Biểu Mẫu

Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022

Mẫu biên bản tổ chức hoạt động hè 20222 giúp bạn hoạch định nội dung cách thức tổ chức hoạt động hè cho các em. Đây là những thông tin chi tiết.

1. Mẫu tổ chức hoạt động hè là gì?

Mùa hè là thời điểm học sinh từ các trường trở về địa phương sinh hoạt. Việc tổ chức sinh hoạt hè nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em, qua đó góp phần giáo dục nhân cách cho các em, tránh để các em sa vào những trò chơi vô bổ, thậm chí có hại cho sức khỏe. Mẫu biên bản tổ chức hoạt động hè giúp các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức các hoạt động bổ ích cho học sinh.

2. Mẫu tổ chức hoạt động hè

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG ……

Con số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động hè năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1706 / KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức các hoạt động Hè của Thành phố ………… .. 2021;

Thực hiện Chỉ thị số 10 / HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tổ chức sinh hoạt hè năm 2021;

Căn cứ nội dung Chương trình công tác phụ nữ năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Thực hiện Kế hoạch công tác nữ của Công đoàn Giáo dục Thành phố,

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác tổ chức sinh hoạt hè và chăm lo cho con em của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TP …… ….. hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ – THỜI GIAN:

– Chủ đề: “Tự hào là cháu Bộ đội Cụ Hồ”.

– Thời gian tổ chức các hoạt động Hè: từ ngày 30/5/2021 đến ngày 10/8/2021.

– Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em khi có thiên tai, dịch bệnh”. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

II. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮNỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền giáo dục trẻ em cán bộ, giáo viên, công nhân viênvề truyền thống lịch sử, đạo đức và lối sống:

– Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và nhân dân lao động trong công tác bảo vệ, phòng, chống giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em.

– Tổ chức tuyên truyền về nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, tự giác giữ gìn vệ sinh, sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19, ý thức chấp hành pháp luật, Luật Giao thông đường bộ, Luật Trẻ em, Luật Bảo vệ môi trường, giáo dục truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

2. Tổ chức các hoạt động vui chơivâng, giải trí, rèn luyện kỹ năng, chăm sóc trẻ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, các hoạt động chăm sóc, biểu dương, khen thưởng con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nhất là trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật. Người tàn tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm lo cho con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường thông qua chương trình học bổng. Nguyễn Đức Cảnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn ngành Giáo dục TP.

– Căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố thực hiện theo thông báo của Liên đoàn Lao động Thành phố về thời gian tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 43. Năm 2021 với chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố tự hào truyền thống, xây dựng tương lai” và sẽ tạo điều kiện cho con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục tham gia trại hè khi Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 19 cho ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021-2022.

– Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở chăm lo, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở; tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị, cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.

2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc

– Vận động các nguồn lực từ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các mạnh thường quân để trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức chăm lo cho con cán bộ, giáo viên, công nhân viên, con ốm đau. Có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc con em công đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

– Tuyển chọn, giới thiệu con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham dự Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Thành đoàn tổ chức và Trại hè thiếu nhi Thanh Đa lần thứ 2 dành cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng, vượt khó, học giỏi khi có thông báo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai.

– Công đoàn cơ sở tùy tình hình cụ thể tại đơn vị vận động kết nối hơn nữa với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, … tổ chức các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng người lao động. các bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các trường hợp con em cán bộ giáo viên, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

– Phối hợp ký kết các chương trình phúc lợi với Nhà sách, nhà cung cấp thiết bị, đồ dùng học tập,… nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi “Vì lợi ích đoàn viên” chăm lo cho con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Lưu ý việc tổ chức sinh hoạt hè và chăm sóc trẻ em của cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận. Phòng chống dịch Covid-19.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này nhằm chăm lo tốt cho con em cán bộ, giáo viên và người lao động.

Người nhận:

– Ủy ban Nghiên cứu Lao động Thành phố “để báo cáo”;

– Phòng Giáo dục và Nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam “để báo cáo”;

– Hợp tác “để thực hiện”;

– Lưu VP.CDGDTP

TM. ĐỨNG

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Hãy tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022 nhé.

Bài viết Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 04:36:41. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2022

#Mẫu #hướng #dẫn #tổ #chức #các #hoạt #động #hè

Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 20222 giúp các bạn lên kế hoạch về nội dung cách thức tổ chức hoạt động hè cho các em thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè là gì?
Hè về là thời điểm các em học sinh về sinh hoạt tại địa phương từ các trường. Việc tổ chức các hoạt động hè là tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, qua đó góp phần giáo dục nhân cách trẻ, tránh để các em sa vào các trò chơi vô bổ, thậm chí là có hại. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè giúp các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức những hoạt động bổ ích cho các em học sinh.
2. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG……
Số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪNTổ chức các hoạt động hè năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động Hè của Thành phố ……….. năm 2021;
Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức các hoạt động hè năm 2021;
Căn cứ vào nội dung Chương trình công tác Nữ công năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
Thực hiện Lịch hoạt động công tác Nữ công của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố,
Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố ……….. hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ – THỜI GIAN:
– Chủ đề: “Tự hào là công dân Thành phố Bác Hồ”.
– Thời gian tổ chức hoạt động Hè: từ ngày 30/5/2021 đến 10/8/2021.
– Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: từ 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tuyên truyền, giáo dục cho con cán bộ, nhà giáo, người lao độngvề truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống:
– Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong công tác bảo vệ, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ.
– Tổ chức tuyên truyền về nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, tự giữ gìn vệ sinh, sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19, ý thức chấp hành pháp luật, Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động:
– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động, đặc biệt các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Trung thu, Tháng hành động vì Trẻ em năm 2021.
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường thông qua chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố
– Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố sẽ thực hiện theo thông báo của Liên đoàn Lao động thành phố về thời gian tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2021 với chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố tự hào truyền thống, dựng xây tương lai” và sẽ tạo điều kiện cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tham gia trại hè khi Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.
– Xây dựng và triển khai kế hoạch trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XIX năm học 2021 – 2022.
– Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện công tác chăm lo, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở; tổ chức Tết Trung thu cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị, cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.
2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc
– Vận động các nguồn hỗ trợ từ cán bộ, nhà giáo, người lao động và các mạnh thường quân để trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho con đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
– Xét chọn và giới thiệu con cán bộ, nhà giáo, người lao động tham dự Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Thành Đoàn tổ chức và Trại hè thiếu nhi Thanh Đa lần 2 cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, vượt khó học giỏi khi có thông báo tổ chức của Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai.
– Công đoàn cơ sở tùy tình hình cụ thể tại đơn vị vận động, kết nối thêm với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, …tổ chức các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các trường hợp con nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
– Phối hợp ký kết các chương trình phúc lợi với các Nhà sách, đơn vị cung cấp dụng cụ, phương tiện học tập,… nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.
Lưu ý việc tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện hướng dẫn này nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Nơi nhận:
– Ban NC LĐLĐ TP “để báo cáo”;
– Ban TG-NC CĐGDVN “để báo cáo”;
– CĐCS “để thực hiện”;
– Lưu VP.CĐGDTP

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.

#Mẫu #hướng #dẫn #tổ #chức #các #hoạt #động #hè

Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 20222 giúp các bạn lên kế hoạch về nội dung cách thức tổ chức hoạt động hè cho các em thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè là gì?
Hè về là thời điểm các em học sinh về sinh hoạt tại địa phương từ các trường. Việc tổ chức các hoạt động hè là tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, qua đó góp phần giáo dục nhân cách trẻ, tránh để các em sa vào các trò chơi vô bổ, thậm chí là có hại. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè giúp các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức những hoạt động bổ ích cho các em học sinh.
2. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG……
Số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪNTổ chức các hoạt động hè năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động Hè của Thành phố ……….. năm 2021;
Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức các hoạt động hè năm 2021;
Căn cứ vào nội dung Chương trình công tác Nữ công năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
Thực hiện Lịch hoạt động công tác Nữ công của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố,
Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố ……….. hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ – THỜI GIAN:
– Chủ đề: “Tự hào là công dân Thành phố Bác Hồ”.
– Thời gian tổ chức hoạt động Hè: từ ngày 30/5/2021 đến 10/8/2021.
– Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: từ 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tuyên truyền, giáo dục cho con cán bộ, nhà giáo, người lao độngvề truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống:
– Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong công tác bảo vệ, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ.
– Tổ chức tuyên truyền về nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, tự giữ gìn vệ sinh, sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19, ý thức chấp hành pháp luật, Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động:
– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động, đặc biệt các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Trung thu, Tháng hành động vì Trẻ em năm 2021.
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường thông qua chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố
– Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố sẽ thực hiện theo thông báo của Liên đoàn Lao động thành phố về thời gian tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2021 với chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố tự hào truyền thống, dựng xây tương lai” và sẽ tạo điều kiện cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tham gia trại hè khi Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.
– Xây dựng và triển khai kế hoạch trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XIX năm học 2021 – 2022.
– Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện công tác chăm lo, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở; tổ chức Tết Trung thu cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị, cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.
2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc
– Vận động các nguồn hỗ trợ từ cán bộ, nhà giáo, người lao động và các mạnh thường quân để trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho con đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
– Xét chọn và giới thiệu con cán bộ, nhà giáo, người lao động tham dự Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Thành Đoàn tổ chức và Trại hè thiếu nhi Thanh Đa lần 2 cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, vượt khó học giỏi khi có thông báo tổ chức của Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai.
– Công đoàn cơ sở tùy tình hình cụ thể tại đơn vị vận động, kết nối thêm với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, …tổ chức các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các trường hợp con nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
– Phối hợp ký kết các chương trình phúc lợi với các Nhà sách, đơn vị cung cấp dụng cụ, phương tiện học tập,… nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.
Lưu ý việc tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện hướng dẫn này nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Nơi nhận:
– Ban NC LĐLĐ TP “để báo cáo”;
– Ban TG-NC CĐGDVN “để báo cáo”;
– CĐCS “để thực hiện”;
– Lưu VP.CĐGDTP

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.

#Mẫu #hướng #dẫn #tổ #chức #các #hoạt #động #hè

Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 20222 giúp các bạn lên kế hoạch về nội dung cách thức tổ chức hoạt động hè cho các em thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè là gì?
Hè về là thời điểm các em học sinh về sinh hoạt tại địa phương từ các trường. Việc tổ chức các hoạt động hè là tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, qua đó góp phần giáo dục nhân cách trẻ, tránh để các em sa vào các trò chơi vô bổ, thậm chí là có hại. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè giúp các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức những hoạt động bổ ích cho các em học sinh.
2. Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG……
Số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪNTổ chức các hoạt động hè năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động Hè của Thành phố ……….. năm 2021;
Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức các hoạt động hè năm 2021;
Căn cứ vào nội dung Chương trình công tác Nữ công năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
Thực hiện Lịch hoạt động công tác Nữ công của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố,
Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố ……….. hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ – THỜI GIAN:
– Chủ đề: “Tự hào là công dân Thành phố Bác Hồ”.
– Thời gian tổ chức hoạt động Hè: từ ngày 30/5/2021 đến 10/8/2021.
– Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: từ 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tuyên truyền, giáo dục cho con cán bộ, nhà giáo, người lao độngvề truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống:
– Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong công tác bảo vệ, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ.
– Tổ chức tuyên truyền về nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, tự giữ gìn vệ sinh, sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19, ý thức chấp hành pháp luật, Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động:
– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động, đặc biệt các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Trung thu, Tháng hành động vì Trẻ em năm 2021.
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường thông qua chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố
– Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố sẽ thực hiện theo thông báo của Liên đoàn Lao động thành phố về thời gian tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2021 với chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố tự hào truyền thống, dựng xây tương lai” và sẽ tạo điều kiện cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tham gia trại hè khi Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.
– Xây dựng và triển khai kế hoạch trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XIX năm học 2021 – 2022.
– Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện công tác chăm lo, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở; tổ chức Tết Trung thu cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị, cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.
2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc
– Vận động các nguồn hỗ trợ từ cán bộ, nhà giáo, người lao động và các mạnh thường quân để trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho con đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
– Xét chọn và giới thiệu con cán bộ, nhà giáo, người lao động tham dự Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Thành Đoàn tổ chức và Trại hè thiếu nhi Thanh Đa lần 2 cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, vượt khó học giỏi khi có thông báo tổ chức của Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai.
– Công đoàn cơ sở tùy tình hình cụ thể tại đơn vị vận động, kết nối thêm với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, …tổ chức các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các trường hợp con nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
– Phối hợp ký kết các chương trình phúc lợi với các Nhà sách, đơn vị cung cấp dụng cụ, phương tiện học tập,… nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.
Lưu ý việc tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện hướng dẫn này nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Nơi nhận:
– Ban NC LĐLĐ TP “để báo cáo”;
– Ban TG-NC CĐGDVN “để báo cáo”;
– CĐCS “để thực hiện”;
– Lưu VP.CĐGDTP

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.

Rate this post
Xem Thêm:  Mẫu công văn cam kết 2022

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button