Biểu Mẫu

Mẫu biên bản hiện trường 2022

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, nội dung chính của biên bản, … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.

Biên bản kiểm tra hiện trường là biểu mẫu được sử dụng rộng rãi và phổ biến tại các công trình xây dựng. Nội dung chính của biên bản hiện trường là: Thông tin về thời gian và địa điểm lập biên bản hiện trường, Thành phần tham gia, Nội dung chính cần tiến hành… Biên bản hiện trường giúp giải quyết các vấn đề. Vấn đề giám sát thi công các công trình xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

  • Biên bản thanh lý hợp đồng
  • Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên toà phúc thẩm vụ án hành chính
  • Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

1. Bản ghi hiện trường là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra công trường là mẫu biên bản nên được sử dụng để ghi lại quá trình kiểm tra công trường, thông qua công tác kiểm tra công trường này công việc giám sát thi công sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Hiệu quả hơn.

2. Mẫu biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

……………, ngày tháng năm…..

HỒ SƠ LĨNH VỰC

Số: …………… / BBHT

Sự thi công: ………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………….

1. Thời gian và địa điểm:

Tại …. giờ …… tại …………………………………………………… Chúng tôi gồm:

2. Thành phần

Đại diện:

Ông: ……………………… .. Chức vụ …………………………………………………… ..

Ông: ……………………… .. Chức vụ …………………………………………………… ..

Đại diện:

Ông: ……………………… .. Chức vụ …………………………………………………… ..

Ông: ……………………… .. Chức vụ …………………………………………………… ..

Đại diện:

Ông: ……………………… .. Chức vụ …………………………………………………… ..

Ông: ……………………… .. Chức vụ …………………………………………………… ..

3. Nội dung

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc… .. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

……………………
(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………
(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Biên bản công trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———– o0o ———-

……………, ngày tháng năm…..

BIÊN BẢN THI CÔNG TRANG WEB

Số: …………… / BBHT

Hôm nay, ngày… tháng… năm… .trên…. giờ …… lúc …………. Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện công ty: …………………… ..

Ông bà: ……………………. Chức vụ …………………….

Ông bà: ……………………. Chức vụ …………………….

2. Đại diện công ty: …………………… ..

Ông bà: ……………………. Chức vụ …………………….

Ông bà: ……………………. Chức vụ ……………………..

3. Đại diện công ty: …………………… ..

Ông bà: ……………………. Chức vụ ……………………..

Ông bà: ……………………. Chức vụ ……………………..

Có mặt tại công trường …………. (Địa điểm: ………….) Để xem xét, phân tích hiện trường như sau:

– Về thiết kế theo bản vẽ: …………………….

– Về an toàn trong quá trình thi công: …………………….

– Về vật tư, vật liệu xây dựng: ……………………

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên nghe và ký.

Biên bản kết thúc lúc… .. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây, Nhôm Kính Nam Phát đã gửi đến các bạn mẫu biên bản hiện trường kèm theo hướng dẫn chi tiết cách viết.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu biên bản hiện trường 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu biên bản hiện trường 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu biên bản hiện trường 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu biên bản hiện trường 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có 2022

Bài viết Mẫu biên bản hiện trường 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-12 06:56:48. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu biên bản hiện trường 2022

#Mẫu #biên #bản #hiện #trường

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, nội dung chính của biên bản…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.
Biên bản kiểm tra hiện trường là mẫu được sử dụng một cách rộng rãi và rất phổ biến tại các hiện trường thi công xây dựng. Nội dung chính của biên bản hiện trường là: Thông tin về thời gian và cũng như địa điểm thực hiện biên bản hiện trường, Các thành phần tham gia, Nội dung chính được thực hiện… Biên bản hiện trường giúp cho việc giải quyết các vấn đề về việc giám sát thi công của công trình xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

Biên bản thanh lý hợp đồng
Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính
Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

1. Biên bản hiện trường là gì?
Mẫu bản kiểm tra hiện trường là mẫu biên bản được lập nên dùng để ghi chép lại việc kiểm tra hiện trường xây dựng công trình, thông qua bản kiểm tra hiện trường công trình này công việc giám sát thi công sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
2. Mẫu biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Số: ……………/BBHT
Công trình: ………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………….
1. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc …. giờ …… tại …………………………………………………………… Chúng tôi gồm:
2. Thành phần
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
3. Nội dung
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Biên bản hiện trường công trình xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Số: ……………/BBHT
Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại ……………. Chúng tôi gồm:
1.Đại diện công ty: ………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
2. Đại diện công ty: ……………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
3. Đại diện công ty:……………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
Có mặt tại công trình ………….(Địa điểm: ………….) để xem xét, phân tích hiện trường công trình như sau:
– Về thiết kế theo bản vẽ: …………………..
– Về an toàn khi thi công: …………………..
– Về vật tư, vật liệu xây dựng: ………………………
Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.
Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Xem Thêm:  Kịch bản dẫn chương trình hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản hiện trường cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #hiện #trường

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, nội dung chính của biên bản…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.
Biên bản kiểm tra hiện trường là mẫu được sử dụng một cách rộng rãi và rất phổ biến tại các hiện trường thi công xây dựng. Nội dung chính của biên bản hiện trường là: Thông tin về thời gian và cũng như địa điểm thực hiện biên bản hiện trường, Các thành phần tham gia, Nội dung chính được thực hiện… Biên bản hiện trường giúp cho việc giải quyết các vấn đề về việc giám sát thi công của công trình xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

Biên bản thanh lý hợp đồng
Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính
Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

1. Biên bản hiện trường là gì?
Mẫu bản kiểm tra hiện trường là mẫu biên bản được lập nên dùng để ghi chép lại việc kiểm tra hiện trường xây dựng công trình, thông qua bản kiểm tra hiện trường công trình này công việc giám sát thi công sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
2. Mẫu biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Số: ……………/BBHT
Công trình: ………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………….
1. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc …. giờ …… tại …………………………………………………………… Chúng tôi gồm:
2. Thành phần
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
3. Nội dung
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Biên bản hiện trường công trình xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Số: ……………/BBHT
Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại ……………. Chúng tôi gồm:
1.Đại diện công ty: ………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
2. Đại diện công ty: ……………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
3. Đại diện công ty:……………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
Có mặt tại công trình ………….(Địa điểm: ………….) để xem xét, phân tích hiện trường công trình như sau:
– Về thiết kế theo bản vẽ: …………………..
– Về an toàn khi thi công: …………………..
– Về vật tư, vật liệu xây dựng: ………………………
Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.
Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản hiện trường cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

#Mẫu #biên #bản #hiện #trường

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, nội dung chính của biên bản…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.
Biên bản kiểm tra hiện trường là mẫu được sử dụng một cách rộng rãi và rất phổ biến tại các hiện trường thi công xây dựng. Nội dung chính của biên bản hiện trường là: Thông tin về thời gian và cũng như địa điểm thực hiện biên bản hiện trường, Các thành phần tham gia, Nội dung chính được thực hiện… Biên bản hiện trường giúp cho việc giải quyết các vấn đề về việc giám sát thi công của công trình xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

Biên bản thanh lý hợp đồng
Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính
Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

1. Biên bản hiện trường là gì?
Mẫu bản kiểm tra hiện trường là mẫu biên bản được lập nên dùng để ghi chép lại việc kiểm tra hiện trường xây dựng công trình, thông qua bản kiểm tra hiện trường công trình này công việc giám sát thi công sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
2. Mẫu biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Số: ……………/BBHT
Công trình: ………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………….
1. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc …. giờ …… tại …………………………………………………………… Chúng tôi gồm:
2. Thành phần
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Đại diện:
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
Ông: ………………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..
3. Nội dung
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Biên bản hiện trường công trình xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Số: ……………/BBHT
Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại ……………. Chúng tôi gồm:
1.Đại diện công ty: ………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
2. Đại diện công ty: ……………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
3. Đại diện công ty:……………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
Có mặt tại công trình ………….(Địa điểm: ………….) để xem xét, phân tích hiện trường công trình như sau:
– Về thiết kế theo bản vẽ: …………………..
– Về an toàn khi thi công: …………………..
– Về vật tư, vật liệu xây dựng: ………………………
Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.
Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản hiện trường cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button