Tên Con Nguyễn Hải Anh Có Ý Nghĩa Tên Hải Anh 52,5/100 Điểm Trung Bình

*

Bạn đang xem: Tên con nguyễn hải anh có Ý nghĩa tên hải anh 52,5/100 Điểm trung bình

Bộ 85 水 thủy 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Thanh Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nhai 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to, tửu hải 酒海 chén rượu to.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc cha môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng cho một trận nên thân.1. thượng hải 2. công hải 3. nam hải 4. hải quan 5. anh cát lợi hải hạp 6. thệ hải minh sơn 7. nhân hải 8. phật hải 9. đại hải 10. địa trung hải 11. nhãn không tứ hải 12. hải khiếu
海 có 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)嗨 có 13 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)澥 có 16 nét, bộ thuỷ: nước(85)獬 có 16 nét, bộ khuyển: con chó(94)醢 có 17 nét, bộ dậu: một trong 12 địa chi(164)

Xem thêm: Family Share Steam Là Gì – Mẹo Chia Sẻ Tài Khoản Game Steam (Pubg, Cs Go,

Bộ 85 水 thủy 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 có 8 nét, bộ thuỷ: nước(85)英 có 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 có 11 nét, bộ nữ: nữ giới, con gái, đàn bà(38)瑛 có 13 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 có 14 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)撄 có 14 nét, bộ thủ: tay(64)缨 có 14 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 có 14 nét, bộ phẫu: đồ sành(121)樱 có 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 có 15 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 có 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)鹦 có 16 nét, bộ điểu: con chim(196)霙 có 17 nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 có 17 nét, bộ nữ: nữ giới, con gái, đàn bà(38)甖 có 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 có 20 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)攖 có 20 nét, bộ thủ: tay(64)罌 có 20 nét, bộ phẫu: đồ sành(121)櫻 có 21 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 có 21 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 có 22 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)纓 có 23 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, bộ điểu: con chim(196)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *