Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in

Big Data VN xin giới thiệu tới các bạn Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in là gì?

Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in là mẫu dùng để ghi chép lại các ấn phẩm được chế bản, in và gia công. Mời các bạn tham khảo.

2. Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in

Bạn đang xem: Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in

SỔ

GHI CHÉP, QUẢN LÝ ẤN PHẨM

NHẬN CHẾ BẢN, IN VÀ GIA CÔNG SAU IN

(Dùng cho cơ sở chế bản, in và gia công sau in)

TÊN CƠ SỞ CHẾ BẢN, IN VÀ GIA CÔNG SAU IN: ……………………

…………………………………………………………………………………

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT:………………………………………………

…………………………………………………………………………………

QUYỂN SỐ: ………………………

Từ ngày ………… tháng ………. năm ………..

Đến ngày ……… tháng ………. năm ………..

Số

TT

NGƯỜI ĐẾN ĐẶT CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN

ẤN PHẨM NHẬN CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN

GIẤY PHÉP HOẶC

QUYẾT ĐỊNH XUẤT BẢN

(Số, ngày, tháng, năm đơn vị cấp)

HỢP ĐỒNG IN hoặc PHIẾU ĐẶT IN

(Số, ngày, tháng, năm)

HÓA ĐƠN

BÁN HÀNG

(Số, ngày, tháng, năm)

NGÀY GIAO HÀNG

HỌ VÀ TÊN

Tên, địa chỉ cơ quan

hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (đối với cá nhân).

TÊN

ẤN PHẨM

Khuôn khổ

Số trang

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *