Kinh Doanh

Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?

Trong lần hiếm hoi công bố chi tiết hạng mục này, FLC cho biết mức thù lao dành cho ông Trịnh Văn Quyết không thay đổi từ năm 2020 đến năm 2021.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 của FLC hiếm khi công bố rõ ràng khoản thù lao mà tổng công ty này trả cho người lao động trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng chi trả lương, thưởng và các khoản trích theo lương của hội đồng quản trị. Tuy nhiên, khác với báo cáo của nhiều doanh nghiệp, khoản mục này không được hạch toán vào lương, chi phí quản lý doanh nghiệp mà được ghi nhận trong thông tin về các bên liên quan – giao dịch với thành viên quản lý. Chìa khóa.

Cụ thể, tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của FLC năm 2020 là 740 triệu đồng và năm 2021 là 745 triệu đồng, trong đó tổng chi cho Ban kiểm soát các năm tương ứng là 180 triệu đồng. .

Xét từng cá nhân trong ban lãnh đạo, ông Trịnh Văn Quyết được trả lương 120 triệu đồng / năm cho cả hai năm 2020 và 2021. Tính trung bình mỗi tháng giữ ghế Chủ tịch FLC, tỷ phú sàn chứng khoán Việt được phục thù. nhân công 10 triệu đồng.

Mức thù lao của ông Quyết tương đương với bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch FLC kiêm Chủ tịch FLC Faros, cũng như ông Lã Quý Hiền và bà Bùi Hải Huyền. Tổng giám đốc Bamboo Airways là người nhận ít thù lao nhất và mới nhận từ năm 2021, với mức 85 triệu đồng / năm, tương đương khoảng 7 triệu đồng / tháng.

Thù lao của Hội đồng quản trị (gồm 11 thành viên) của FLC cao hơn nhiều so với mức thù lao của Hội đồng quản trị với mức chi trả năm 2020 là hơn 10 tỷ đồng và năm 2021 là 12,2 tỷ đồng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về
Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết
Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề
Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề
Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?
nhé.

Bài viết
Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?
được đăng bởi vào ngày 2022-04-16 00:14:36. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Nguồn: soha.vn

Xem thêm thông tin về
Mức lương FLC trả cho ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị chủ tịch HĐQT là bao nhiêu?

#Mức #lương #FLC #trả #cho #ông #Trịnh #Văn #Quyết #trên #cương #vị #chủ #tịch #HĐQT #là #bao #nhiêu

Trong lần hiếm hoi công bố chi tiết khoản mục này, FLC cho biết mức chi thù lao cho ông Trịnh Văn Quyết không thay đổi từ năm 2020 đến 2021.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý IV của FLC hiếm hoi công bố rõ mức thù lao mà tập đoàn này trả cho các nhân sự thuộc hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng chi tiền lương thưởng và các khoản trích theo lương của ban tổng giám đốc. Tuy nhiên, khác với báo cáo của nhiều doanh nghiệp, khoản mục này không được ghi nhận vào chi phí lương hoặc chi phí quản lý mà được ghi chú trong phần thông tin về các bên liên quan – giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt.Cụ thể, tổng thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát của FLC năm 2020 là 740 triệu đồng và năm 2021 là 745 triệu đồng, trong đó tổng chi cho riêng ban kiểm soát các năm tương ứng là 180 triệu đồng.Xét trên từng cá nhân thuộc ban quản trị, ông Trịnh Văn Quyết được trả 120 triệu đồng/năm cho cả năm 2020 và 2021. Tính trung bình, mỗi tháng giữ ghế Chủ tịch FLC, vị tỷ phú sàn chứng khoán Việt được trả thù lao 10 triệu đồng.Mức thù lao của ông Quyết tương đương với mức nhận của bà Hương Trần Kiểu Dung – Phó chủ tịch FLC đồng thời là Chủ tịch của FLC Faros, cũng như ông Lã Quý Hiền và bà Bùi Hải Huyền. Tổng giám đốc Bamboo Airways là người nhận thù lao ít nhất và cũng mới chỉ nhận từ năm 2021, với mức 85 triệu đồng/năm, tương ứng khoảng 7 triệu đồng/tháng.Thù lao ban giám đốc của FLC (gồm 11 thành viên) cao hơn nhiều so với HĐQT với mức chi trả hơn 10 tỷ đồng năm 2020 và 12,2 tỷ đồng năm 2021.Cổ phiếu “họ FLC” tạo kỷ lục trong phiên ngày 28/3

https://soha.vn/muc-luong-flc-tra-cho-ong-trinh-van-quyet-tren-cuong-vi-chu-tich-hdqt-la-bao-nhieu-20220328161614966.htm

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịCopy linkLink bài gốcLấy linkhttps://doanhnghieptiepthi.vn/tim-kiem.htm?keyword=M%e1%bb%a9c+l%c6%b0%c6%a1ng+FLC+tr%e1%ba%a3+cho+%c3%b4ng+Tr%e1%bb%8bnh+V%c4%83n+Quy%e1%ba%bft+tr%c3%aan+c%c6%b0%c6%a1ng+v%e1%bb%8b+ch%e1%bb%a7+t%e1%bb%8bch+H%c4%90QT+l%c3%a0+bao+nhi%c3%aau%3f

#Mức #lương #FLC #trả #cho #ông #Trịnh #Văn #Quyết #trên #cương #vị #chủ #tịch #HĐQT #là #bao #nhiêu

Trong lần hiếm hoi công bố chi tiết khoản mục này, FLC cho biết mức chi thù lao cho ông Trịnh Văn Quyết không thay đổi từ năm 2020 đến 2021.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý IV của FLC hiếm hoi công bố rõ mức thù lao mà tập đoàn này trả cho các nhân sự thuộc hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng chi tiền lương thưởng và các khoản trích theo lương của ban tổng giám đốc. Tuy nhiên, khác với báo cáo của nhiều doanh nghiệp, khoản mục này không được ghi nhận vào chi phí lương hoặc chi phí quản lý mà được ghi chú trong phần thông tin về các bên liên quan – giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt.Cụ thể, tổng thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát của FLC năm 2020 là 740 triệu đồng và năm 2021 là 745 triệu đồng, trong đó tổng chi cho riêng ban kiểm soát các năm tương ứng là 180 triệu đồng.Xét trên từng cá nhân thuộc ban quản trị, ông Trịnh Văn Quyết được trả 120 triệu đồng/năm cho cả năm 2020 và 2021. Tính trung bình, mỗi tháng giữ ghế Chủ tịch FLC, vị tỷ phú sàn chứng khoán Việt được trả thù lao 10 triệu đồng.Mức thù lao của ông Quyết tương đương với mức nhận của bà Hương Trần Kiểu Dung – Phó chủ tịch FLC đồng thời là Chủ tịch của FLC Faros, cũng như ông Lã Quý Hiền và bà Bùi Hải Huyền. Tổng giám đốc Bamboo Airways là người nhận thù lao ít nhất và cũng mới chỉ nhận từ năm 2021, với mức 85 triệu đồng/năm, tương ứng khoảng 7 triệu đồng/tháng.Thù lao ban giám đốc của FLC (gồm 11 thành viên) cao hơn nhiều so với HĐQT với mức chi trả hơn 10 tỷ đồng năm 2020 và 12,2 tỷ đồng năm 2021.Cổ phiếu “họ FLC” tạo kỷ lục trong phiên ngày 28/3

https://soha.vn/muc-luong-flc-tra-cho-ong-trinh-van-quyet-tren-cuong-vi-chu-tich-hdqt-la-bao-nhieu-20220328161614966.htm

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịCopy linkLink bài gốcLấy linkhttps://doanhnghieptiepthi.vn/tim-kiem.htm?keyword=M%e1%bb%a9c+l%c6%b0%c6%a1ng+FLC+tr%e1%ba%a3+cho+%c3%b4ng+Tr%e1%bb%8bnh+V%c4%83n+Quy%e1%ba%bft+tr%c3%aan+c%c6%b0%c6%a1ng+v%e1%bb%8b+ch%e1%bb%a7+t%e1%bb%8bch+H%c4%90QT+l%c3%a0+bao+nhi%c3%aau%3f

#Mức #lương #FLC #trả #cho #ông #Trịnh #Văn #Quyết #trên #cương #vị #chủ #tịch #HĐQT #là #bao #nhiêu

Trong lần hiếm hoi công bố chi tiết khoản mục này, FLC cho biết mức chi thù lao cho ông Trịnh Văn Quyết không thay đổi từ năm 2020 đến 2021.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý IV của FLC hiếm hoi công bố rõ mức thù lao mà tập đoàn này trả cho các nhân sự thuộc hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tổng chi tiền lương thưởng và các khoản trích theo lương của ban tổng giám đốc. Tuy nhiên, khác với báo cáo của nhiều doanh nghiệp, khoản mục này không được ghi nhận vào chi phí lương hoặc chi phí quản lý mà được ghi chú trong phần thông tin về các bên liên quan – giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt.Cụ thể, tổng thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát của FLC năm 2020 là 740 triệu đồng và năm 2021 là 745 triệu đồng, trong đó tổng chi cho riêng ban kiểm soát các năm tương ứng là 180 triệu đồng.Xét trên từng cá nhân thuộc ban quản trị, ông Trịnh Văn Quyết được trả 120 triệu đồng/năm cho cả năm 2020 và 2021. Tính trung bình, mỗi tháng giữ ghế Chủ tịch FLC, vị tỷ phú sàn chứng khoán Việt được trả thù lao 10 triệu đồng.Mức thù lao của ông Quyết tương đương với mức nhận của bà Hương Trần Kiểu Dung – Phó chủ tịch FLC đồng thời là Chủ tịch của FLC Faros, cũng như ông Lã Quý Hiền và bà Bùi Hải Huyền. Tổng giám đốc Bamboo Airways là người nhận thù lao ít nhất và cũng mới chỉ nhận từ năm 2021, với mức 85 triệu đồng/năm, tương ứng khoảng 7 triệu đồng/tháng.Thù lao ban giám đốc của FLC (gồm 11 thành viên) cao hơn nhiều so với HĐQT với mức chi trả hơn 10 tỷ đồng năm 2020 và 12,2 tỷ đồng năm 2021.Cổ phiếu “họ FLC” tạo kỷ lục trong phiên ngày 28/3

https://soha.vn/muc-luong-flc-tra-cho-ong-trinh-van-quyet-tren-cuong-vi-chu-tich-hdqt-la-bao-nhieu-20220328161614966.htm

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịCopy linkLink bài gốcLấy linkhttps://doanhnghieptiepthi.vn/tim-kiem.htm?keyword=M%e1%bb%a9c+l%c6%b0%c6%a1ng+FLC+tr%e1%ba%a3+cho+%c3%b4ng+Tr%e1%bb%8bnh+V%c4%83n+Quy%e1%ba%bft+tr%c3%aan+c%c6%b0%c6%a1ng+v%e1%bb%8b+ch%e1%bb%a7+t%e1%bb%8bch+H%c4%90QT+l%c3%a0+bao+nhi%c3%aau%3f

Rate this post

Xem Thêm:  Giá xăng tăng kỷ lục, shipper lo lắng "làm không đủ tiền trang trải"

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button