Chính Trị

Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên toàn thể thảo luận cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4.

Xem Thêm:  Thủ tướng: Khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của DNNN
Các đại biểu chào mừng Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới” diễn ra tại TP.HCM tiếp tục với phiên toàn thể – thảo luận cấp cao trong thời gian tới. chiều nay (5/6).

Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm có cơ sở tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách lớn đến kinh tế – xã hội. phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Sáng 5/6, trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra 3 hội thảo: Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19; Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; Đổi mới công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Buổi chiều, phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao với 600 đại biểu với nội dung chính: Kinh tế toàn cầu và xu hướng hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; Đào tạo nguồn nhân lực số tạo đột phá về khoa học và công nghệ; Quản lý rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới …

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm nay là nơi trao đổi ý kiến, chia sẻ quan điểm giữa đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Một trong những vấn đề cốt lõi có tính chất tổng thể và lâu dài trong phát triển kinh tế đất nước thời gian tới là xây dựng nền kinh tế năng động, độc lập, tự chủ phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học và công nghệ. học tập đổi mới công nghệ gắn với nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định trong mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030 được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ”.

Hồ Vân


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4
nhé.

Bài viết Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4
được đăng bởi vào ngày 2022-06-08 08:41:24. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Thủ tướng chủ trì phiên tọa đàm cấp cao diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4

#Thủ #tướng #chủ #trì #phiên #tọa #đàm #cấp #cao #diễn #đàn #kinh #tế #Việt #Nam #lần #thứ

Chiều 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên toàn thể tọa đàm cấp cao tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4.

Các đại biểu chào mừng Thủ tướng tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới” diễn ra tại TP.HCM tiếp tục với phiên toàn thể – tọa đàm cấp cao trong chiều nay (5/6).
Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức nhằm có căn cứ tham mưu với Ban chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban bí thư về các chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh bình thường mới. 
Trong buổi sáng 5/6, trong khuôn khổ diễn đàn, đã có 3 hội thảo chuyên đề: Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19; Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Buổi chiều, phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao với quy mô 600 đại biểu với nội dung chính: Kinh tế toàn cầu và xu hướng về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; Đào tạo nhân lực công nghệ số để tạo mũi đột phá về khoa học và công nghệ; Quản trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới…
Theo Ban tổ chức, Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm nay là nơi trao đổi ý kiến và chia sẻ quan điểm giữa đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, các doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức quốc tế.
Một trong những vấn đề căn cốt có tính tổng thể và dài hạn trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới đó là xây dựng nền kinh tế phát triển năng động nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế như đã xác định trong mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 đã được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
Hồ Văn

#Thủ #tướng #chủ #trì #phiên #tọa #đàm #cấp #cao #diễn #đàn #kinh #tế #Việt #Nam #lần #thứ

Chiều 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên toàn thể tọa đàm cấp cao tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4.

Các đại biểu chào mừng Thủ tướng tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới” diễn ra tại TP.HCM tiếp tục với phiên toàn thể – tọa đàm cấp cao trong chiều nay (5/6).
Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức nhằm có căn cứ tham mưu với Ban chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban bí thư về các chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh bình thường mới. 
Trong buổi sáng 5/6, trong khuôn khổ diễn đàn, đã có 3 hội thảo chuyên đề: Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19; Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Buổi chiều, phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao với quy mô 600 đại biểu với nội dung chính: Kinh tế toàn cầu và xu hướng về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; Đào tạo nhân lực công nghệ số để tạo mũi đột phá về khoa học và công nghệ; Quản trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới…
Theo Ban tổ chức, Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm nay là nơi trao đổi ý kiến và chia sẻ quan điểm giữa đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, các doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức quốc tế.
Một trong những vấn đề căn cốt có tính tổng thể và dài hạn trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới đó là xây dựng nền kinh tế phát triển năng động nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế như đã xác định trong mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 đã được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
Hồ Văn

#Thủ #tướng #chủ #trì #phiên #tọa #đàm #cấp #cao #diễn #đàn #kinh #tế #Việt #Nam #lần #thứ

Chiều 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên toàn thể tọa đàm cấp cao tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4.

Các đại biểu chào mừng Thủ tướng tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới” diễn ra tại TP.HCM tiếp tục với phiên toàn thể – tọa đàm cấp cao trong chiều nay (5/6).
Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức nhằm có căn cứ tham mưu với Ban chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban bí thư về các chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh bình thường mới. 
Trong buổi sáng 5/6, trong khuôn khổ diễn đàn, đã có 3 hội thảo chuyên đề: Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19; Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Buổi chiều, phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao với quy mô 600 đại biểu với nội dung chính: Kinh tế toàn cầu và xu hướng về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; Đào tạo nhân lực công nghệ số để tạo mũi đột phá về khoa học và công nghệ; Quản trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới…
Theo Ban tổ chức, Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm nay là nơi trao đổi ý kiến và chia sẻ quan điểm giữa đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, các doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức quốc tế.
Một trong những vấn đề căn cốt có tính tổng thể và dài hạn trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới đó là xây dựng nền kinh tế phát triển năng động nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế như đã xác định trong mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 đã được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
Hồ Văn

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button