Tài liệu bài tập toán lớp 6 học kì 1

Với tài liệu bài tập toán lớp 6 học kì 1, các bạn học sinh lớp 6 có thể tự mình kiểm tra lại kiến thức và giải quyết các bài toán có trong tài liệu này nhằm nâng cao khả năng giải các bài toán trong chương trình toán của học kỳ đầu tiên.

Tài liệu bài tập toán lớp 6 học kì 1 do thầy Nguyễn Ngọc Dũng, trường THPT Tạ Quang Bửu biên soạn, lý thuyết và bài tập các dạng toán trong chương trình học kỳ 1 môn toán sẽ có trong tài liêu.


Bài tập Toán 6 học kì 1, Nguyễn Ngọc Dũng

Tài liệu bài tập toán lớp 6 học kì 1

Một số bài tập hay trong tài liệu

1. Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ hơn 45 và có chứa chữ số 3. Các số 13, 25, 53 có thuộc tập hợp ấy không?
2. Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 79 và bé hơn 85 bằng hai cách khác nhau.

Trên đây là tài liệu bài tập toán lớp 6 học kì 1, các em xem tiếp Tài liệu Bài tập toán lớp 6 học kì 2 ở đây nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *