Molested Là Gì – Molest In Vietnamese

Police raid Jackson “s Neverland ranch and , shortly afterwards , a warrant is issued for his arrest on charges of molesting a 14-year-old boy , Gavin Arvizo .

Bạn đang xem: Molested là gì, molest in vietnamese

Cảnh sát đột kích trang trại Neverland của Jackson và , ngay sau đó , lệnh bắt anh ấy được ban ra về tội quấy rối thằng bé 14 tuổi , Gavin Arvizo .
Swedish prosecutors want to question Mr Assange in connection with allegations of rape , sexual molestation and unlawful , which he denies .
Các công tố viên Thụy Điển muốn chất vấn ông Assange về việc liên quan đến việc cáo buộc về tội cưỡng dâm , quấy rối tình dục và việc áp bức trái pháp luật mà ông ta đã phủ nhận .
Kinh nghiệm cho thấy những người trưởng thành như thế rất có thể sách nhiễu tình dục những đứa trẻ khác.
They set up roadblocks, publicly humiliated Jordanian police forces, molested women and levied illegal taxes – all of which Arafat either condoned or ignored.
Họ lập ra các chốt gác trên đường, công khai làm nhục lực lượng cảnh sát Jordan, quấy nhiễu phụ nữ và đánh những khoản thuế bất hợp pháp – tất cả chúng đều được Arafat bỏ qua hay tảng lờ.
I came into your bed naked… and tried to molest you, so you made a straitjacket and a pillow fort to protect yourself from me.
Tôi trần truồng tới giường anh và cố quấy rối anh, thế nên anh cho tôi một cái áo bò và cái gối để bảo vệ bản thân anh khỏi tôi.
He was arrested in 2003 on charges of molesting a 14-year-old boy , but was found not guilty following a five-month trial .
Anh ấy bị bắt năm 2003 về tội quấy rối thằng bé 14 tuổi , nhưng được tuyên là vô tội theo sau một vụ xét xử kéo dài năm tháng .

Xem thêm: Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2013, Tự Học Microsoft Word 2013

(Romans 1:18-32) Just in the area of sexuality alone, think of the heartache and suffering that result when there is no respect for God’s law on morality: broken homes, illegitimate pregnancies, abortions, rape, child molestation, and sexually transmitted diseases, just to list a few things.
Chỉ trong phạm vi tình dục mà thôi, hãy nghĩ đến hậu quả khổ sở và đau đớn nếu không có sự kính trọng đối với luật pháp Đức Chúa Trời về đạo đức: gia đình đổ vỡ, chửa hoang, phá thai, hiếp dâm, hãm hại trẻ con và các chứng bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, ấy là chỉ kể ít chuyện.
Một tuần sau đó, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên xử quấy rối trẻ em lại tiếp tục, với sự hiện diện của Jackson.
Nếu một tín đồ đấng Christ trưởng thành đã làm báp têm nhưng lại sách nhiễu một đứa trẻ về tình dục thì sao?
When innocent children have been molested or killed, most of us do not think first about forgiveness.
Khi các trẻ em vô tội bị quấy rối tình dục hoặc giết chết thì đa số chúng ta không nghĩ trước hết đến sự tha thứ.
Bob Ewell, it is hinted, molested his daughter, and Mr. Radley imprisons his son in his house to the extent that Boo is remembered only as a phantom.
Có thể thấy Bob Ewell đã hành hung con gái mình, ông Radley đã giam lỏng con trai mình trong nhà đến nỗi Boo chỉ còn là một bóng ma.
They make up a higher percentage than those who fear drugs (55 percent), being molested by an adult (44 percent), or contracting a sexually transmitted disease (24 percent).
Vì vậy, con số này cao hơn số người sợ ma túy (55%), bị người lớn lạm dụng (44%), hoặc mắc phải căn bệnh lây truyền qua đường tình dục (24%).
Lần lưu lại thứ hai của Monroe là với gia đình Goddards kéo dài chỉ vài tháng vì Doc đã lạm dụng bà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *