Pháp Luật

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022 

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an viên 2022. Công an viên không được có hành vi lăng mạ, chửi bới, sách nhiễu, thờ ơ, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của nhân dân; không nhận tiền, tài sản,… là những hành vi bị cơ quan công an nghiêm cấm. Để biết nội dung chi tiết, hãy cùng Nhôm Kính Nam Phát tham khảo bài viết dưới đây.

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với CAND

1. Quy tắc ứng xử chung

Quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân (CAND) được quy định tại Thông tư 27/2017 / TT-BCA, theo đó, Điều 4 Thông tư này quy định một quy tắc ứng xử chung bắt buộc đối với chiến sĩ Công an nhân dân. toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong ngành Công an, An ninh. Cảnh sát viên phải tuân thủ các quy định sau đây:

– Nói và hành động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật Công an nhân dân.

– Tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

– Tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính.

– Có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm trong công việc; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, quy chế, quy trình công tác.

– Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chủ động, sáng tạo, hợp tác trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cảnh sát

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

Điều 4 Thông tư 27/2017 / TT-BCA cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân như sau:

– Không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để trục lợi, cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

– Không được nhận tiền, tài sản, lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc do mình quản lý; không được lợi dụng việc tặng quà, nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác để tư lợi.

– Không được sử dụng thông tin, tài liệu trái phép của đơn vị; che giấu, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, công dân về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân theo chức trách, nhiệm vụ.

– Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao gây hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, cơ quan, tổ chức khác hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 32 Luật Công an nhân dân 2018, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm những việc sau đây:

Lợi dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Những việc trái pháp luật, những điều Công an nhân dân, những việc mà pháp luật quy định mà cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

3. Quy định xử phạt vi phạm quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (Công an nhân dân); Dự thảo gồm 04 chương, 23 điều.

Theo đó, quy định về các hành vi vi phạm kỷ luật bao gồm các hành vi không tuân thủ quy tắc ứng xử của Công an nhân dân; vi phạm phẩm chất đạo đức, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Tùy theo hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

– Đối với cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

 • Khiển trách;
 • Cảnh báo;
 • Hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp nâng bậc lương cao hơn bậc lương) hoặc giáng cấp bậc hàm;
 • Cách chức nhiều bậc hàm hoặc hạ bậc, bậc lương (đối với trường hợp nâng bậc lương lần đầu) hoặc hạ nhiều bậc lương (đối với trường hợp được nâng bậc lương. của một hạng chức năng) thứ 2);
 • Tước chức danh công an viên hoặc buộc thôi việc đối với công nhân viên ngành công an.

– Đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

 • Khiển trách;
 • Cảnh báo;
 • Cách chức, giáng chức (áp dụng đối với trường hợp sau cách chức có trần của ngạch cao nhất theo quy định thấp hơn trần của ngạch cán sự giữ chức vụ);
 • Cách chức, cách chức (áp dụng đối với trường hợp chức danh sau khi miễn nhiệm có mức trần cao nhất theo quy định thấp hơn mức đang đảm nhiệm) hoặc cách chức, hạ bậc lương, cách chức (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương. đến ngạch, chức vụ sau khi được miễn nhiệm thì trần của ngạch cao nhất theo quy định thấp hơn ngạch mà viên chức đang giữ);
 • Tước danh hiệu CAND.

Trên đây là quy định mới nhất hiện hành về hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Vui lòng tham khảo các bài viết liên quan trong phần Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Dữ liệu lớn.

 • Công an phường là gì? Quyền hạn, nhiệm vụ và quyền hạn?
 • Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức của Công an nhân dân 2022

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022  này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022  sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022  hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022  nhé.

Xem Thêm:  Thưởng Tết 2022 có bắt buộc không?

Bài viết Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022  được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 01:42:09. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022

#Những #hành #bị #nghiêm #cấm #đối #với #công

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022. Công an không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không được nhận tiền, tài sản,… là những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.
Các hành vi bị nghiêm cấm đối với CAND
1. Quy tắc ứng xử chung
Quy tắc ứng xử của lực lượng công an nhân dân (CAND) được quy định trong Thông tư 27/2017/TT-BCA, theo đó Điều 4 thông tư này quy định về quy tắc ứng xử chung có tính chất bắt buộc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ công an trong ngành công an, an ninh. Các chiến sĩ công an cần phải tuân thủ những quy định sau:
– Nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân.
– Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.
– Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính.
– Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy trình công tác.
– Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với công an
CSGT đang thực hiện nhiệm vụ
Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BCA cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với cán bộ, chiến sĩ CAND như sau:
– Không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
– Không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; không được lợi dụng việc tặng quà, nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi.
– Không được sử dụng trái phép các thông tin, tài liệu của đơn vị; che dấu, bưng bít, làm sai lệch nội dung phản ánh của cơ quan, tổ chức và công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện.
– Không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.
– Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao mà gây ra hậu quả làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mình hoặc cơ quan, tổ chức khác hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 32 Luật Công an nhân dân 2018 thì chiến sĩ Công an nhân dân không được làm những việc sau:
– Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
– Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
3. Quy định xử phạt vi phạm quy tắc ứng xử của CAND
Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 23 điều.
Theo đó quy định về hành vi vi phạm kỉ luật bao gồm hành vi không tuân thủ quy tắc ứng xử  của Công an nhân dân; vi phạm phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Tùy theo từng hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm mà sẽ bị xử lý như sau:
– Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

Khiển trách;
Cảnh cáo;
Hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp có bậc lương cao hơn lương cấp bậc hàm) hoặc giáng cấp bậc hàm;
Giáng nhiều cấp bậc hàm hoặc giáng cấp bậc hàm và hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 1) hoặc hạ nhiều bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 2);
Tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với công nhân công an.

– Áp dụng đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

Khiển trách;
Cảnh cáo;
Giáng chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức vụ sau khi giáng chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ);
Cách chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ) hoặc cách chức và hạ bậc lương và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm và các trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ);
Tước danh hiệu CAND.

Trên đây là quy định hiện hành mới nhất về loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Nữ sinh ngành luật đầu độc cha ruột, giấu xác: 2 lần khai báo gian dối với công an

Công an phường là gì? Thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn?
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

#Những #hành #bị #nghiêm #cấm #đối #với #công

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022. Công an không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không được nhận tiền, tài sản,… là những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.
Các hành vi bị nghiêm cấm đối với CAND
1. Quy tắc ứng xử chung
Quy tắc ứng xử của lực lượng công an nhân dân (CAND) được quy định trong Thông tư 27/2017/TT-BCA, theo đó Điều 4 thông tư này quy định về quy tắc ứng xử chung có tính chất bắt buộc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ công an trong ngành công an, an ninh. Các chiến sĩ công an cần phải tuân thủ những quy định sau:
– Nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân.
– Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.
– Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính.
– Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy trình công tác.
– Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với công an
CSGT đang thực hiện nhiệm vụ
Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BCA cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với cán bộ, chiến sĩ CAND như sau:
– Không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
– Không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; không được lợi dụng việc tặng quà, nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi.
– Không được sử dụng trái phép các thông tin, tài liệu của đơn vị; che dấu, bưng bít, làm sai lệch nội dung phản ánh của cơ quan, tổ chức và công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện.
– Không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.
– Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao mà gây ra hậu quả làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mình hoặc cơ quan, tổ chức khác hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 32 Luật Công an nhân dân 2018 thì chiến sĩ Công an nhân dân không được làm những việc sau:
– Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
– Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
3. Quy định xử phạt vi phạm quy tắc ứng xử của CAND
Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 23 điều.
Theo đó quy định về hành vi vi phạm kỉ luật bao gồm hành vi không tuân thủ quy tắc ứng xử  của Công an nhân dân; vi phạm phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Tùy theo từng hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm mà sẽ bị xử lý như sau:
– Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

Khiển trách;
Cảnh cáo;
Hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp có bậc lương cao hơn lương cấp bậc hàm) hoặc giáng cấp bậc hàm;
Giáng nhiều cấp bậc hàm hoặc giáng cấp bậc hàm và hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 1) hoặc hạ nhiều bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 2);
Tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với công nhân công an.

– Áp dụng đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

Khiển trách;
Cảnh cáo;
Giáng chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức vụ sau khi giáng chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ);
Cách chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ) hoặc cách chức và hạ bậc lương và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm và các trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ);
Tước danh hiệu CAND.

Trên đây là quy định hiện hành mới nhất về loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Vụ chi 20 tỷ để điều Đại tá Đinh Văn Nơi đi tỉnh khác: Bắt thêm 1 nghi can

Công an phường là gì? Thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn?
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

#Những #hành #bị #nghiêm #cấm #đối #với #công

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an 2022. Công an không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không được nhận tiền, tài sản,… là những hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.
Các hành vi bị nghiêm cấm đối với CAND
1. Quy tắc ứng xử chung
Quy tắc ứng xử của lực lượng công an nhân dân (CAND) được quy định trong Thông tư 27/2017/TT-BCA, theo đó Điều 4 thông tư này quy định về quy tắc ứng xử chung có tính chất bắt buộc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ công an trong ngành công an, an ninh. Các chiến sĩ công an cần phải tuân thủ những quy định sau:
– Nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân.
– Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.
– Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính.
– Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy trình công tác.
– Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với công an
CSGT đang thực hiện nhiệm vụ
Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BCA cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với cán bộ, chiến sĩ CAND như sau:
– Không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
– Không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; không được lợi dụng việc tặng quà, nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi.
– Không được sử dụng trái phép các thông tin, tài liệu của đơn vị; che dấu, bưng bít, làm sai lệch nội dung phản ánh của cơ quan, tổ chức và công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện.
– Không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.
– Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao mà gây ra hậu quả làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mình hoặc cơ quan, tổ chức khác hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 32 Luật Công an nhân dân 2018 thì chiến sĩ Công an nhân dân không được làm những việc sau:
– Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
– Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
3. Quy định xử phạt vi phạm quy tắc ứng xử của CAND
Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 23 điều.
Theo đó quy định về hành vi vi phạm kỉ luật bao gồm hành vi không tuân thủ quy tắc ứng xử  của Công an nhân dân; vi phạm phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Tùy theo từng hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm mà sẽ bị xử lý như sau:
– Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

Khiển trách;
Cảnh cáo;
Hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp có bậc lương cao hơn lương cấp bậc hàm) hoặc giáng cấp bậc hàm;
Giáng nhiều cấp bậc hàm hoặc giáng cấp bậc hàm và hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 1) hoặc hạ nhiều bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 2);
Tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với công nhân công an.

– Áp dụng đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

Khiển trách;
Cảnh cáo;
Giáng chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức vụ sau khi giáng chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ);
Cách chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ) hoặc cách chức và hạ bậc lương và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm và các trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ);
Tước danh hiệu CAND.

Trên đây là quy định hiện hành mới nhất về loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với công an. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Công an phường là gì? Thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn?
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button