Pháp Luật

Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu?

Phương án mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Theo quy định của Luật Cư trú 2020 thì sổ hộ khẩu chỉ có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vậy nếu chưa có sổ hộ khẩu thì làm sao mua được BHYT hộ gia đình? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm.

Hướng dẫn trường hợp mua BHYT hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Vừa qua, Chính phủ đã lấy ý kiến ​​về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018 / NĐ-CP. Dưới đây là một số gợi ý về phương án mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu.

Đề xuất phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu

Đối với trường hợp tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà vẫn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú.

Từ ngày 01/01/2023 tham gia BHYT hộ gia đình theo Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Đối với trường hợp công dân làm thủ tục đăng ký cư trú sau ngày 01/7/2021 dẫn đến việc thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú. . tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định của Luật này. quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Điều 37. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của luật liên quan đến quản lý cư trú

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008 / QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013 / QH13, Luật số 46/2014 / QH13, Luật số 97/2015 / QH13 và Luật số 35/2018 / QH14 như sau:

“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. ” .

Xem chi tiết nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018 / NĐ-CP tại file tải về.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Phổ biến pháp luật về Dữ liệu lớn.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu? này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu? sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu? hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu? nhé.

Xem Thêm:  Giám đốc công ty cưa xẻ gỗ bán khống hóa đơn giá trị 17 tỉ đồng

Bài viết Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu? được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 22:34:09. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mua BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ Sổ hộ khẩu?

#Mua #BHYT #hộ #gia #đình #thế #nào #khi #bỏ #Sổ #hộ #khẩu

Phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu chỉ có giá trị đến hết ngày 31.12.2022. Vậy không có sổ hộ khẩu thì làm thế nào để mua được bảo hiểm y tế hộ gia đình? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm. 
Để hướng dẫn cho trường hợp mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Mới đây Chính phủ đã lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Sau đây là một số đề xuất các phương án mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu.
Đề xuất phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ Sổ hộ khẩu
Đối với hộ gia đình đang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình mà vẫn còn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hết ngày 31.12.2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú.
Kể từ ngày 1.1.2023 thực hiện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Đối với trường hợp công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú sau ngày 1.7.2021 dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Đối với trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Điều 37. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau:
“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”.
Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Em trai rút dao đâm anh ruột tử vong rồi bỏ trốn

#Mua #BHYT #hộ #gia #đình #thế #nào #khi #bỏ #Sổ #hộ #khẩu

Phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu chỉ có giá trị đến hết ngày 31.12.2022. Vậy không có sổ hộ khẩu thì làm thế nào để mua được bảo hiểm y tế hộ gia đình? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm. 
Để hướng dẫn cho trường hợp mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Mới đây Chính phủ đã lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Sau đây là một số đề xuất các phương án mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu.
Đề xuất phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ Sổ hộ khẩu
Đối với hộ gia đình đang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình mà vẫn còn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hết ngày 31.12.2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú.
Kể từ ngày 1.1.2023 thực hiện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Đối với trường hợp công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú sau ngày 1.7.2021 dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Đối với trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Điều 37. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau:
“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”.
Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Thanh niên 20 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi trên đường đi chơi về

#Mua #BHYT #hộ #gia #đình #thế #nào #khi #bỏ #Sổ #hộ #khẩu

Phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu chỉ có giá trị đến hết ngày 31.12.2022. Vậy không có sổ hộ khẩu thì làm thế nào để mua được bảo hiểm y tế hộ gia đình? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm. 
Để hướng dẫn cho trường hợp mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Mới đây Chính phủ đã lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Sau đây là một số đề xuất các phương án mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi bỏ sổ hộ khẩu.
Đề xuất phương án mua BHYT hộ gia đình khi bỏ Sổ hộ khẩu
Đối với hộ gia đình đang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình mà vẫn còn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hết ngày 31.12.2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú.
Kể từ ngày 1.1.2023 thực hiện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Đối với trường hợp công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú sau ngày 1.7.2021 dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Đối với trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.
Điều 37. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau:
“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”.
Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button