Chính Trị

Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số 176 nghìn tỷ đồng gói thầu tại Nghị quyết 43 để bố trí vốn cho 3 dự án đường bộ cao tốc.

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường cho ý kiến ​​về tình hình thực hiện và dự kiến ​​danh mục, số vốn bố trí cho nhiệm vụ. các dự án thuộc Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội ..

Xem Thêm:  Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết 43 quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, cơ chế đặc thù đối với đầu tư công của Chính phủ. chương trình này và một số nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ ngân sách nhà nước lên mức tối đa 176.000 tỷ đồng, chủ yếu sử dụng trong năm 2022 và 2023.

Xem Thêm:  Kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, nguồn vốn cho từng nhiệm vụ y tế (14 nghìn tỷ đồng), an sinh xã hội, lao động việc làm (8,15 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (40 nghìn tỷ đồng), cung cấp vốn điều lệ cho các Quỹ hỗ trợ phát triển lên đến 300 tỷ đồng; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 113,55 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã công bố tổng mức vốn, danh mục chi tiết và mức vốn dự kiến ​​cho từng nhiệm vụ, dự án của từng bộ. , các cơ quan Trung ương và địa phương với tổng vốn hơn 149.201 tỷ đồng cho 113 nhiệm vụ, dự án để làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án …

Chính phủ khuyến nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, không bao gồm các dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ danh mục các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường lưu ý, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo vốn cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 149.201 tỷ đồng, bằng 84,77% số vốn. Quốc hội cho phép (lên đến 176 nghìn tỷ đồng). Số còn lại chưa công bố khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng (trong đó ngành y tế 14 nghìn tỷ đồng, 4 dự án đường cao tốc 11,8 nghìn tỷ đồng).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường

Do đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, Thủ tướng Chính phủ cần khẩn trương thông báo số vốn còn lại để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. cho ý kiến. Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn và các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Đối với 3 dự án đường cao tốc (Biên Hòa – Vũng Tàu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.

Qua thảo luận, xem xét của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết 43 được Quốc hội kỳ họp bất thường ban hành ngay từ đầu. Đầu năm 2022 nhưng đến nay (sau gần 5 tháng), Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng vốn của chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sự chậm trễ này phần nào làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện quyết liệt. hơn.

Nhấn mạnh đây là chủ trương quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ khẩn trương xử lý phần vốn còn lại cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và các dự án khác để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có cơ sở thực hiện. Các địa phương cũng cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, trình Chính phủ, Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo xin ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi bố trí vốn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số 176 nghìn tỷ đồng gói thầu tại Nghị quyết 43 của Quốc hội để bố trí vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục đường cao tốc. Các dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 này.

Trong đó, có 3.800 tỷ đồng cho dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; hơn 2.320 tỷ đồng cho dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.500 tỷ đồng cho dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Trần Thường – Ảnh: Quốc hội


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc
nhé.

Bài viết Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc
được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 16:54:10. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc

#Nhất #trí #với #đề #xuất #của #Chính #phủ #dành #tỷ #đồng #cho #dự #án #cao #tốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176 nghìn tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc.

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết 43 của Quốc hội..
Trình bày báo cáo, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết 43 có quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho đầu tư công thuộc chương trình này và một số nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176.000 tỷ đồng, thời gian sử dụng chủ yếu trong hai năm 2022 và 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, số vốn cho từng nhiệm vụ y tế (14 nghìn tỷ đồng), an sinh xã hội, lao động và việc làm (8,15 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (40 nghìn tỷ đồng), cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển tối đa 300 tỷ đồng; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 113,55 nghìn tỷ đồng. 
Trên cơ sở rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng mức vốn hơn 149.201 tỷ đồng cho 113 nhiệm vụ, dự án để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án…
Chính phủ đề nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, không bao gồm dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường lưu ý, Thủ tướng thông báo vốn cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 149.201 tỷ đồng, bằng 84,77% so với số Quốc hội cho phép (tối đa là 176 nghìn tỷ đồng). Số còn lại chưa thông báo khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng (trong đó có 14 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực y tế, 11,8 nghìn tỷ đồng cho 4 dự án đường cao tốc).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường

Vì vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, Thủ tướng cần khẩn trương thông báo hết số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đề nghị, Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 của Quốc hội.
Đối với 3 dự án đường cao tốc (Biên Hòa – Vũng Tàu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.
Qua thảo luận, xem xét của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết số 43 đã được kỳ họp bất thường của Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022 nhưng đến nay (sau gần 5 tháng) Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sự chậm trễ này phần nào làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai quyết liệt hơn.
Nhấn mạnh đây là chính sách quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ khẩn trương xử lý số vốn còn lại cho lĩnh vực hạ tầng và các dự án khác để các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có căn cứ thực hiện. Các địa phương cũng cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ, Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176 nghìn tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 của Quốc hội để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục các dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 này.
Trong đó, có 3.800 tỷ đồng dành cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; hơn 2.320 tỷ đồng cho dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.500 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai 1.
Trần Thường – Ảnh: Quốc hội

Phó Thủ tướng nói về tiến độ giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đến thời điểm hiện nay cơ bản đã giải ngân được 22.000 tỷ. Đây là tiền đề rất quan trọng để tin tưởng rằng gói hỗ trợ thực hiện tốt trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính: Có chỗ bán nhà đất giá 10 tỷ nhưng chỉ kê khai 500 triệu đồng
Tại phiên thảo luận sáng 2/6 về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính nói về trường hợp chỉ kê khai thuế 500 triệu đồng, sau đó phải kê khai lại 10 tỷ đồng, gấp 20 lần. Theo ông, có trường hợp kê khai còn thấp hơn 40 lần.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm, Quốc hội chỉ rõ nguyên nhân
Theo kết quả giám sát tối cao, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm khi đến nay mới có 7/111 quy hoạch được quyết định, phê duyệt.

#Nhất #trí #với #đề #xuất #của #Chính #phủ #dành #tỷ #đồng #cho #dự #án #cao #tốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176 nghìn tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc.

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết 43 của Quốc hội..
Trình bày báo cáo, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết 43 có quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho đầu tư công thuộc chương trình này và một số nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176.000 tỷ đồng, thời gian sử dụng chủ yếu trong hai năm 2022 và 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, số vốn cho từng nhiệm vụ y tế (14 nghìn tỷ đồng), an sinh xã hội, lao động và việc làm (8,15 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (40 nghìn tỷ đồng), cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển tối đa 300 tỷ đồng; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 113,55 nghìn tỷ đồng. 
Trên cơ sở rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng mức vốn hơn 149.201 tỷ đồng cho 113 nhiệm vụ, dự án để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án…
Chính phủ đề nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, không bao gồm dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường lưu ý, Thủ tướng thông báo vốn cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 149.201 tỷ đồng, bằng 84,77% so với số Quốc hội cho phép (tối đa là 176 nghìn tỷ đồng). Số còn lại chưa thông báo khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng (trong đó có 14 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực y tế, 11,8 nghìn tỷ đồng cho 4 dự án đường cao tốc).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường

Vì vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, Thủ tướng cần khẩn trương thông báo hết số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đề nghị, Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 của Quốc hội.
Đối với 3 dự án đường cao tốc (Biên Hòa – Vũng Tàu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.
Qua thảo luận, xem xét của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết số 43 đã được kỳ họp bất thường của Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022 nhưng đến nay (sau gần 5 tháng) Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sự chậm trễ này phần nào làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai quyết liệt hơn.
Nhấn mạnh đây là chính sách quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ khẩn trương xử lý số vốn còn lại cho lĩnh vực hạ tầng và các dự án khác để các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có căn cứ thực hiện. Các địa phương cũng cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ, Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176 nghìn tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 của Quốc hội để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục các dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 này.
Trong đó, có 3.800 tỷ đồng dành cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; hơn 2.320 tỷ đồng cho dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.500 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai 1.
Trần Thường – Ảnh: Quốc hội

Phó Thủ tướng nói về tiến độ giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đến thời điểm hiện nay cơ bản đã giải ngân được 22.000 tỷ. Đây là tiền đề rất quan trọng để tin tưởng rằng gói hỗ trợ thực hiện tốt trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính: Có chỗ bán nhà đất giá 10 tỷ nhưng chỉ kê khai 500 triệu đồng
Tại phiên thảo luận sáng 2/6 về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính nói về trường hợp chỉ kê khai thuế 500 triệu đồng, sau đó phải kê khai lại 10 tỷ đồng, gấp 20 lần. Theo ông, có trường hợp kê khai còn thấp hơn 40 lần.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm, Quốc hội chỉ rõ nguyên nhân
Theo kết quả giám sát tối cao, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm khi đến nay mới có 7/111 quy hoạch được quyết định, phê duyệt.

#Nhất #trí #với #đề #xuất #của #Chính #phủ #dành #tỷ #đồng #cho #dự #án #cao #tốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176 nghìn tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc.

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết 43 của Quốc hội..
Trình bày báo cáo, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết 43 có quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho đầu tư công thuộc chương trình này và một số nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176.000 tỷ đồng, thời gian sử dụng chủ yếu trong hai năm 2022 và 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, số vốn cho từng nhiệm vụ y tế (14 nghìn tỷ đồng), an sinh xã hội, lao động và việc làm (8,15 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (40 nghìn tỷ đồng), cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển tối đa 300 tỷ đồng; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 113,55 nghìn tỷ đồng. 
Trên cơ sở rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng mức vốn hơn 149.201 tỷ đồng cho 113 nhiệm vụ, dự án để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án…
Chính phủ đề nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, không bao gồm dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường lưu ý, Thủ tướng thông báo vốn cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 149.201 tỷ đồng, bằng 84,77% so với số Quốc hội cho phép (tối đa là 176 nghìn tỷ đồng). Số còn lại chưa thông báo khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng (trong đó có 14 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực y tế, 11,8 nghìn tỷ đồng cho 4 dự án đường cao tốc).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường

Vì vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, Thủ tướng cần khẩn trương thông báo hết số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đề nghị, Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 của Quốc hội.
Đối với 3 dự án đường cao tốc (Biên Hòa – Vũng Tàu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng), đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.
Qua thảo luận, xem xét của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết số 43 đã được kỳ họp bất thường của Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022 nhưng đến nay (sau gần 5 tháng) Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sự chậm trễ này phần nào làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai quyết liệt hơn.
Nhấn mạnh đây là chính sách quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ khẩn trương xử lý số vốn còn lại cho lĩnh vực hạ tầng và các dự án khác để các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có căn cứ thực hiện. Các địa phương cũng cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ, Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ về việc dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176 nghìn tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 của Quốc hội để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục các dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 này.
Trong đó, có 3.800 tỷ đồng dành cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; hơn 2.320 tỷ đồng cho dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.500 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai 1.
Trần Thường – Ảnh: Quốc hội

Phó Thủ tướng nói về tiến độ giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đến thời điểm hiện nay cơ bản đã giải ngân được 22.000 tỷ. Đây là tiền đề rất quan trọng để tin tưởng rằng gói hỗ trợ thực hiện tốt trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính: Có chỗ bán nhà đất giá 10 tỷ nhưng chỉ kê khai 500 triệu đồng
Tại phiên thảo luận sáng 2/6 về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính nói về trường hợp chỉ kê khai thuế 500 triệu đồng, sau đó phải kê khai lại 10 tỷ đồng, gấp 20 lần. Theo ông, có trường hợp kê khai còn thấp hơn 40 lần.

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm, Quốc hội chỉ rõ nguyên nhân
Theo kết quả giám sát tối cao, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm khi đến nay mới có 7/111 quy hoạch được quyết định, phê duyệt.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button