4% số hộ phải thuê và vay của nhà nước hoặc cá nhân. hoặc tư nhân, 0,3% hộ gia đình sống trong khu tập thể.

Trên cả nước, khu vực thành thị có tỷ lệ hộ có nhà riêng thấp hơn, chỉ 77,9%, trong khi tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 93,6%. Tỷ lệ hộ gia đình thuê nhà ở nông thôn rất thấp, chỉ 6,1%. Trong khi đó, giá thuê tại khu vực thành thị đạt 21,4%, cao gấp gần 4 lần so với khu vực nông thôn.

Xét theo vùng kinh tế – xã hội, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ có nhà ở cao nhất cả nước với 95,9%, gấp 1,4 lần vùng có tỷ lệ hộ có nhà ở cao nhất. Tỷ lệ thấp nhất là ở Đông Nam Bộ. Trong khi đó, khu vực có tỷ lệ hộ dân phải đi thuê nhà cao nhất là Đông Nam Bộ với 30,4%.

Sơn La là tỉnh có tỷ lệ hộ có nhà ở cao nhất cả nước với 98,5%, cao gấp hơn hai lần so với tỉnh có tỷ lệ thấp nhất là Bình Dương.

Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ tiền thuê nhà cao hơn sở hữu nhà - Ảnh 1.

Tỷ lệ hộ có nhà ở riêng và phải thuê nhà ở 10 địa phương là cao nhất và thấp nhất. Nguồn: GSO

Đối với tỷ lệ hộ gia đình, cá nhân thuê, vay mua nhà ở riêng lẻ, Sơn La cũng là địa phương có tỷ lệ này thấp nhất với chỉ 1,3%, trong khi Bình Dương là địa phương có tỷ lệ này cao nhất, lên tới 1,3%. lên 55,8%.

Nhìn chung, các tỉnh, thành phố trên cả nước có tỷ lệ hộ được sở hữu nhà ở cao hơn tỷ lệ hộ phải đi thuê nhà. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước có xu hướng ngược lại, đó là tỷ lệ hộ thuê nhà cao hơn tỷ lệ hộ tự sở hữu nhà.

Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là tỉnh duy nhất có tỷ lệ tiền thuê nhà cao hơn sở hữu nhà - Ảnh 2.

5 địa phương có GDP bình quân đầu người cao nhất và 5 địa phương có GDP bình quân đầu người thấp nhất năm 2020. Đơn vị: triệu đồng / tháng (Nguồn: TCTK)

Một khảo sát khác của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương cũng là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với hơn 7 triệu đồng / tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nhà riêng ở tỉnh này thấp nhất cả nước với hơn 43% và tỷ lệ hộ phải đi thuê nhà cao nhất cả nước với hơn 55%.

Trong khi đó, những tỉnh có GDP bình quân đầu người thấp nhất là những tỉnh có tỷ lệ sở hữu nhà cao hơn và ngược lại. Những địa phương có TNBQ bình quân đầu người cao thì tỷ lệ hộ có nhà ở riêng càng thấp.

Chẳng hạn, Điện Biên và Sơn La có GDP bình quân đầu người thấp nhất cả nước với chỉ 1,7 triệu đồng / tháng, nhưng tỷ lệ hộ có nhà riêng lại khá cao, tương ứng là 96,8%. và 98,5%. Tỷ lệ hộ phải thuê, mượn nhà ở hai địa phương này lần lượt là 2,3% và 1,3%.

Ngược lại, ở các tỉnh có tài nguyên thiên nhiên bình quân đầu người cao hơn như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh,… Tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, tỷ lệ sở hữu hộ gia đình khá thấp. Thành phố. Hồ Chí Minh có GDP bình quân đầu người hơn 6,5 triệu đồng / tháng, nhưng tỷ lệ hộ dân sở hữu nhà ở của thành phố này chỉ đạt gần 67% và tỷ lệ hộ dân phải thuê, mượn nhà của nhà nước. hoặc tư nhân đạt 32. .4%.

theo đất nước


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về
Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết
Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề
Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề
Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng
nhé.

Bài viết
Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng
được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 13:06:48. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Nguồn: soha.vn

Xem thêm thông tin về
Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước là địa phương duy nhất có tỷ lệ thuê nhà cao hơn sở hữu nhà riêng

#Tỉnh #có #thu #nhập #bình #quân #cao #nhất #cả #nước #là #địa #phương #duy #nhất #có #tỷ #lệ #thuê #nhà #cao #hơn #sở #hữu #nhà #riêng

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 88,1% hộ gia đình sở hữu nhà riêng, 11,4% hộ dân cư phải đi thuê mượn của nhà nước, cá nhân hoặc tư nhân, 0,3% hộ dân cư ở nhà tập thể.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Trên cả nước, khu vực thành thị có tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng thấp hơn với chỉ 77,9%, trong khi tỷ lệ này của khu vực nông thôn là 93,6%. Tỷ lệ hộ đi thuê nhà ở nông thôn rất thấp, chỉ đạt 6,1%. Trong khi đó, tỷ lệ đi thuê nhà ở thành thị đạt tới 21,4%, cao gấp gần 4 lần tỷ lệ ở nông thôn.Xét theo từng vùng kinh tế – xã hội, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ dân cư sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 95,9%, cao gấp 1,4 lần so với vùng có tỷ lệ thấp nhất là Đông Nam Bộ. Trong khi đó, vùng có tỷ lệ hộ dân phải đi thuê mượn nhà cao nhất là Đông Nam Bộ với 30,4%.Sơn La là tỉnh có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 98,5%, cao gấp hơn 2 lần địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Bình Dương.Tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng và phải đi thuê nhà của 10 địa phương cao nhất và thấp nhất. Nguồn: GSOĐối với tỷ lệ hộ đi thuê mượn nhà của nhà nước, cá nhân hay tư nhân, Sơn La cũng là tỉnh có tỷ lệ thấp nhất với chỉ 1,3%, trong khi Bình Dương là địa phương có tỷ lệ cao nhất, lên đến 55,8%.Nhìn chung, các tỉnh thành trên cả nước đều có tỷ lệ hộ sở hữu nhà cao hơn so với tỷ lệ hộ gia đình phải đi thuê nhà. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ ra, Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước có xu hướng ngược lại, tức là tỷ lệ hộ gia đình đi thuê mượn nhà cao hơn tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng.5 địa phương có TNBQ đầu người cao nhất và 5 địa phương có TNBQ đầu người thấp nhất năm 2020. Đơn vị: triệu đồng/tháng (Nguồn: GSO)Một cuộc khảo sát khác của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương cũng là tỉnh có thu nhập bình quân (TNBQ) đầu người cao nhất cả nước với hơn 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng tại tỉnh này lại thấp nhất cả nước với hơn 43% và tỷ lệ hộ phải đi thuê nhà cao nhất cả nước với hơn 55%.Trong khi đó, những tỉnh thành có mức TNBQ đầu người ở top dưới lại là những tỉnh thành có tỷ lệ sở hữu hộ nhà cao hơn và ngược lại. Những địa phương có mức TNBQ đầu người cao lại có tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng thuộc top dưới.Ví dụ như, Điện Biên và Sơn La có mức TNBQ đầu người thấp nhất cả nước với chỉ 1,7 triệu đồng/tháng nhưng tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng của 2 địa phương này khá cao, lần lượt là 96,8% và 98,5%. Tỷ lệ hộ phải đi thuê mượn nhà ở 2 địa phương này lần lượt là 2,3% và 1,3%.Ngược lại, ở các tỉnh thành có TNBQ đầu người cao hơn như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, tỷ lệ hộ sở hữu khá thấp. TP. Hồ Chí Minh có TNBQ đầu người đạt hơn 6,5 triệu đồng/tháng nhưng tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng tại thành phố này chỉ đạt gần 67% và tỷ lệ hộ phải đi thuê mượn nhà của nhà nước hoặc tư nhân đạt 32,4%.Việt Nam nằm trong số các nước được dự báo tăng trưởng cao nhất năm 2022

https://cafef.vn/tinh-co-thu-nhap-binh-quan-cao-nhat-ca-nuoc-la-dia-phuong-duy-nhat-co-ty-le-thue-nha-cao-hon-so-huu-nha-rieng-20220603065624489.chn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

theo Tổ Quốc

#Tỉnh #có #thu #nhập #bình #quân #cao #nhất #cả #nước #là #địa #phương #duy #nhất #có #tỷ #lệ #thuê #nhà #cao #hơn #sở #hữu #nhà #riêng

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 88,1% hộ gia đình sở hữu nhà riêng, 11,4% hộ dân cư phải đi thuê mượn của nhà nước, cá nhân hoặc tư nhân, 0,3% hộ dân cư ở nhà tập thể.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Trên cả nước, khu vực thành thị có tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng thấp hơn với chỉ 77,9%, trong khi tỷ lệ này của khu vực nông thôn là 93,6%. Tỷ lệ hộ đi thuê nhà ở nông thôn rất thấp, chỉ đạt 6,1%. Trong khi đó, tỷ lệ đi thuê nhà ở thành thị đạt tới 21,4%, cao gấp gần 4 lần tỷ lệ ở nông thôn.Xét theo từng vùng kinh tế – xã hội, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ dân cư sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 95,9%, cao gấp 1,4 lần so với vùng có tỷ lệ thấp nhất là Đông Nam Bộ. Trong khi đó, vùng có tỷ lệ hộ dân phải đi thuê mượn nhà cao nhất là Đông Nam Bộ với 30,4%.Sơn La là tỉnh có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 98,5%, cao gấp hơn 2 lần địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Bình Dương.Tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng và phải đi thuê nhà của 10 địa phương cao nhất và thấp nhất. Nguồn: GSOĐối với tỷ lệ hộ đi thuê mượn nhà của nhà nước, cá nhân hay tư nhân, Sơn La cũng là tỉnh có tỷ lệ thấp nhất với chỉ 1,3%, trong khi Bình Dương là địa phương có tỷ lệ cao nhất, lên đến 55,8%.Nhìn chung, các tỉnh thành trên cả nước đều có tỷ lệ hộ sở hữu nhà cao hơn so với tỷ lệ hộ gia đình phải đi thuê nhà. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ ra, Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước có xu hướng ngược lại, tức là tỷ lệ hộ gia đình đi thuê mượn nhà cao hơn tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng.5 địa phương có TNBQ đầu người cao nhất và 5 địa phương có TNBQ đầu người thấp nhất năm 2020. Đơn vị: triệu đồng/tháng (Nguồn: GSO)Một cuộc khảo sát khác của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương cũng là tỉnh có thu nhập bình quân (TNBQ) đầu người cao nhất cả nước với hơn 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng tại tỉnh này lại thấp nhất cả nước với hơn 43% và tỷ lệ hộ phải đi thuê nhà cao nhất cả nước với hơn 55%.Trong khi đó, những tỉnh thành có mức TNBQ đầu người ở top dưới lại là những tỉnh thành có tỷ lệ sở hữu hộ nhà cao hơn và ngược lại. Những địa phương có mức TNBQ đầu người cao lại có tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng thuộc top dưới.Ví dụ như, Điện Biên và Sơn La có mức TNBQ đầu người thấp nhất cả nước với chỉ 1,7 triệu đồng/tháng nhưng tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng của 2 địa phương này khá cao, lần lượt là 96,8% và 98,5%. Tỷ lệ hộ phải đi thuê mượn nhà ở 2 địa phương này lần lượt là 2,3% và 1,3%.Ngược lại, ở các tỉnh thành có TNBQ đầu người cao hơn như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, tỷ lệ hộ sở hữu khá thấp. TP. Hồ Chí Minh có TNBQ đầu người đạt hơn 6,5 triệu đồng/tháng nhưng tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng tại thành phố này chỉ đạt gần 67% và tỷ lệ hộ phải đi thuê mượn nhà của nhà nước hoặc tư nhân đạt 32,4%.Việt Nam nằm trong số các nước được dự báo tăng trưởng cao nhất năm 2022

https://cafef.vn/tinh-co-thu-nhap-binh-quan-cao-nhat-ca-nuoc-la-dia-phuong-duy-nhat-co-ty-le-thue-nha-cao-hon-so-huu-nha-rieng-20220603065624489.chn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

theo Tổ Quốc

#Tỉnh #có #thu #nhập #bình #quân #cao #nhất #cả #nước #là #địa #phương #duy #nhất #có #tỷ #lệ #thuê #nhà #cao #hơn #sở #hữu #nhà #riêng

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 88,1% hộ gia đình sở hữu nhà riêng, 11,4% hộ dân cư phải đi thuê mượn của nhà nước, cá nhân hoặc tư nhân, 0,3% hộ dân cư ở nhà tập thể.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Trên cả nước, khu vực thành thị có tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng thấp hơn với chỉ 77,9%, trong khi tỷ lệ này của khu vực nông thôn là 93,6%. Tỷ lệ hộ đi thuê nhà ở nông thôn rất thấp, chỉ đạt 6,1%. Trong khi đó, tỷ lệ đi thuê nhà ở thành thị đạt tới 21,4%, cao gấp gần 4 lần tỷ lệ ở nông thôn.Xét theo từng vùng kinh tế – xã hội, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ dân cư sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 95,9%, cao gấp 1,4 lần so với vùng có tỷ lệ thấp nhất là Đông Nam Bộ. Trong khi đó, vùng có tỷ lệ hộ dân phải đi thuê mượn nhà cao nhất là Đông Nam Bộ với 30,4%.Sơn La là tỉnh có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 98,5%, cao gấp hơn 2 lần địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Bình Dương.Tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng và phải đi thuê nhà của 10 địa phương cao nhất và thấp nhất. Nguồn: GSOĐối với tỷ lệ hộ đi thuê mượn nhà của nhà nước, cá nhân hay tư nhân, Sơn La cũng là tỉnh có tỷ lệ thấp nhất với chỉ 1,3%, trong khi Bình Dương là địa phương có tỷ lệ cao nhất, lên đến 55,8%.Nhìn chung, các tỉnh thành trên cả nước đều có tỷ lệ hộ sở hữu nhà cao hơn so với tỷ lệ hộ gia đình phải đi thuê nhà. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ ra, Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước có xu hướng ngược lại, tức là tỷ lệ hộ gia đình đi thuê mượn nhà cao hơn tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng.5 địa phương có TNBQ đầu người cao nhất và 5 địa phương có TNBQ đầu người thấp nhất năm 2020. Đơn vị: triệu đồng/tháng (Nguồn: GSO)Một cuộc khảo sát khác của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương cũng là tỉnh có thu nhập bình quân (TNBQ) đầu người cao nhất cả nước với hơn 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng tại tỉnh này lại thấp nhất cả nước với hơn 43% và tỷ lệ hộ phải đi thuê nhà cao nhất cả nước với hơn 55%.Trong khi đó, những tỉnh thành có mức TNBQ đầu người ở top dưới lại là những tỉnh thành có tỷ lệ sở hữu hộ nhà cao hơn và ngược lại. Những địa phương có mức TNBQ đầu người cao lại có tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng thuộc top dưới.Ví dụ như, Điện Biên và Sơn La có mức TNBQ đầu người thấp nhất cả nước với chỉ 1,7 triệu đồng/tháng nhưng tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng của 2 địa phương này khá cao, lần lượt là 96,8% và 98,5%. Tỷ lệ hộ phải đi thuê mượn nhà ở 2 địa phương này lần lượt là 2,3% và 1,3%.Ngược lại, ở các tỉnh thành có TNBQ đầu người cao hơn như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, tỷ lệ hộ sở hữu khá thấp. TP. Hồ Chí Minh có TNBQ đầu người đạt hơn 6,5 triệu đồng/tháng nhưng tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng tại thành phố này chỉ đạt gần 67% và tỷ lệ hộ phải đi thuê mượn nhà của nhà nước hoặc tư nhân đạt 32,4%.Việt Nam nằm trong số các nước được dự báo tăng trưởng cao nhất năm 2022

https://cafef.vn/tinh-co-thu-nhap-binh-quan-cao-nhat-ca-nuoc-la-dia-phuong-duy-nhat-co-ty-le-thue-nha-cao-hon-so-huu-nha-rieng-20220603065624489.chn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

theo Tổ Quốc

Rate this post
Xem Thêm:  Thiếu lao động và lạm phát bủa vây doanh nghiệp Mỹ

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button