Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin rút học bạ 2022

Mẫu đơn xin rút học bạ là gì? Mẫu đơn xin rút học bạ gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Hiện nay, do nhu cầu của các bạn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học vì bất cứ lý do gì mà học sinh không thể tiếp tục học tại trường và muốn chuyển sang môi trường mới. Học tập mới. Trong thủ tục đó, một mẫu đơn xin rút hồ sơ, học bạ là không thể thiếu tại ngôi trường bạn đang theo học. Đơn xin rút học bạ là mẫu đơn được sử dụng khi các bạn học sinh, sinh viên chuyển trường, chuyển cấp … Mời các bạn cùng tham khảo các mẫu đơn xin rút học bạ dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát.

1. Bảng điểm là gì? Trường hợp nào bạn cần phải làm Đơn xin Rút Học bạ?

Học bạ là nhật ký theo dõi tình hình học tập và hạnh kiểm của học sinh ở mỗi cấp học. Trong đó, ghi vắn tắt lý lịch, quá trình học tập và kết quả từng năm học của học sinh.

Việc ghi học bạ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo tính chặt chẽ, trung thực trong đánh giá, xếp loại của giáo viên và học sinh. Cuốn sách này sẽ được nhà trường lưu giữ và trả lại cho học sinh khi chuyển cấp.

Tuy nhiên, trong thời gian học, học sinh và phụ huynh vẫn có thể xin rút sớm mà không phải đợi đến cuối năm học trong một số trường hợp như:

– Hãy ngừng học;

– Xin chuyển trường;

– Rút hồ sơ học bạ để làm hồ sơ đi du học …

Đơn xin rút học bạ sẽ được gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường để xem xét và giải quyết.

2. Định nghĩa đơn xin rút học bạ là gì?

Mẫu đơn xin rút học bạ là biểu mẫu được lập ra để yêu cầu rút học bạ. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người đăng ký, lý do rút hồ sơ …

3. Đơn xin rút học bạ

3.1. Đơn xin rút học bạ cấp tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT TIỀN

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ………….

Tên tôi là: ………… ..am (bố, mẹ): ……………………

sinh viên:…………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………. Trong:……………………………

Lớp: …………………… Năm học: ……………………

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………

Nay em làm đơn này kính mong Ban giám đốc cho phép em rút hồ sơ giúp em.

Lý do:…………………………………………………………

…………. ngày tháng năm………

Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị

Hiệu trưởng

Phụ huynh ký tên

(Họ và tên)

3.2. Đơn xin rút học bạ THCS, THPT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC RÚT TIỀN HỌC

Thân mến: Hiệu trưởng …………..

Tên của tôi: ……………………………………………………

Là phụ huynh của học sinh: …………………… .. …………

Lớp: ………………. …… Năm học: …………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………. ………………………… .. …………………

………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này để xin rút học bạ cho con trai tôi.

Lý do: ………………………………………………………………………………………………

……………………. …………………….

Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………. coi như.

Muốn có lời cảm ơn!

……, ngày tháng năm ….

Người xin việc

3.3. Đơn xin rút đơn của sinh viên

…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN RÚT TIỀN

Thân mến:……………………………………………

Phòng Nút sinh viên ……………………………….

Trường đại học ……………………………………

Họ và tên: ……………………. ID học viên: ……………………

Sinh ngày: …………………… Lớp: …………………….

Điện thoại: …………… Email: ………… ..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin rút đơn với lý do ……………………

Mong em và nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý hồ sơ.

Cám ơn rất nhiều!

…, ngày tháng năm …

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục rút học bạ

Để rút học bạ, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ

Đối với những sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau cần viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần nêu rõ lý do rút bảng điểm.

Người làm đơn có thể trực tiếp là học sinh có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh của học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tuy nhiên, trước khi viết đơn xin rút học bạ cần hoàn thành việc đóng học phí theo quy định của nhà trường.

Bước 2: Nộp đơn xin rút học bạ lên BGH nhà trường.

Sau khi viết đơn, học sinh, sinh viên nộp đơn xin rút học bạ đến Ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết.

Bước 3: Xem xét và giải quyết hồ sơ

Tùy theo quy định của nhà trường, sau khi nhận đơn BGH nhà trường xem xét giải quyết, nếu đồng ý thì ký đơn, nếu không đạt sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

  • Phiếu nhận xét học sinh tiểu học theo Thông tư 22
  • Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22
  • Cách ghi học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu đơn xin rút học bạ 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu đơn xin rút học bạ 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu đơn xin rút học bạ 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu đơn xin rút học bạ 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ 2022

Bài viết Mẫu đơn xin rút học bạ 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-05-19 11:25:39. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu đơn xin rút học bạ 2022

#Mẫu #đơn #xin #rút #học #bạ

Mẫu đơn xin được rút học bạ là gì? Mẫu đơn xin được rút học bạ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Hiện nay do nhu cầu của các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học vì bất kì một lí do nào đó mà học sinh không thể tiếp tục học tập tại trường và muốn chuyển sang môi trường học tập mới. Trong thủ tục đó không thể thiếu mẫu đơn xin rút hồ sơ, học bạ tại trường đang học. Đơn xin rút học bạ là mẫu được sử dụng khi học sinh, sinh viên chuyển trường, chuyển cấp… Mời các bạn tham khảo các mẫu đơn xin rút học bạ dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát nhé.
1. Học bạ là gì? Trường hợp nào cần làm Đơn xin rút học bạ?
Học bạ là Sổ theo dõi việc học hành và hạnh kiểm của học sinh ở mỗi cấp học. Trong đó, ghi sơ lược lí lịch học sinh, quá trình học tập và kết quả của từng năm học.
Việc ghi học bạ được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm sự nghiêm minh, trung thực trong việc đánh giá, xếp loại của giáo viên với học sinh, Sổ này sẽ được nhà trường lưu giữ và trả cho học sinh khi chuyển cấp.
Tuy nhiên, trong quá trình đang theo học, học sinh và phụ huynh vẫn có thể làm đơn xin rút học bạ sớm mà không cần phải chờ đến khi hết cấp học trong một số trường hợp như:
– Xin thôi học;
– Xin chuyển trường;
– Rút học bạ để làm hồ sơ đi du học…
Đơn xin rút học bạ sẽ được gửi cho Ban Giám hiệu nhà trường để xem xét và giải quyết.
2. Định nghĩa mẫu đơn xin rút học bạ là gì?
Mẫu đơn xin rút học bạ là mẫu đơn được lập ra để xin được rút học bạ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin rút…
3. Mẫu đơn xin được rút học bạ
3.1. Đơn xin rút học bạ dành cho cấp Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
Kính gửi: Ban Giám hiệu Truờng …………….
Tôi tên là: …………………………………..Là (cha, mẹ):……………………………
của học sinh:…………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………. Tại:……………………………
Lớp: ……………………………Năm học:……………………………
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em
Lý do:…………………………………………………………
………. ngày……..tháng……năm………

Duyệt của Ban giám hiệu
Hiệu trưởng

Phụ huynh ký tên
(Ghi rõ họ tên)

3.2. Đơn xin rút học bạ dành cho cấp THCS, THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ
Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………..
Tôi tên: ……………………………………………………………………
Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………
Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….
Ngày sinh: …………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………
………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường
Lý do: ………………………………….……………………………………
……………………………………………….………………………………
Kính mong Hiệu trưởng trường …………. xem xét.
Trân thành cảm ơn!
……, ngày ……tháng……năm ….
Người làm đơn
3.3. Đơn xin rút hồ sơ dành cho sinh viên

…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
Kính gửi:……………………………………………
Phòng Công tác sinh viên……………………………….
Trường Đại học ……………………………………
Họ và tên:…………………….Mã số sinh viên:……………………
Ngày sinh:……………………………Lớp:………………….
Điện thoại:…………………………Emal:………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………
Nay em làm đơn này để xin rút hồ sơ với lý do …………………………………………
Mong Quý phòng và Nhà trường tạo điều kiện giải quyết đơn.
Em xin trân trọng cảm ơn!
…, ngày…, tháng…, năm …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục để rút học bạ tại trường
Muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ
Đối với những học sinh, sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau thì cần phải viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ.
Người viết đơn có thể trực tiếp là sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh đối với những học sinh ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông.
Tuy nhiên trước khi viết đơn xin rút học bạ thì cần phải hoàn tất việc đóng học phí và các khoản phí theo quy định của nhà trường.
Bước 2: Gửi đơn xin rút học bạ đến ban giám hiệu nhà trường
Sau khi viết đơn thì học sinh, sinh viên sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.
Bước 3: Xem xét, giải quyết đơn
Tùy thuộc vào quy định của nhà trường thì sau khi nhận được đơn ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết, trường hợp đồng ý thì sẽ ký vào đơn, nếu không đồng ý thì sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ 2022

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22
Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22
Cách ghi nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

#Mẫu #đơn #xin #rút #học #bạ

Mẫu đơn xin được rút học bạ là gì? Mẫu đơn xin được rút học bạ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Hiện nay do nhu cầu của các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học vì bất kì một lí do nào đó mà học sinh không thể tiếp tục học tập tại trường và muốn chuyển sang môi trường học tập mới. Trong thủ tục đó không thể thiếu mẫu đơn xin rút hồ sơ, học bạ tại trường đang học. Đơn xin rút học bạ là mẫu được sử dụng khi học sinh, sinh viên chuyển trường, chuyển cấp… Mời các bạn tham khảo các mẫu đơn xin rút học bạ dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát nhé.
1. Học bạ là gì? Trường hợp nào cần làm Đơn xin rút học bạ?
Học bạ là Sổ theo dõi việc học hành và hạnh kiểm của học sinh ở mỗi cấp học. Trong đó, ghi sơ lược lí lịch học sinh, quá trình học tập và kết quả của từng năm học.
Việc ghi học bạ được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm sự nghiêm minh, trung thực trong việc đánh giá, xếp loại của giáo viên với học sinh, Sổ này sẽ được nhà trường lưu giữ và trả cho học sinh khi chuyển cấp.
Tuy nhiên, trong quá trình đang theo học, học sinh và phụ huynh vẫn có thể làm đơn xin rút học bạ sớm mà không cần phải chờ đến khi hết cấp học trong một số trường hợp như:
– Xin thôi học;
– Xin chuyển trường;
– Rút học bạ để làm hồ sơ đi du học…
Đơn xin rút học bạ sẽ được gửi cho Ban Giám hiệu nhà trường để xem xét và giải quyết.
2. Định nghĩa mẫu đơn xin rút học bạ là gì?
Mẫu đơn xin rút học bạ là mẫu đơn được lập ra để xin được rút học bạ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin rút…
3. Mẫu đơn xin được rút học bạ
3.1. Đơn xin rút học bạ dành cho cấp Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
Kính gửi: Ban Giám hiệu Truờng …………….
Tôi tên là: …………………………………..Là (cha, mẹ):……………………………
của học sinh:…………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………. Tại:……………………………
Lớp: ……………………………Năm học:……………………………
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em
Lý do:…………………………………………………………
………. ngày……..tháng……năm………

Duyệt của Ban giám hiệu
Hiệu trưởng

Phụ huynh ký tên
(Ghi rõ họ tên)

3.2. Đơn xin rút học bạ dành cho cấp THCS, THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ
Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………..
Tôi tên: ……………………………………………………………………
Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………
Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….
Ngày sinh: …………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………
………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường
Lý do: ………………………………….……………………………………
……………………………………………….………………………………
Kính mong Hiệu trưởng trường …………. xem xét.
Trân thành cảm ơn!
……, ngày ……tháng……năm ….
Người làm đơn
3.3. Đơn xin rút hồ sơ dành cho sinh viên

…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
Kính gửi:……………………………………………
Phòng Công tác sinh viên……………………………….
Trường Đại học ……………………………………
Họ và tên:…………………….Mã số sinh viên:……………………
Ngày sinh:……………………………Lớp:………………….
Điện thoại:…………………………Emal:………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………
Nay em làm đơn này để xin rút hồ sơ với lý do …………………………………………
Mong Quý phòng và Nhà trường tạo điều kiện giải quyết đơn.
Em xin trân trọng cảm ơn!
…, ngày…, tháng…, năm …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục để rút học bạ tại trường
Muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ
Đối với những học sinh, sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau thì cần phải viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ.
Người viết đơn có thể trực tiếp là sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh đối với những học sinh ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông.
Tuy nhiên trước khi viết đơn xin rút học bạ thì cần phải hoàn tất việc đóng học phí và các khoản phí theo quy định của nhà trường.
Bước 2: Gửi đơn xin rút học bạ đến ban giám hiệu nhà trường
Sau khi viết đơn thì học sinh, sinh viên sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.
Bước 3: Xem xét, giải quyết đơn
Tùy thuộc vào quy định của nhà trường thì sau khi nhận được đơn ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết, trường hợp đồng ý thì sẽ ký vào đơn, nếu không đồng ý thì sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS 2022

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22
Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22
Cách ghi nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

#Mẫu #đơn #xin #rút #học #bạ

Mẫu đơn xin được rút học bạ là gì? Mẫu đơn xin được rút học bạ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Hiện nay do nhu cầu của các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học vì bất kì một lí do nào đó mà học sinh không thể tiếp tục học tập tại trường và muốn chuyển sang môi trường học tập mới. Trong thủ tục đó không thể thiếu mẫu đơn xin rút hồ sơ, học bạ tại trường đang học. Đơn xin rút học bạ là mẫu được sử dụng khi học sinh, sinh viên chuyển trường, chuyển cấp… Mời các bạn tham khảo các mẫu đơn xin rút học bạ dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát nhé.
1. Học bạ là gì? Trường hợp nào cần làm Đơn xin rút học bạ?
Học bạ là Sổ theo dõi việc học hành và hạnh kiểm của học sinh ở mỗi cấp học. Trong đó, ghi sơ lược lí lịch học sinh, quá trình học tập và kết quả của từng năm học.
Việc ghi học bạ được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm sự nghiêm minh, trung thực trong việc đánh giá, xếp loại của giáo viên với học sinh, Sổ này sẽ được nhà trường lưu giữ và trả cho học sinh khi chuyển cấp.
Tuy nhiên, trong quá trình đang theo học, học sinh và phụ huynh vẫn có thể làm đơn xin rút học bạ sớm mà không cần phải chờ đến khi hết cấp học trong một số trường hợp như:
– Xin thôi học;
– Xin chuyển trường;
– Rút học bạ để làm hồ sơ đi du học…
Đơn xin rút học bạ sẽ được gửi cho Ban Giám hiệu nhà trường để xem xét và giải quyết.
2. Định nghĩa mẫu đơn xin rút học bạ là gì?
Mẫu đơn xin rút học bạ là mẫu đơn được lập ra để xin được rút học bạ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin rút…
3. Mẫu đơn xin được rút học bạ
3.1. Đơn xin rút học bạ dành cho cấp Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
Kính gửi: Ban Giám hiệu Truờng …………….
Tôi tên là: …………………………………..Là (cha, mẹ):……………………………
của học sinh:…………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………. Tại:……………………………
Lớp: ……………………………Năm học:……………………………
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em
Lý do:…………………………………………………………
………. ngày……..tháng……năm………

Duyệt của Ban giám hiệu
Hiệu trưởng

Phụ huynh ký tên
(Ghi rõ họ tên)

3.2. Đơn xin rút học bạ dành cho cấp THCS, THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ
Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………..
Tôi tên: ……………………………………………………………………
Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………
Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….
Ngày sinh: …………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………
………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường
Lý do: ………………………………….……………………………………
……………………………………………….………………………………
Kính mong Hiệu trưởng trường …………. xem xét.
Trân thành cảm ơn!
……, ngày ……tháng……năm ….
Người làm đơn
3.3. Đơn xin rút hồ sơ dành cho sinh viên

…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
Kính gửi:……………………………………………
Phòng Công tác sinh viên……………………………….
Trường Đại học ……………………………………
Họ và tên:…………………….Mã số sinh viên:……………………
Ngày sinh:……………………………Lớp:………………….
Điện thoại:…………………………Emal:………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………
Nay em làm đơn này để xin rút hồ sơ với lý do …………………………………………
Mong Quý phòng và Nhà trường tạo điều kiện giải quyết đơn.
Em xin trân trọng cảm ơn!
…, ngày…, tháng…, năm …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục để rút học bạ tại trường
Muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ
Đối với những học sinh, sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau thì cần phải viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ.
Người viết đơn có thể trực tiếp là sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh đối với những học sinh ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông.
Tuy nhiên trước khi viết đơn xin rút học bạ thì cần phải hoàn tất việc đóng học phí và các khoản phí theo quy định của nhà trường.
Bước 2: Gửi đơn xin rút học bạ đến ban giám hiệu nhà trường
Sau khi viết đơn thì học sinh, sinh viên sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.
Bước 3: Xem xét, giải quyết đơn
Tùy thuộc vào quy định của nhà trường thì sau khi nhận được đơn ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết, trường hợp đồng ý thì sẽ ký vào đơn, nếu không đồng ý thì sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22
Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22
Cách ghi nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button