Khám Phá

‘Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu’

Những lời dạy của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, Người nhắc nhở từng cử tri khi cầm lá phiếu: “Ai muốn làm cán bộ cách mạng thì nhất định không được bầu”.

Sau khi thành lập nước, nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ là tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến, diễn ra đồng thời trên cả nước vào ngày 6/1/1946.

Để giải thích cho nhân dân hiểu về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên do nước Việt Nam độc lập tiến hành, Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã viết một bài báo trên báo Cửu quốc số 130, ra ngày 31 tháng 12 năm 1945 với tiêu đề “Về ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử ”.

Trong bài viết, Chủ tịch nước chỉ rõ quyền bầu cử và ứng cử của công dân: “Trong cuộc tổng tuyển cử, ai muốn lo việc nước thì có quyền ứng cử, mọi người dân đều có quyền bầu cử. .Không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, mọi công dân Việt Nam đều có hai quyền đó.

Chủ tịch nước nhắc nhở mọi người dân về quyền lợi và trách nhiệm của công dân: “Tổng tuyển cử là dịp để toàn dân tộc tự do lựa chọn những người có tài, có đức gánh vác công việc của đất nước … Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ bổ nhiệm Chính phủ. Chính phủ đó đích thực là Chính phủ của nhân dân ”.

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tại khu vực bầu cử số 1, tiểu khu 1, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về bản chất của nhà nước dân chủ cộng hòa, Chủ tịch nêu rõ: “Bản chất của Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp, là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền thuộc về tay ai, về tay ai. phục vụ? Quyền của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp. “

Không có đặc quyền hoặc đặc quyền

Là người có công khai sinh ra nước Việt Nam độc lập và đứng đầu Chính phủ mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết yêu cầu việc ứng cử, bầu cử phải theo quy trình, quy chế đã được Ủy ban bầu cử thông qua. đặt ra, không có đặc quyền, đặc quyền.

Trong cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tranh cử tại Hà Nội cùng với 73 ứng cử viên khác. Với tình cảm và sự kính trọng đối với Người, 118 đồng chí Chủ tịch Ủy ban Hành chính đã cùng tuyên bố đề nghị: “Xin Bác Hồ Chí Minh không ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi ủng hộ và tôn vinh Bác mãi mãi là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa . “

Trước yêu cầu đó, Hồ Chủ tịch đã viết một bức thư ngắn cảm ơn đồng bào và đề nghị đồng bào cho phép Người được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân. Bức thư viết: “Tôi là công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vì vậy tôi không thể thông qua các quy định của cuộc tổng tuyển cử đã định”.

Hồ Chủ tịch trúng cử với số phiếu rất cao, trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho Hà Nội cùng với 5 đại biểu khác. Khi được Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất bầu làm Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, Người đã nói: “Tôi hoàn toàn không ham danh lợi, bây giờ tôi phải đảm đương vai trò Chủ tịch nước là vì tôi. được đồng bào giao phó thì mình phải ra sức làm, chẳng khác gì người lính tuân lệnh tổ quốc ra mặt trận ”.

Yêu nhân dân, tôn trọng nhân dân, thì nhân dân sẽ yêu quý và tôn trọng chúng ta.

Đi sâu hơn về tiêu chuẩn của những đại biểu dân cử, khi nói chuyện với nhân dân thủ đô nhân kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II (tháng 7-1960), Hồ Chủ tịch đã nói: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, hết lòng. phụng sự Tổ quốc, nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Việc lựa chọn những đại biểu đó là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri … “.

Về vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ trong cuộc gặp và trò chuyện thân mật với các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa I (kể từ ngày Thủ đô được giải phóng). , diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 1958.

{từ khóa}
Sau khi cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, chúng ta đã phần nào thực hiện được tâm nguyện của Hồ Chủ tịch về “Bầu được những đại biểu xứng đáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân”

Người nói: “Mỗi đại biểu HĐND phải phản ánh được tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, truyền được chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đến với nhân dân, biến những chủ trương, chính sách đó thành hành động của nhân dân. Hội đồng nhân dân phải hết sức sâu sát, quan tâm đến đời sống của nhân dân, phải thực hành tiết kiệm, liêm chính, luôn coi mình là đầy tớ của nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân. Trước mắt, hội đồng nhân dân phải tập trung vận động nhân dân chống hạn, đẩy mạnh sản xuất ”.

Hồ Chủ tịch cũng nhắc nhở cử tri và nhân dân luôn ghi nhớ quyền lợi của mình đối với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: “Nhân dân có quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu chứng tỏ không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc này đảm bảo quyền kiểm soát của nhân dân đối với người đại diện của họ.

Với toàn thể cán bộ trong bộ máy chính quyền từ làng đến tỉnh, Hồ Chủ tịch cũng đã căn dặn kỹ càng qua “Thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện, làng” đăng trên báo Cửu Quốc ngày nay. Ngày 17 tháng 10 năm 1945.

Ông nhắc nhở: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan chính quyền từ cả nước đến thôn, bản đều là công bộc của dân, tức là gánh vác việc chung cho dân chứ không phải đè đầu cưỡi cổ dân như mình. trong thời kỳ bị Pháp và Nhật đô hộ. Việc gì có lợi cho người dân, chúng ta phải làm hết sức mình. Bất cứ điều gì gây hại cho nhân dân, chúng ta phải làm hết sức mình để tránh. Phải yêu thương nhân dân, tôn trọng nhân dân thì nhân dân mới yêu quý, kính trọng mình ”.

Lời dạy của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, bao năm qua vẫn còn nguyên giá trị: “Vì nước mà hy sinh, phấn đấu, quên lợi ích cá nhân, nghĩ đến lợi ích chung”. “Vì nước quên lợi nhà”. Đặc biệt, Chủ tịch nước nhắc nhở từng cử tri cần cân nhắc khi cầm lá phiếu: “Ai muốn làm cán bộ cách mạng thì nhất định không được bầu”.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đang đến gần. Nhớ đến Người, mỗi chúng ta đều cân nhắc kỹ lưỡng trách nhiệm của mình trước vấn đề hệ trọng của đất nước, nghiên cứu kỹ lý lịch, bài phát biểu, chương trình hành động của từng ứng viên, để xem ai là người thực sự dám hy sinh, phấn đấu, quên lợi ích cá nhân và nghĩ cho lợi ích chung. ”, ai muốn“ làm quan cách mạng ”hãy sáng suốt lựa chọn.

Với sự cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng như vậy, chúng ta đã phần nào thực hiện được tâm nguyện của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu được những đại biểu xứng đáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân”.

Chúng ta cũng luôn ghi nhớ, mỗi người dân có quyền giám sát những đại biểu được bầu ra, xem xét ai là người trúng cử, đồng thời ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân, việc gì hại cho dân thì phải cố hết sức tránh ”, hay người“ thương dân, kính trọng nhân dân ”.

Lê Tiến Long

Điều đặc biệt trong cuộc vận động bầu cử dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điều đặc biệt trong cuộc vận động bầu cử dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để có những biện pháp phù hợp với trình độ văn hóa lúc bấy giờ, nhiều địa phương đã có những sáng kiến ​​rất hay, như đặt những câu văn về tên người ứng cử đại biểu Quốc hội cho dễ nhớ.

Xem Thêm:  Ngăn chặn tham nhũng từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về ‘Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu’
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết ‘Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu’
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề ‘Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu’
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề ‘Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu’
nhé.

Bài viết ‘Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu’
được đăng bởi vào ngày 2022-06-18 23:50:30. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về 'Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu'

#Những #muốn #làm #quan #cách #mạng #thì #nhất #định #không #nên #bầu

Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, Người nhắc nhở mỗi cử tri khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.

Sau ngày thành lập nước, công việc cấp bách đầu tiên của chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ là tổ chức bầu Quốc hội lập hiến, diễn ra đồng loạt trên cả nước vào ngày 6/1/1946.
Để giải thích cho đồng bào về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tiến hành, Chủ tịch Chính phủ lâm thời viết bài trên báo Cứu Quốc số 130, ra ngày 31/12/1945 với tiêu đề “Về ý nghĩa tổng tuyển cử”. 
Trong bài viết, Chủ tịch chỉ rõ quyền bầu cử, ứng cử của công dân: “Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.
Chủ tịch nhắc nhở toàn thể người dân về quyền và trách nhiệm của công dân: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Do tổng tuyển cử mà bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về bản chất của nhà nước dân chủ cộng hòa, Chủ tịch nêu rõ: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Ðó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Ðiều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp”.
Không có đặc quyền, đặc lợi  
Là người có công khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, đứng đầu Chính phủ mới thành lập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết yêu cầu việc ứng cử, bầu cử phải theo đúng quy trình, quy định được ủy ban bầu cử đặt ra, không có đặc quyền, đặc lợi. 
Trong kỳ tổng tuyển cử Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử tại thủ đô Hà Nội cùng 73 ứng viên khác. Với tình cảm và sự thành kính dành cho Người, 118 vị là Chủ tịch Ủy ban Hành chính cùng công bố bản đề nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
Đáp lại yêu cầu này, Hồ Chủ tịch viết bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bức thư có đoạn: “Tôi là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên không thể vượt qua thể lệ của cuộc tổng tuyển cử đã định”.
Hồ Chủ tịch trúng cử với số phiếu rất cao, trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho Hà Nội cùng 5 vị nữa. Khi được Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, Người phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”.
Yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta  
Đi sâu vào tiêu chuẩn người đại biểu dân cử, khi nói chuyện với đồng bào thủ đô nhân dịp mừng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 2 (7/1960), Hồ Chủ tịch nói: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội. Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của từng cử tri…”.
Về vai trò của của đại biểu HĐND và nhiệm vụ của HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ trong buổi tiếp và nói chuyện thân mật với các vị đại biểu HĐND Hà Nội khóa 1 (kể từ sau ngày Thủ đô giải phóng), diễn ra ngày 4/1/1958.

Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”

Người nói: “Mỗi vị đại biểu HĐND phải phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đến nhân dân, biến những chủ trương chính sách đó thành hành động của nhân dân. HĐND phải hết sức gần gũi, quan tâm đến đời sống của nhân dân; phải thực hành cần kiệm liêm chính, phải luôn nghĩ rằng mình là đầy tớ của nhân dân và ra sức phục vụ nhân dân. Trước mắt HĐND phải tập trung sức động viên nhân dân ra sức chống hạn, đẩy mạnh sản xuất”.
Hồ Chủ tịch cũng từng nhắc nhở cử tri, nhân dân luôn ghi nhớ các quyền của mình với Quốc hội, HĐND các cấp: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và HĐND nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của mình…”.
Với toàn thể cán bộ trong bộ máy chính quyền từ làng lên cấp tỉnh, kỳ, Hồ Chủ tịch cũng căn dặn kỹ càng qua “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu Quốc ngày 17/10/1945.
Người nhắc nhở: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.
Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn còn nguyên giá trị: “’Làm việc nước bây giờ là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”. “Vì lợi nước, quên lợi nhà”. Đặc biệt, Chủ tịch nhắc nhở mỗi cử tri cân nhắc khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.
Ngày bầu cử Quốc hội đã đến gần. Nhớ về Người, mỗi chúng ta cân nhắc kỹ trách nhiệm của mình với vấn đề trọng đại của đất nước, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, các bài phát biểu, chương trình hành động của từng ứng viên, xem ai thực sự dám “hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”, ai muốn “làm quan cách mạng” để lựa chọn cho sáng suốt.
Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng như vậy, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”.
Chúng ta cũng luôn nhớ, mỗi công dân có quyền giám sát các đại biểu dân cử, xem xét ai trúng cử mà vẫn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, hoặc ai là người “yêu dân, kính dân”. 
Lê Tiên Long

Xem Thêm:  Chờ đợi các quyết đáp của Quốc hội

Điều đặc biệt trong vận động bầu cử thời Chủ tịch Hồ Chí Minh
Để có biện pháp phù hợp với trình độ văn hóa hồi ấy, nhiều địa phương có sáng kiến rất hay, như đặt các câu vè tên ứng cử viên ĐBQH cho dễ nhớ.

#Những #muốn #làm #quan #cách #mạng #thì #nhất #định #không #nên #bầu

Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, Người nhắc nhở mỗi cử tri khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.

Sau ngày thành lập nước, công việc cấp bách đầu tiên của chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ là tổ chức bầu Quốc hội lập hiến, diễn ra đồng loạt trên cả nước vào ngày 6/1/1946.
Để giải thích cho đồng bào về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tiến hành, Chủ tịch Chính phủ lâm thời viết bài trên báo Cứu Quốc số 130, ra ngày 31/12/1945 với tiêu đề “Về ý nghĩa tổng tuyển cử”. 
Trong bài viết, Chủ tịch chỉ rõ quyền bầu cử, ứng cử của công dân: “Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.
Chủ tịch nhắc nhở toàn thể người dân về quyền và trách nhiệm của công dân: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Do tổng tuyển cử mà bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về bản chất của nhà nước dân chủ cộng hòa, Chủ tịch nêu rõ: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Ðó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Ðiều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp”.
Không có đặc quyền, đặc lợi  
Là người có công khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, đứng đầu Chính phủ mới thành lập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết yêu cầu việc ứng cử, bầu cử phải theo đúng quy trình, quy định được ủy ban bầu cử đặt ra, không có đặc quyền, đặc lợi. 
Trong kỳ tổng tuyển cử Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử tại thủ đô Hà Nội cùng 73 ứng viên khác. Với tình cảm và sự thành kính dành cho Người, 118 vị là Chủ tịch Ủy ban Hành chính cùng công bố bản đề nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
Đáp lại yêu cầu này, Hồ Chủ tịch viết bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bức thư có đoạn: “Tôi là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên không thể vượt qua thể lệ của cuộc tổng tuyển cử đã định”.
Hồ Chủ tịch trúng cử với số phiếu rất cao, trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho Hà Nội cùng 5 vị nữa. Khi được Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, Người phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”.
Yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta  
Đi sâu vào tiêu chuẩn người đại biểu dân cử, khi nói chuyện với đồng bào thủ đô nhân dịp mừng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 2 (7/1960), Hồ Chủ tịch nói: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội. Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của từng cử tri…”.
Về vai trò của của đại biểu HĐND và nhiệm vụ của HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ trong buổi tiếp và nói chuyện thân mật với các vị đại biểu HĐND Hà Nội khóa 1 (kể từ sau ngày Thủ đô giải phóng), diễn ra ngày 4/1/1958.

Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”

Người nói: “Mỗi vị đại biểu HĐND phải phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đến nhân dân, biến những chủ trương chính sách đó thành hành động của nhân dân. HĐND phải hết sức gần gũi, quan tâm đến đời sống của nhân dân; phải thực hành cần kiệm liêm chính, phải luôn nghĩ rằng mình là đầy tớ của nhân dân và ra sức phục vụ nhân dân. Trước mắt HĐND phải tập trung sức động viên nhân dân ra sức chống hạn, đẩy mạnh sản xuất”.
Hồ Chủ tịch cũng từng nhắc nhở cử tri, nhân dân luôn ghi nhớ các quyền của mình với Quốc hội, HĐND các cấp: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và HĐND nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của mình…”.
Với toàn thể cán bộ trong bộ máy chính quyền từ làng lên cấp tỉnh, kỳ, Hồ Chủ tịch cũng căn dặn kỹ càng qua “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu Quốc ngày 17/10/1945.
Người nhắc nhở: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.
Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn còn nguyên giá trị: “’Làm việc nước bây giờ là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”. “Vì lợi nước, quên lợi nhà”. Đặc biệt, Chủ tịch nhắc nhở mỗi cử tri cân nhắc khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.
Ngày bầu cử Quốc hội đã đến gần. Nhớ về Người, mỗi chúng ta cân nhắc kỹ trách nhiệm của mình với vấn đề trọng đại của đất nước, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, các bài phát biểu, chương trình hành động của từng ứng viên, xem ai thực sự dám “hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”, ai muốn “làm quan cách mạng” để lựa chọn cho sáng suốt.
Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng như vậy, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”.
Chúng ta cũng luôn nhớ, mỗi công dân có quyền giám sát các đại biểu dân cử, xem xét ai trúng cử mà vẫn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, hoặc ai là người “yêu dân, kính dân”. 
Lê Tiên Long

Xem Thêm:  Tận mắt thấy ‘quái vật biển’ có tới 300 chiếc răng

Điều đặc biệt trong vận động bầu cử thời Chủ tịch Hồ Chí Minh
Để có biện pháp phù hợp với trình độ văn hóa hồi ấy, nhiều địa phương có sáng kiến rất hay, như đặt các câu vè tên ứng cử viên ĐBQH cho dễ nhớ.

#Những #muốn #làm #quan #cách #mạng #thì #nhất #định #không #nên #bầu

Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, Người nhắc nhở mỗi cử tri khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.

Sau ngày thành lập nước, công việc cấp bách đầu tiên của chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ là tổ chức bầu Quốc hội lập hiến, diễn ra đồng loạt trên cả nước vào ngày 6/1/1946.
Để giải thích cho đồng bào về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tiến hành, Chủ tịch Chính phủ lâm thời viết bài trên báo Cứu Quốc số 130, ra ngày 31/12/1945 với tiêu đề “Về ý nghĩa tổng tuyển cử”. 
Trong bài viết, Chủ tịch chỉ rõ quyền bầu cử, ứng cử của công dân: “Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.
Chủ tịch nhắc nhở toàn thể người dân về quyền và trách nhiệm của công dân: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Do tổng tuyển cử mà bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về bản chất của nhà nước dân chủ cộng hòa, Chủ tịch nêu rõ: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Ðó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Ðiều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp”.
Không có đặc quyền, đặc lợi  
Là người có công khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, đứng đầu Chính phủ mới thành lập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết yêu cầu việc ứng cử, bầu cử phải theo đúng quy trình, quy định được ủy ban bầu cử đặt ra, không có đặc quyền, đặc lợi. 
Trong kỳ tổng tuyển cử Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử tại thủ đô Hà Nội cùng 73 ứng viên khác. Với tình cảm và sự thành kính dành cho Người, 118 vị là Chủ tịch Ủy ban Hành chính cùng công bố bản đề nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
Đáp lại yêu cầu này, Hồ Chủ tịch viết bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bức thư có đoạn: “Tôi là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên không thể vượt qua thể lệ của cuộc tổng tuyển cử đã định”.
Hồ Chủ tịch trúng cử với số phiếu rất cao, trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho Hà Nội cùng 5 vị nữa. Khi được Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, Người phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”.
Yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta  
Đi sâu vào tiêu chuẩn người đại biểu dân cử, khi nói chuyện với đồng bào thủ đô nhân dịp mừng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 2 (7/1960), Hồ Chủ tịch nói: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội. Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của từng cử tri…”.
Về vai trò của của đại biểu HĐND và nhiệm vụ của HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ trong buổi tiếp và nói chuyện thân mật với các vị đại biểu HĐND Hà Nội khóa 1 (kể từ sau ngày Thủ đô giải phóng), diễn ra ngày 4/1/1958.

Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”

Người nói: “Mỗi vị đại biểu HĐND phải phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đến nhân dân, biến những chủ trương chính sách đó thành hành động của nhân dân. HĐND phải hết sức gần gũi, quan tâm đến đời sống của nhân dân; phải thực hành cần kiệm liêm chính, phải luôn nghĩ rằng mình là đầy tớ của nhân dân và ra sức phục vụ nhân dân. Trước mắt HĐND phải tập trung sức động viên nhân dân ra sức chống hạn, đẩy mạnh sản xuất”.
Hồ Chủ tịch cũng từng nhắc nhở cử tri, nhân dân luôn ghi nhớ các quyền của mình với Quốc hội, HĐND các cấp: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và HĐND nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của mình…”.
Với toàn thể cán bộ trong bộ máy chính quyền từ làng lên cấp tỉnh, kỳ, Hồ Chủ tịch cũng căn dặn kỹ càng qua “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu Quốc ngày 17/10/1945.
Người nhắc nhở: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.
Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn còn nguyên giá trị: “’Làm việc nước bây giờ là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”. “Vì lợi nước, quên lợi nhà”. Đặc biệt, Chủ tịch nhắc nhở mỗi cử tri cân nhắc khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.
Ngày bầu cử Quốc hội đã đến gần. Nhớ về Người, mỗi chúng ta cân nhắc kỹ trách nhiệm của mình với vấn đề trọng đại của đất nước, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, các bài phát biểu, chương trình hành động của từng ứng viên, xem ai thực sự dám “hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”, ai muốn “làm quan cách mạng” để lựa chọn cho sáng suốt.
Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng như vậy, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”.
Chúng ta cũng luôn nhớ, mỗi công dân có quyền giám sát các đại biểu dân cử, xem xét ai trúng cử mà vẫn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, hoặc ai là người “yêu dân, kính dân”. 
Lê Tiên Long

Điều đặc biệt trong vận động bầu cử thời Chủ tịch Hồ Chí Minh
Để có biện pháp phù hợp với trình độ văn hóa hồi ấy, nhiều địa phương có sáng kiến rất hay, như đặt các câu vè tên ứng cử viên ĐBQH cho dễ nhớ.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button