Pháp Luật

Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022?

Môn học dưới 3,5 có học sinh giỏi được không? 2022? Có lẽ vì đang là thời điểm tổng kết cuối năm học nên câu hỏi này nhận được sự quan tâm rất lớn của các bậc phụ huynh và các em học sinh cấp 2, cấp 3. Để trả lời câu hỏi này, mời bạn tham khảo câu hỏi này. Tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.

Cách phân loại học lực cấp 2, cấp 3

1. Lớp học lớp 2 và lớp 3 năm 2022

1.1. Cách tính điểm trung bình học kỳ 2 THPT theo Thông tư 22

Từ năm học 2021-2022, áp dụng phương pháp đánh giá học lực, hạnh kiểm theo Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022-2023, tiếp tục áp dụng đối với lớp 7 và lớp 10. sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm sau lớp 9 và lớp 12.

– Điểm trung bình học kỳ (sau đây viết tắt là DTE)mhk) cho mỗi môn học được tính như sau:

DTBmhk =

TDGDtx + 2 x TDgk + 3 x EFck

Đơn vị sốtx+ 5

TDDDtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.

– Điểm trung bình cả năm (viết tắt là ĐTB.)mcn) được tính như sau:

DTBmcn =

DTBmhkI + 2 x Điện thoại di độngmhkII

3

DTBmhkI Điểm trung bình học kỳ I.

DTBmhkII: Điểm trung bình học kỳ II.

1.2. Tiêu chuẩn xếp loại học sinh giỏi 2022

Tiêu chí xếp loại học sinh Giỏi có nhiều điểm mới.
Tiêu chí xếp loại học sinh Giỏi có nhiều điểm mới.

Tại Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT có quy định về đánh giá kết quả học tập cả năm học của học sinh như sau:

2. Kết quả học tập từng học kỳ, cả năm học

Đối với môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số, TEmhk dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳmcn được sử dụng để đo lường kết quả học tập của học sinh trong suốt năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức độ: Tốt, Khá, Đạt, Không đạt.

………… ..

b) Mức khá:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá trên lớp với TEBmhkDTmcn đạt từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có DImhkDTmcn đạt 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá nhận xét bị đánh giá là Không đạt.

– Có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá xếp loại của Bộ GD & ĐTmhkDTmcn từ 5,0 điểm trở lên; Không có môn học nào có TEBAmhkDTmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Không đạt: Các trường hợp còn lại.

Như vậy, tiêu chuẩn xếp loại học lực cả năm của học sinh sẽ không còn xếp loại khá, giỏi, trung bình, yếu như trước đây. Thay vào đó, theo Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT, Kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức độ: Tốt, Khá, Đạt, Không đạt.

Để được đánh giá học lực giỏi, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cần đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá trên lớp với TEBmhkDTmcn đạt từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có DImhkDTmcn đạt 6,5 điểm trở lên.

2. Môn học dưới 3,5 có học sinh giỏi không? 2022?

Môn dưới 3,5 học kỳ 2 có được học sinh giỏi 2022 không?

Câu hỏi: Em là học sinh lớp 6 trường THCS Thanh Xuân. Em muốn hỏi, điểm trung bình cả năm học của em là 6,5 điểm, có 6 môn đạt điểm trung bình cả học kỳ và điểm trung bình môn cũng trên 7 điểm, nhưng nếu môn Toán em bị 3,0 điểm. , Tôi sẽ được xếp loại. Sinh viên là khá không?

Trả lời: HoaTieu xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Ở phần 1, bài viết liệt kê những tiêu chí học sinh cần đáp ứng để được xếp loại Giỏi, theo đó:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá trên lớp với TEBmhkDTmcn đạt từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có DImhkDTmcn đạt 6,5 điểm trở lên.

Điểm trung bình học kỳ ở đây được hiểu là tổng điểm trung bình cả học kỳ 1 và học kỳ 2 phải đạt từ 5,0 trở lên, không phải điểm trung bình của từng môn học riêng lẻ. Nếu trong 1 trong 2 học kỳ, sinh viên có tổng điểm trung bình chung dưới 5,0 điểm thì không được xếp loại Giỏi.

Tuy nhiên, đối với từng môn học cụ thể, nếu học kỳ 1 chưa đạt trên 5,0 điểm mà học kỳ 2 đạt điểm cao hơn thì khi tính điểm trung bình cả năm môn đó sẽ được kéo lên. . đạt từ 5,0 điểm trở lên vẫn được xếp loại học sinh Giỏi.

Trường hợp của em, em đủ tiêu chuẩn xếp loại học sinh Giỏi trừ 1 môn, điểm trung bình môn Toán là 3,0 điểm. Tôi chưa chỉ định đây là TDTBmhk 1, TDTBmhk 2 hay TDTBmcn. Để đánh giá kết quả học tập của mình, bạn có thể tham khảo các trường hợp sau:

  • TH 1: Nếu 3,0 chỉ là điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 hoặc 2 và trình độ môn Toán của em được nâng lên từ 5,0 trở lên thì em vẫn được xếp loại học lực giỏi.
  • TH 2: Nếu 3.0 là điểm trung bình môn Toán thì học sinh bị đánh giá là không đạt yêu cầu và sẽ phải thi lại môn này.

3. Một môn học dưới 3,5 có ở lại lớp không?

Theo Điều 12 Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá học sinh được lên lớp cụ thể như sau:

1. Học sinh có đủ các điều kiện sau đây được lên lớp hoặc công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc chương trình trung học phổ thông:

a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm cả kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong thời gian nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá đạt loại Khá trở lên.

b) Kết quả học tập cả năm học (kể cả kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này) được đánh giá đạt loại Khá trở lên.

c) Nghỉ học không quá 45 ngày trong một năm học (theo kế hoạch giáo dục 01 tiết / ngày quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm cả nghỉ học có lý do và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

2. Trường hợp sinh viên phải thực tập trong thời gian nghỉ hè thì thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; Học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong thời gian nghỉ hè theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

3. Học sinh không đạt yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Như vậy, theo quy định hiện hành, sinh viên phải có học lực đạt yêu cầu trở lên mới được nhận vào lớp.

  • Nếu điểm môn nào dưới 3,5 chỉ là điểm trung bình của môn đó và điểm trung bình môn này vẫn trên 3,5 thì vẫn được lên lớp.
  • Ngược lại, trong trường hợp môn học được 3,5 điểm là tương đương thì học sinh đó sẽ bị đánh giá, xếp loại không đạt và không được lên lớp thẳng mà phải thi lại môn không đạt yêu cầu này.

Nếu kiểm tra lại môn này, học sinh sẽ được xét lên lớp. Nếu không đạt, bạn sẽ phải ở lại lớp.

Tuy nhiên, đến năm 2022, từ lớp 7 trở lên dù học lực không đạt nhưng vẫn được lên lớp thẳng kể cả khi các môn thi không đạt chuẩn, do học sinh từ lớp 7 trở lên theo học. chương trình. Nếu ở lại lớp, các em sẽ khó theo kịp và nắm bắt được chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bài viết trên của Dữ liệu lớn đã trả lời câu hỏi Môn dưới 3,5 có học sinh giỏi 2022 được không? Hi vọng đã cung cấp những thông tin giúp các bạn tính điểm và xếp loại học lực của học sinh một cách dễ dàng và chính xác. Vui lòng tham khảo bài viết liên quan trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Dữ liệu lớn.

  • Môn dưới 6,5 có được học sinh giỏi 2022 không?
  • Cách mới nhất để xếp hạng kết quả học tập ở trường trung học
Xem Thêm:  Công an triệu tập người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? nhé.

Bài viết Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 07:46:21. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022?

#Một #môn #dưới #có #học #sinh #khá #được #không

Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? Có lẽ vì đang là thời điểm tổng kết cuối năm học nên câu hỏi này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh và các em học sinh cấp 2, cấp 3. Để giải đáp cho thắc mắc này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.
Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3
1. Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3 2022
1.1. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ THCS, THPT theo Thông tư 22
Từ năm học 2021-2022 sẽ áp dụng cách đánh giá học lực, hạnh kiểm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022-2023 áp dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp tục thực hiện ở các năm sau khi đến lớp 9 và lớp 12.
– Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.
– Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.
ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.
1.2. Tiêu chuẩn xếp loại học sinh khá 2022
Tiêu chuẩn xếp loại học sinh Khá đã có nhiều điểm mới.
Tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT  có quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh cả năm học như sau:
2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
…………..
b) Mức Khá:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
c) Mức Đạt:
– Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Như vậy, tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh cả năm sẽ không phân loại giỏi, khá, trung bình, yếu như trước nữa. Thay vào đó, theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
Để được đánh giá học lực khá, học sinh THCS, THPT cần đạt tiêu chí sau:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022?
Một môn dưới 3.5 học kì 2 có được học sinh khá không 2022?
Câu hỏi: Em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân. Em muốn hỏi là điểm tổng kết trung bình năm học của em được 6,5 điểm, có 6 môn điểm trung bình học kỳ và trung bình môn cũng trên 7 điểm, nhưng lại có môn Toán 3,0 điểm thì có được xếp loại Học sinh khá không?
Trả lời: HoaTieu xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:
Tại phần 1 bài viết đã liệt kê các tiêu chí mà học sinh cần đạt đủ để được xếp loại học lực Khá, theo đó:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Điểm trung bình môn học kì ở đây được hiểu là tổng điểm trung bình học kì 1 và học kì 2 đều phải từ 5,0 điểm trở lên chứ không phải điểm trung bình của từng môn riêng lẻ. Nếu 1 trong 2 kì, các em có tổng điểm trung bình môn dưới 5,0 điểm thì sẽ không được xếp loại học lực Khá.
Tuy nhiên, đối với cụ thể từng môn học nếu học kì 1 chưa đạt được trên 5,0 điểm mà sang đến học kì 2 em đạt điểm cao hơn, và khi tính điểm trung bình môn cả năm, môn học đó được kéo lên từ 5,0 điểm trở lên thì em vẫn có thể được xếp loại học sinh Khá.
Trong trường hợp của em đã đạt đủ tiêu chí để được xếp loại học sinh Khá trừ 1 môn điểm trung bình Toán là 3,0 điểm. Em chưa nêu cụ thể đây là ĐTBmhk 1, ĐTBmhk 2, hay ĐTBmcn. Để đánh giá học lực của mình, em có thể tham khảo các trường hợp sau:

TH 1: Nếu 3,0 chỉ là điểm trung bình môn Toán học kì 1 hoặc 2, và sang đến ĐTBmcn môn Toán của em được nâng từ 5,0 trở lên thì em vẫn được xếp loại học lực khá.
TH 2: Nếu 3,0 là ĐTBmcn của môn Toán thì em sẽ được đánh giá học lực là chưa đạt yêu cầu và sẽ phải thi lại môn này.

3. Một môn dưới 3.5 có ở lại lớp không?
Theo Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn để đánh giá học sinh được lên lớp hay không, cụ thể như sau:
1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:
a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).
2. Trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
3. Học sinh không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.
Như vậy, theo quy định hiện hành thì phải có học lực đạt yêu cầu trở lên mới được lên lớp.

Nếu điểm 1 môn dưới 3,5 chỉ là ĐTBmhk của riêng môn đó và ĐTBmcn của môn này tổng kết lại vẫn trên 3,5 thì vẫn có thể được lên lớp.
Ngược lại, trong trường hợp 1 môn có 3,5 điểm là ĐTBmcn thì học sinh sẽ được đánh giá xếp loại là chưa đạt yêu cầu và sẽ không được lên thẳng lớp mà phải thi lại môn chưa đạt này.

Nếu môn học này kiểm tra lại đạt loại trung bình trở lên thì học sinh sẽ được xét lên lớp. Trong trường hợp không đạt sẽ phải ở lại lớp.
Tuy nhiên, năm 2022 tính từ lớp 7 trở lên dù học lực chưa đạt yêu cầu các em vẫn sẽ được lên thẳng lớp dù môn thi không đạt tiêu chuẩn, do các em học sinh từ lớp 7 trở lên học theo chương trình giáo dục cũ, nếu các em ở lại lớp sẽ khó lòng theo kịp và nắm bắt được chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bài viết trên của Nhôm Kính Nam Phát đã giải đáp cho câu hỏi Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? Hy vọng đã cung cấp thông tin giúp bạn đọc tính điểm và xếp loại học lực học sinh một cách dễ dàng và chính xác. Mời các bạn tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất

Một môn dưới 6,5 có được học sinh giỏi không 2022?
Cách xếp loại học lực cấp 2 mới nhất

#Một #môn #dưới #có #học #sinh #khá #được #không

Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? Có lẽ vì đang là thời điểm tổng kết cuối năm học nên câu hỏi này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh và các em học sinh cấp 2, cấp 3. Để giải đáp cho thắc mắc này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.
Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3
1. Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3 2022
1.1. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ THCS, THPT theo Thông tư 22
Từ năm học 2021-2022 sẽ áp dụng cách đánh giá học lực, hạnh kiểm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022-2023 áp dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp tục thực hiện ở các năm sau khi đến lớp 9 và lớp 12.
– Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.
– Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.
ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.
1.2. Tiêu chuẩn xếp loại học sinh khá 2022
Tiêu chuẩn xếp loại học sinh Khá đã có nhiều điểm mới.
Tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT  có quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh cả năm học như sau:
2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
…………..
b) Mức Khá:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
c) Mức Đạt:
– Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Như vậy, tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh cả năm sẽ không phân loại giỏi, khá, trung bình, yếu như trước nữa. Thay vào đó, theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
Để được đánh giá học lực khá, học sinh THCS, THPT cần đạt tiêu chí sau:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022?
Một môn dưới 3.5 học kì 2 có được học sinh khá không 2022?
Câu hỏi: Em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân. Em muốn hỏi là điểm tổng kết trung bình năm học của em được 6,5 điểm, có 6 môn điểm trung bình học kỳ và trung bình môn cũng trên 7 điểm, nhưng lại có môn Toán 3,0 điểm thì có được xếp loại Học sinh khá không?
Trả lời: HoaTieu xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:
Tại phần 1 bài viết đã liệt kê các tiêu chí mà học sinh cần đạt đủ để được xếp loại học lực Khá, theo đó:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Điểm trung bình môn học kì ở đây được hiểu là tổng điểm trung bình học kì 1 và học kì 2 đều phải từ 5,0 điểm trở lên chứ không phải điểm trung bình của từng môn riêng lẻ. Nếu 1 trong 2 kì, các em có tổng điểm trung bình môn dưới 5,0 điểm thì sẽ không được xếp loại học lực Khá.
Tuy nhiên, đối với cụ thể từng môn học nếu học kì 1 chưa đạt được trên 5,0 điểm mà sang đến học kì 2 em đạt điểm cao hơn, và khi tính điểm trung bình môn cả năm, môn học đó được kéo lên từ 5,0 điểm trở lên thì em vẫn có thể được xếp loại học sinh Khá.
Trong trường hợp của em đã đạt đủ tiêu chí để được xếp loại học sinh Khá trừ 1 môn điểm trung bình Toán là 3,0 điểm. Em chưa nêu cụ thể đây là ĐTBmhk 1, ĐTBmhk 2, hay ĐTBmcn. Để đánh giá học lực của mình, em có thể tham khảo các trường hợp sau:

TH 1: Nếu 3,0 chỉ là điểm trung bình môn Toán học kì 1 hoặc 2, và sang đến ĐTBmcn môn Toán của em được nâng từ 5,0 trở lên thì em vẫn được xếp loại học lực khá.
TH 2: Nếu 3,0 là ĐTBmcn của môn Toán thì em sẽ được đánh giá học lực là chưa đạt yêu cầu và sẽ phải thi lại môn này.

3. Một môn dưới 3.5 có ở lại lớp không?
Theo Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn để đánh giá học sinh được lên lớp hay không, cụ thể như sau:
1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:
a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).
2. Trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
3. Học sinh không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.
Như vậy, theo quy định hiện hành thì phải có học lực đạt yêu cầu trở lên mới được lên lớp.

Nếu điểm 1 môn dưới 3,5 chỉ là ĐTBmhk của riêng môn đó và ĐTBmcn của môn này tổng kết lại vẫn trên 3,5 thì vẫn có thể được lên lớp.
Ngược lại, trong trường hợp 1 môn có 3,5 điểm là ĐTBmcn thì học sinh sẽ được đánh giá xếp loại là chưa đạt yêu cầu và sẽ không được lên thẳng lớp mà phải thi lại môn chưa đạt này.

Nếu môn học này kiểm tra lại đạt loại trung bình trở lên thì học sinh sẽ được xét lên lớp. Trong trường hợp không đạt sẽ phải ở lại lớp.
Tuy nhiên, năm 2022 tính từ lớp 7 trở lên dù học lực chưa đạt yêu cầu các em vẫn sẽ được lên thẳng lớp dù môn thi không đạt tiêu chuẩn, do các em học sinh từ lớp 7 trở lên học theo chương trình giáo dục cũ, nếu các em ở lại lớp sẽ khó lòng theo kịp và nắm bắt được chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bài viết trên của Nhôm Kính Nam Phát đã giải đáp cho câu hỏi Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? Hy vọng đã cung cấp thông tin giúp bạn đọc tính điểm và xếp loại học lực học sinh một cách dễ dàng và chính xác. Mời các bạn tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Cựu chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị phạt 10 năm tù vì lãng phí tài sản nhà nước

Một môn dưới 6,5 có được học sinh giỏi không 2022?
Cách xếp loại học lực cấp 2 mới nhất

#Một #môn #dưới #có #học #sinh #khá #được #không

Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? Có lẽ vì đang là thời điểm tổng kết cuối năm học nên câu hỏi này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh và các em học sinh cấp 2, cấp 3. Để giải đáp cho thắc mắc này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Nhôm Kính Nam Phát.
Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3
1. Cách xếp loại học lực cấp 2, cấp 3 2022
1.1. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ THCS, THPT theo Thông tư 22
Từ năm học 2021-2022 sẽ áp dụng cách đánh giá học lực, hạnh kiểm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022-2023 áp dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp tục thực hiện ở các năm sau khi đến lớp 9 và lớp 12.
– Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.
– Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.
ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.
1.2. Tiêu chuẩn xếp loại học sinh khá 2022
Tiêu chuẩn xếp loại học sinh Khá đã có nhiều điểm mới.
Tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT  có quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh cả năm học như sau:
2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
…………..
b) Mức Khá:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
c) Mức Đạt:
– Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Như vậy, tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh cả năm sẽ không phân loại giỏi, khá, trung bình, yếu như trước nữa. Thay vào đó, theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
Để được đánh giá học lực khá, học sinh THCS, THPT cần đạt tiêu chí sau:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022?
Một môn dưới 3.5 học kì 2 có được học sinh khá không 2022?
Câu hỏi: Em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân. Em muốn hỏi là điểm tổng kết trung bình năm học của em được 6,5 điểm, có 6 môn điểm trung bình học kỳ và trung bình môn cũng trên 7 điểm, nhưng lại có môn Toán 3,0 điểm thì có được xếp loại Học sinh khá không?
Trả lời: HoaTieu xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:
Tại phần 1 bài viết đã liệt kê các tiêu chí mà học sinh cần đạt đủ để được xếp loại học lực Khá, theo đó:
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Điểm trung bình môn học kì ở đây được hiểu là tổng điểm trung bình học kì 1 và học kì 2 đều phải từ 5,0 điểm trở lên chứ không phải điểm trung bình của từng môn riêng lẻ. Nếu 1 trong 2 kì, các em có tổng điểm trung bình môn dưới 5,0 điểm thì sẽ không được xếp loại học lực Khá.
Tuy nhiên, đối với cụ thể từng môn học nếu học kì 1 chưa đạt được trên 5,0 điểm mà sang đến học kì 2 em đạt điểm cao hơn, và khi tính điểm trung bình môn cả năm, môn học đó được kéo lên từ 5,0 điểm trở lên thì em vẫn có thể được xếp loại học sinh Khá.
Trong trường hợp của em đã đạt đủ tiêu chí để được xếp loại học sinh Khá trừ 1 môn điểm trung bình Toán là 3,0 điểm. Em chưa nêu cụ thể đây là ĐTBmhk 1, ĐTBmhk 2, hay ĐTBmcn. Để đánh giá học lực của mình, em có thể tham khảo các trường hợp sau:

TH 1: Nếu 3,0 chỉ là điểm trung bình môn Toán học kì 1 hoặc 2, và sang đến ĐTBmcn môn Toán của em được nâng từ 5,0 trở lên thì em vẫn được xếp loại học lực khá.
TH 2: Nếu 3,0 là ĐTBmcn của môn Toán thì em sẽ được đánh giá học lực là chưa đạt yêu cầu và sẽ phải thi lại môn này.

3. Một môn dưới 3.5 có ở lại lớp không?
Theo Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn để đánh giá học sinh được lên lớp hay không, cụ thể như sau:
1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:
a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).
2. Trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
3. Học sinh không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.
Như vậy, theo quy định hiện hành thì phải có học lực đạt yêu cầu trở lên mới được lên lớp.

Nếu điểm 1 môn dưới 3,5 chỉ là ĐTBmhk của riêng môn đó và ĐTBmcn của môn này tổng kết lại vẫn trên 3,5 thì vẫn có thể được lên lớp.
Ngược lại, trong trường hợp 1 môn có 3,5 điểm là ĐTBmcn thì học sinh sẽ được đánh giá xếp loại là chưa đạt yêu cầu và sẽ không được lên thẳng lớp mà phải thi lại môn chưa đạt này.

Nếu môn học này kiểm tra lại đạt loại trung bình trở lên thì học sinh sẽ được xét lên lớp. Trong trường hợp không đạt sẽ phải ở lại lớp.
Tuy nhiên, năm 2022 tính từ lớp 7 trở lên dù học lực chưa đạt yêu cầu các em vẫn sẽ được lên thẳng lớp dù môn thi không đạt tiêu chuẩn, do các em học sinh từ lớp 7 trở lên học theo chương trình giáo dục cũ, nếu các em ở lại lớp sẽ khó lòng theo kịp và nắm bắt được chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bài viết trên của Nhôm Kính Nam Phát đã giải đáp cho câu hỏi Một môn dưới 3.5 có học sinh khá được không 2022? Hy vọng đã cung cấp thông tin giúp bạn đọc tính điểm và xếp loại học lực học sinh một cách dễ dàng và chính xác. Mời các bạn tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Một môn dưới 6,5 có được học sinh giỏi không 2022?
Cách xếp loại học lực cấp 2 mới nhất

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button