Biểu Mẫu

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì? Kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV gồm những nội dung gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Định nghĩa mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì?

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là mẫu kết quả được tạo để ghi lại kết quả của xét nghiệm sinh học phân tử HIV. Mẫu nêu kết quả xét nghiệm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020 / TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

………Đầu tiên……….
……… 2 ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HỌC Phân tử HIV

(Dùng để trả cho người được kiểm tra)

Họ và tên: …………………… Giới tính: ……………………

Mã bệnh nhân / khách hàng (nếu có): ……………… .. ………….

Số CMTND (nếu có)): ………………………………………………………………………………………………

Năm sinh: ………………………..……………………………………………………

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………..

Phiếu thu: …………………. ………………………………………………… ..

Ngày kiểm tra: …………………………………………………….

Kỹ thuật kiểm tra: …………………… .. …………………… ..

Kết quả (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng dấu): …………………… ..

Ghi chú: ………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Trong trường hợp cần thiết và yêu cầu đặc biệt)

Ngày tháng năm….
Phụ trách PHÒNG KIỂM TRA MỸ
(Ký, ghi rõ họ tên)

– Địa chỉ nhà ………………………………………..

– Điện thoại ……………………………………

– Phiếu trả lời kết quả có đóng dấu treo của đơn vị hoặc dấu của đơn vị có phòng thí nghiệm tùy theo yêu cầu cụ thể của từng trường hợp.

– Kết luận: ghi rõ Tích cực, Tiêu cực, Chưa xác định

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV nhé.

Xem Thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Bài viết Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV được đăng bởi vào ngày 2022-06-14 23:35:30. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

#Mẫu #kết #quả #xét #nghiệm #sinh #học #phân #tử #HIV

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì? Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì?
Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV. Mẫu nêu rõ kết quả xét nghiệm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.
2. Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

………1……….………2……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ HIV
(Dùng để trả cho người được làm xét nghiệm)
Họ và tên: ……………………………………… Giới tính: …………………………
Mã số bệnh nhân/khách hàng (nếu có): ……………………………..……………
Số CMTND (nếu có)): …………………………………..……………………………
Năm sinh: ………………………..……………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Ngày nhận mẫu: ………………….…………………………………………………..
Ngày xét nghiệm: …………………………………………………………………….
Kỹ thuật xét nghiệm: ………………………………..………………………………..
Kết quả (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng dấu): ………………………………………..
Ghi chú: ………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
(Trong trường hợp cần thiết và có yêu cầu đặc biệt)

Ngày……tháng……năm….PHỤ TRÁCH PHÒNG XÉT NGHIỆM(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem Thêm:  Bài phát biểu tổng kết năm học của học sinh trường tiểu học 2022

– Địa chỉ ………………………………………..
– Điện thoại ……………………………………
– Phiếu trả lời kết quả đóng dấu treo của đơn vị hoặc dấu của đơn vị có phòng xét nghiệm tùy từng trường hợp có yêu cầu cụ thể
– Phần kết luận: ghi rõ bằng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định
Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #kết #quả #xét #nghiệm #sinh #học #phân #tử #HIV

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì? Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì?
Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV. Mẫu nêu rõ kết quả xét nghiệm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.
2. Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

………1……….………2……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ HIV
(Dùng để trả cho người được làm xét nghiệm)
Họ và tên: ……………………………………… Giới tính: …………………………
Mã số bệnh nhân/khách hàng (nếu có): ……………………………..……………
Số CMTND (nếu có)): …………………………………..……………………………
Năm sinh: ………………………..……………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Ngày nhận mẫu: ………………….…………………………………………………..
Ngày xét nghiệm: …………………………………………………………………….
Kỹ thuật xét nghiệm: ………………………………..………………………………..
Kết quả (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng dấu): ………………………………………..
Ghi chú: ………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
(Trong trường hợp cần thiết và có yêu cầu đặc biệt)

Ngày……tháng……năm….PHỤ TRÁCH PHÒNG XÉT NGHIỆM(Ký, ghi rõ họ tên)

– Địa chỉ ………………………………………..
– Điện thoại ……………………………………
– Phiếu trả lời kết quả đóng dấu treo của đơn vị hoặc dấu của đơn vị có phòng xét nghiệm tùy từng trường hợp có yêu cầu cụ thể
– Phần kết luận: ghi rõ bằng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định
Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

Xem Thêm:  Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS (Đủ 4 nội dung)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #kết #quả #xét #nghiệm #sinh #học #phân #tử #HIV

Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì? Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là gì?
Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV. Mẫu nêu rõ kết quả xét nghiệm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.
2. Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

………1……….………2……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ HIV
(Dùng để trả cho người được làm xét nghiệm)
Họ và tên: ……………………………………… Giới tính: …………………………
Mã số bệnh nhân/khách hàng (nếu có): ……………………………..……………
Số CMTND (nếu có)): …………………………………..……………………………
Năm sinh: ………………………..……………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Ngày nhận mẫu: ………………….…………………………………………………..
Ngày xét nghiệm: …………………………………………………………………….
Kỹ thuật xét nghiệm: ………………………………..………………………………..
Kết quả (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng dấu): ………………………………………..
Ghi chú: ………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
(Trong trường hợp cần thiết và có yêu cầu đặc biệt)

Ngày……tháng……năm….PHỤ TRÁCH PHÒNG XÉT NGHIỆM(Ký, ghi rõ họ tên)

– Địa chỉ ………………………………………..
– Điện thoại ……………………………………
– Phiếu trả lời kết quả đóng dấu treo của đơn vị hoặc dấu của đơn vị có phòng xét nghiệm tùy từng trường hợp có yêu cầu cụ thể
– Phần kết luận: ghi rõ bằng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định
Mẫu kết quả xét nghiệm sinh học phân tử HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button