Biểu Mẫu

Mẫu biên bản bàn giao xe 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là mẫu biên bản được lập khi diễn ra lễ bàn giao xe ô tô giữa bên mua và bên bán. Mẫu biên bản bàn giao xe nêu rõ thông tin bên mua và bên bán, thông tin bàn giao xe, quà tặng kèm theo,… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao xe tại đây. .

  • Hợp đồng mua bán ô tô
  • Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

1. Mẫu biên bản bàn giao xe là gì?

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là mẫu biên bản được lập khi giao nhận xe ô tô giữa bên mua và bên bán, đây là loại văn bản có giá trị pháp lý cao vì nó liên quan đến tài sản và quyền lợi. sở thích của vợ / chồng. các bên khi ký vào mẫu biên bản. Mẫu biên bản bàn giao xe hợp lệ là mẫu biên bản phải ghi rõ thông tin bên mua và bên bán, thông tin xe khi bàn giao …

Bạn có thể tham khảo cụ thể mẫu biên bản bàn giao xe để biết được nội dung của một biên bản bàn giao cụ thể, trong mẫu biên bản bàn giao xe có ghi rõ hiện trạng xe khi bàn giao, thời điểm bàn giao xe. bàn giao xe.

2. Biên bản bàn giao xe theo mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÚT GIAO HÀNG

Số ………

Căn cứ vào hợp đồng mua bán xe số… chúng tôi gồm: …………………….

Người gửi ..………………….

Đại diện bên giao …… Số chứng minh nhân dân: …………………….

Địa chỉ nhà: …………………….

Giao xe tại địa điểm: …………………….

Ngày giao hàng: …………………….

Người nhận: …………………….

Đại diện bên: …………………….

Chứng minh nhân dân: ….. ngày cấp, nơi cấp …….

Điện thoại:………………….

Địa chỉ nhà:………………….

Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này và bàn giao cho Bên nhận một (01) xe …………. như sau:

1. Phương tiện

Mẫu xe

Số khung Số điện thoại

Màu sơn

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục Xác nhận của người gửi hàng

Xác nhận của bên nhận xe

Trước hết

3. Tình trạng theo xe

STT Tên Xác nhận của người gửi hàng

Xác nhận của bên nhận xe

Trước hết

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký

STT

Tên chi tiết Nguyên bản

Sao chép

Trước hết

Hóa đơn VAT của đại lý

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

3

4

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STT

Danh sách quà tặng Xác nhận của người gửi hàng

Xác nhận của bên nhận xe

Trước hết

2

6. Tài liệu đã đăng ký

Hồ sơ xe đã đăng ký

STT Tên chi tiết Nguyên bản

Sao chép

Trước hết

Giấy hẹn

2

Giấy chứng nhận bảo hiểm

3

Hóa đơn đăng ký

4

Biên lai phí đăng ký

5

Biên lai phí đăng ký

Đại diện bên giao giải thích kỹ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

………….., ngày tháng…. năm

Xác nhận của người gửi hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao xe như sau:

TÊN CƠ QUAN ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————
Con số: ……. / BB

PHÚT XỬ LÝ XE.

Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số …………… ..… .. Chúng tôi gồm:

Người gửi: ……………………………………….. . …………………… .. ………….

Parites đại diện: …………………… .. …………………………………………………….

Giao xe tại địa điểm: ………………………………………… ..

Ngày giao hàng: ……………………. ……………………. ……………………. ….

Người nhận: ………………………………………… ……………………………. …………. ………….

Đại diện bên: ……………………………………………………. …………………….

Điện thoại: ……………………………………….. . …………………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………… ……………………………. …………………… ..

Số CMND: …………………… .. ………… .. Nơi cấp: ……………………….

Ngày cấp: ……………………………………………… …………….

Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận các bộ phận từ 1 đến 5 và thống nhất ký vào biên bản này và bàn giao cho Người nhận một (01) xe ………… như sau:

1. Phương tiện

Mẫu xe Số khung Số điện thoại Xe nào?

2. Tình trạng xe

STT Danh mục Xác nhận
Trước hết Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.
2 Bốn bánh xe mới

3. Thiết bị phương tiện

STT Tên
Xác nhận Trước hết
Bộ thay lốp: trục, tay quay, máy mở vít bánh xe 2
Thanh kéo 3
Bộ sửa chữa nhỏ 4
Bộ thảm trải sàn 5
Chụp trục bánh xe 6
Bánh xe dự phòng 7
Gạt tàn số 8

Chụp ảnh chân ghế dưới cùng

4. Bộ hồ sơ xe
Hồ sơ xe chưa đăng ký STT Tên chi tiết Nguyên bản
Sao chép Trước hết
Hóa đơn VAT của đại lý 2
Hóa đơn của Toyota VN 3
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 5

Số khung / Số động cơ

5. Quà tặng khuyến mại (nếu có) STT Tên quà tặng
Xác nhận Stt Danh mục
Xác nhận 3
Bên trong xe sạch sẽ 4
Làm sạch khoang động cơ Stt Tên
Xác nhận 9
Bình cứu hỏa mười
Búa thoát hiểm 11
Chặn bánh xe thứ mười hai
Mồi thuốc lá 13
Chìa khóa cửa với khóa cửa từ xa 14
Khóa cửa không có khóa cửa từ xa 15
Hướng dẫn sử dụng xe 16
Hướng dẫn sử dụng đầu đĩa CD / DVD 17
Sổ bảo hành 18
Sách an toàn Toyota
Hồ sơ xe đã đăng ký Stt Tên chi tiết Nguyên bản
Sao chép Trước hết
Giấy hẹn / Giấy đăng ký xe ô tô 2
Giấy hẹn / Sổ kiểm tra 3
Giấy chứng nhận bảo hiểm 4
Hóa đơn đăng ký 5
Biên lai phí đăng ký 6
Biên lai phí đăng ký Stt Tên quà tặng
Xác nhận
4
5

6

Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm

Xác nhận của người gửi hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe

(Ký, ghi rõ họ tên) 4.

Mẫu biên bản bàn giao xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN XE MÁY

Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số:…. /…. / Hợp đồng mua bán ngày… tháng… năm…. NGƯỜI GỬI: ………………
BÊN TIẾP NHẬN: …………………… .. Đại diện bởi: …………………….
Đại diện bởi: ……………………. Số chứng minh nhân dân: …….
Số chứng minh nhân dân: ……. Ngày cấp: ……………… ..
Ngày cấp: ……………… .. Nơi cấp: ……………… ..
Nơi cấp: ……………… .. Giao xe vào thời điểm: ………… ..
Số điện thoại: ……………….. Ngày giao hàng: ……………………

Địa chỉ nhà: ……………………

Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và thống nhất ký biên bản bàn giao cho Bên nhận một (01) xe …………………… như sau:

1. Loại xe Mẫu xe Số khung Số điện thoại

Màu xe

2. Tình trạng của xe STT Danh mục
Xác nhận Trước hết
Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước. 2

Hai bánh xe mới

3. Trang thiết bị trên xe bao gồm: STT Tên
Xác nhận Trước hết
Bộ thay lốp: trục, tay quay, máy mở vít bánh xe 2
Thanh kéo 3

Bộ sửa chữa nhỏ

  • 4. Bộ hồ sơ xe
Hồ sơ xe chưa đăng ký STT Tên chi tiết Nguyên bản
Sao chép Trước hết
Hóa đơn VAT của đại lý 2
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3
  • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
Hồ sơ xe đã đăng ký STT Tên chi tiết Nguyên bản
Sao chép Trước hết
Giấy hẹn 2
Giấy chứng nhận bảo hiểm 3
Hóa đơn đăng ký 4
Biên lai phí đăng ký 5

Biên lai phí đăng ký

Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm

PHẦN ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng tham khảo phương thức vận chuyển trong phần biểu mẫu.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu biên bản bàn giao xe 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu biên bản bàn giao xe 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu biên bản bàn giao xe 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu biên bản bàn giao xe 2022 nhé.

Xem Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 6

Bài viết Mẫu biên bản bàn giao xe 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-05-07 00:13:32. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu biên bản bàn giao xe 2022

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập khi diễn ra lễ bàn giao xe giữa bên mua và bên bán. Mẫu biên bản bàn giao xe nêu rõ thông tin bên mua và bên bán, thông tin bàn giao xe, quà tặng kèm theo … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao xe tại đây. .

Hợp đồng mua bán ô tô
Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

1. Mẫu biên bản bàn giao xe là gì?
Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là mẫu biên bản được lập khi thực hiện việc giao nhận xe ô tô giữa bên mua và bên bán, đây là loại văn bản có giá trị pháp lý cao vì nó liên quan đến tài sản và quyền lợi của vợ chồng. các bên khi ký vào mẫu biên bản. Mẫu biên bản bàn giao xe hợp lệ là mẫu biên bản phải ghi rõ thông tin của bên mua và bên bán, thông tin của xe khi bàn giao, v.v.
Bạn có thể tham khảo cụ thể mẫu biên bản bàn giao xe để biết nội dung của một biên bản bàn giao cụ thể, trong mẫu biên bản bàn giao xe sẽ ghi rõ hiện trạng xe khi bàn giao, thời điểm bàn giao xe. bàn giao xe.
2. Mẫu biên bản bàn giao xe số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHÚT GIAO XE
Con số………
Căn cứ vào hợp đồng mua bán xe số… chúng tôi gồm: …………………….
Người gửi ..………………….
Đại diện bên giao …… Số chứng minh nhân dân: …………………….
Địa chỉ: …………………….
Giao xe tại địa điểm: …………………….
Ngày giao hàng: …………………….
Người nhận: …………………….
Đại diện bên:… ……………….
Chứng minh nhân dân số: ….. ngày cấp, nơi cấp …….
Điện thoại:………………….
Địa chỉ nhà:………………….
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này và bàn giao cho Bên nhận một (01) xe …………. như sau:
1. Phương tiện

Mẫu xe

Số khung
Số điện thoại

Màu sơn

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

3. Tình trạng theo xe

STT
Tên
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký

STT

Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép

đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

3

4

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STT

Danh sách quà tặng
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

2

6. Tài liệu đã đăng ký

Hồ sơ xe đã đăng ký

STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép

đầu tiên

Giấy hẹn

2

Giấy chứng nhận bảo hiểm

3

Hóa đơn đăng ký

4

Biên lai phí đăng ký

5

Biên lai phí đăng ký

Đại diện bên giao giải thích kỹ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.
………….., ngày tháng…. năm

Xác nhận của bên giao hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao xe như sau:

TÊN CƠ QUAN …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————-

Số: ……. / BB

PHÚT XỬ LÝ XE Ô TÔ.
Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số ………………………….. ….. Chúng tôi bao gồm:
Người gửi: ……………………………………….. . ……………………………………………… ……………
Parites đại diện: ……………………………………….. ……………………………………………… ….
Giao xe tại địa điểm: ……………………………………… ………………………… … …
Ngày giao xe: ……………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ….
Người nhận: ………………………………………… ……………………………. ……………. ……….
Đại diện bên: ……………………………………. …………………………….
Điện thoại: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Địa chỉ nhà: ………………………………………… ……………………………. ………………………….. ……….
Số ID: ……………………………………….. ………….. Nơi cấp: …………………………… ….
Ngày cấp: …………………………………………… … …………….
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận các bộ phận từ 1 đến 5 và thống nhất ký vào biên bản này và bàn giao cho Người nhận một (01) xe ……… như sau:
1. Phương tiện

Mẫu xe
Số khung
Số điện thoại
Xe nào

2. Tình trạng xe

STT
Danh mục
Xác nhận

đầu tiên
Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.

2
Bốn bánh xe mới

3. Thiết bị phương tiện

STT
Tên

Xác nhận
đầu tiên

Bộ thay lốp: trục, tay quay, bộ mở vít bánh xe
2

Móc kéo
3

Bộ sửa chữa nhỏ
4

Bộ thảm trải sàn
5

Chụp trục bánh xe
6

Bánh xe dự phòng
7

Gạt tàn
số 8

Chụp ảnh chân ghế dưới cùng

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý
2

Hóa đơn của Toyota VN
3

Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
4

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
5

Số khung / Số động cơ

5. Quà tặng khuyến mại (nếu có)
STT
Tên quà tặng

Xác nhận
Stt
Danh mục

Xác nhận
3

Bên trong xe sạch sẽ
4

Làm sạch khoang động cơ
Stt
Tên

Xác nhận
9

Bình cứu hỏa
mười

Búa thoát hiểm
11

Chặn bánh xe
thứ mười hai

Mồi thuốc lá
13

Chìa khóa cửa với khóa cửa từ xa
14

Khóa cửa không có khóa cửa từ xa
15

Hướng dẫn sử dụng xe
16

Hướng dẫn sử dụng đầu đĩa CD / DVD
17

Sổ bảo hành
18

Sách an toàn Toyota

Hồ sơ xe đã đăng ký
Stt
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Giấy hẹn / Giấy đăng ký xe ô tô
2

Giấy bổ nhiệm / Sổ kiểm tra
3

Giấy chứng nhận bảo hiểm
4

Hóa đơn đăng ký
5

Biên lai phí đăng ký
6

Biên lai phí đăng ký
Stt
Tên quà tặng

Xác nhận

4

5

6
Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm
Xác nhận của bên giao hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của bên nhận xe

(Ký, ghi rõ họ tên) 4.
Mẫu biên bản bàn giao xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN GIAO TÀI SẢN LÀ XE MÁY

Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số:…. /…. / HĐMB ngày… tháng… năm….
NGƯỜI GỬI: ………………

BÊN TIẾP NHẬN: …………………… ..
Đại diện bởi: …………………….

Đại diện bởi: …………………….
Số chứng minh nhân dân: …….

Số chứng minh nhân dân: …….
Ngày cấp: ……………… ..

Ngày cấp: ……………… ..
Nơi cấp: ……………… ..

Nơi cấp: ……………… ..
Giao xe vào thời điểm: ………… ..

Số điện thoại: ………………..
Ngày giao hàng: ……………………

Địa chỉ nhà: ……………………
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản bàn giao cho Bên nhận một (01) phương tiện …………………… như sau:

1. Loại xe
Mẫu xe
Số khung
Số điện thoại

Màu xe

2. Tình trạng của xe
STT
Danh mục

Xác nhận
đầu tiên

Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.
2

Hai bánh xe mới

3. Trang thiết bị trên xe bao gồm:
STT
Tên

Xác nhận
đầu tiên

Bộ thay lốp: trục, tay quay, bộ mở vít bánh xe
2

Móc kéo
3

Bộ sửa chữa nhỏ

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý
2

Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
3

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng

Hồ sơ xe đã đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Giấy hẹn
2

Giấy chứng nhận bảo hiểm
3

Hóa đơn đăng ký
4

Biên lai phí đăng ký
5

Biên lai phí đăng ký
Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

Xem Thêm:  Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2022

………,Ngày tháng năm
BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời bạn đọc cùng tham khảo phần hình thức vận chuyển trong phần biểu mẫu.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập khi diễn ra lễ bàn giao xe giữa bên mua và bên bán. Mẫu biên bản bàn giao xe nêu rõ thông tin bên mua và bên bán, thông tin bàn giao xe, quà tặng kèm theo … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao xe tại đây. .

Hợp đồng mua bán ô tô
Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

1. Mẫu biên bản bàn giao xe là gì?
Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là mẫu biên bản được lập khi thực hiện việc giao nhận xe ô tô giữa bên mua và bên bán, đây là loại văn bản có giá trị pháp lý cao vì nó liên quan đến tài sản và quyền lợi của vợ chồng. các bên khi ký vào mẫu biên bản. Mẫu biên bản bàn giao xe hợp lệ là mẫu biên bản phải ghi rõ thông tin của bên mua và bên bán, thông tin của xe khi bàn giao, v.v.
Bạn có thể tham khảo cụ thể mẫu biên bản bàn giao xe để biết nội dung của một biên bản bàn giao cụ thể, trong mẫu biên bản bàn giao xe sẽ ghi rõ hiện trạng xe khi bàn giao, thời điểm bàn giao xe. bàn giao xe.
2. Mẫu biên bản bàn giao xe số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHÚT GIAO XE
Con số………
Căn cứ vào hợp đồng mua bán xe số… chúng tôi gồm: …………………….
Người gửi ..………………….
Đại diện bên giao …… Số chứng minh nhân dân: …………………….
Địa chỉ: …………………….
Giao xe tại địa điểm: …………………….
Ngày giao hàng: …………………….
Người nhận: …………………….
Đại diện bên:… ……………….
Chứng minh nhân dân số: ….. ngày cấp, nơi cấp …….
Điện thoại:………………….
Địa chỉ nhà:………………….
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này và bàn giao cho Bên nhận một (01) xe …………. như sau:
1. Phương tiện

Mẫu xe

Số khung
Số điện thoại

Màu sơn

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

3. Tình trạng theo xe

STT
Tên
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký

STT

Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép

đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

3

4

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STT

Danh sách quà tặng
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

2

6. Tài liệu đã đăng ký

Hồ sơ xe đã đăng ký

STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép

đầu tiên

Giấy hẹn

2

Giấy chứng nhận bảo hiểm

3

Hóa đơn đăng ký

4

Biên lai phí đăng ký

5

Biên lai phí đăng ký

Đại diện bên giao giải thích kỹ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.
………….., ngày tháng…. năm

Xác nhận của bên giao hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao xe như sau:

TÊN CƠ QUAN …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————-

Số: ……. / BB

PHÚT XỬ LÝ XE Ô TÔ.
Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số ………………………….. ….. Chúng tôi bao gồm:
Người gửi: ……………………………………….. . ……………………………………………… ……………
Parites đại diện: ……………………………………….. ……………………………………………… ….
Giao xe tại địa điểm: ……………………………………… ………………………… … …
Ngày giao xe: ……………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ….
Người nhận: ………………………………………… ……………………………. ……………. ……….
Đại diện bên: ……………………………………. …………………………….
Điện thoại: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Địa chỉ nhà: ………………………………………… ……………………………. ………………………….. ……….
Số ID: ……………………………………….. ………….. Nơi cấp: …………………………… ….
Ngày cấp: …………………………………………… … …………….
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận các bộ phận từ 1 đến 5 và thống nhất ký vào biên bản này và bàn giao cho Người nhận một (01) xe ……… như sau:
1. Phương tiện

Mẫu xe
Số khung
Số điện thoại
Xe nào

2. Tình trạng xe

STT
Danh mục
Xác nhận

đầu tiên
Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.

2
Bốn bánh xe mới

3. Thiết bị phương tiện

STT
Tên

Xác nhận
đầu tiên

Bộ thay lốp: trục, tay quay, bộ mở vít bánh xe
2

Móc kéo
3

Bộ sửa chữa nhỏ
4

Bộ thảm trải sàn
5

Chụp trục bánh xe
6

Bánh xe dự phòng
7

Gạt tàn
số 8

Chụp ảnh chân ghế dưới cùng

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý
2

Hóa đơn của Toyota VN
3

Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
4

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
5

Số khung / Số động cơ

5. Quà tặng khuyến mại (nếu có)
STT
Tên quà tặng

Xác nhận
Stt
Danh mục

Xác nhận
3

Bên trong xe sạch sẽ
4

Làm sạch khoang động cơ
Stt
Tên

Xác nhận
9

Bình cứu hỏa
mười

Búa thoát hiểm
11

Chặn bánh xe
thứ mười hai

Mồi thuốc lá
13

Chìa khóa cửa với khóa cửa từ xa
14

Khóa cửa không có khóa cửa từ xa
15

Hướng dẫn sử dụng xe
16

Hướng dẫn sử dụng đầu đĩa CD / DVD
17

Sổ bảo hành
18

Sách an toàn Toyota

Hồ sơ xe đã đăng ký
Stt
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Giấy hẹn / Giấy đăng ký xe ô tô
2

Giấy bổ nhiệm / Sổ kiểm tra
3

Giấy chứng nhận bảo hiểm
4

Hóa đơn đăng ký
5

Biên lai phí đăng ký
6

Biên lai phí đăng ký
Stt
Tên quà tặng

Xác nhận

4

5

6
Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm
Xác nhận của bên giao hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của bên nhận xe

(Ký, ghi rõ họ tên) 4.
Mẫu biên bản bàn giao xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN GIAO TÀI SẢN LÀ XE MÁY

Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số:…. /…. / HĐMB ngày… tháng… năm….
NGƯỜI GỬI: ………………

BÊN TIẾP NHẬN: …………………… ..
Đại diện bởi: …………………….

Đại diện bởi: …………………….
Số chứng minh nhân dân: …….

Số chứng minh nhân dân: …….
Ngày cấp: ……………… ..

Ngày cấp: ……………… ..
Nơi cấp: ……………… ..

Nơi cấp: ……………… ..
Giao xe vào thời điểm: ………… ..

Số điện thoại: ………………..
Ngày giao hàng: ……………………

Địa chỉ nhà: ……………………
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản bàn giao cho Bên nhận một (01) phương tiện …………………… như sau:

1. Loại xe
Mẫu xe
Số khung
Số điện thoại

Màu xe

2. Tình trạng của xe
STT
Danh mục

Xác nhận
đầu tiên

Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.
2

Hai bánh xe mới

3. Trang thiết bị trên xe bao gồm:
STT
Tên

Xác nhận
đầu tiên

Bộ thay lốp: trục, tay quay, bộ mở vít bánh xe
2

Móc kéo
3

Bộ sửa chữa nhỏ

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý
2

Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
3

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng

Hồ sơ xe đã đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Giấy hẹn
2

Giấy chứng nhận bảo hiểm
3

Hóa đơn đăng ký
4

Biên lai phí đăng ký
5

Biên lai phí đăng ký
Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

Xem Thêm:  Cách ghi nhận xét học bạ môn Âm nhạc theo Thông tư 27

………,Ngày tháng năm
BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời bạn đọc cùng tham khảo phần hình thức vận chuyển trong phần biểu mẫu.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập khi diễn ra lễ bàn giao xe giữa bên mua và bên bán. Mẫu biên bản bàn giao xe nêu rõ thông tin bên mua và bên bán, thông tin bàn giao xe, quà tặng kèm theo … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao xe tại đây. .

Hợp đồng mua bán ô tô
Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

1. Mẫu biên bản bàn giao xe là gì?
Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là mẫu biên bản được lập khi thực hiện việc giao nhận xe ô tô giữa bên mua và bên bán, đây là loại văn bản có giá trị pháp lý cao vì nó liên quan đến tài sản và quyền lợi của vợ chồng. các bên khi ký vào mẫu biên bản. Mẫu biên bản bàn giao xe hợp lệ là mẫu biên bản phải ghi rõ thông tin của bên mua và bên bán, thông tin của xe khi bàn giao, v.v.
Bạn có thể tham khảo cụ thể mẫu biên bản bàn giao xe để biết nội dung của một biên bản bàn giao cụ thể, trong mẫu biên bản bàn giao xe sẽ ghi rõ hiện trạng xe khi bàn giao, thời điểm bàn giao xe. bàn giao xe.
2. Mẫu biên bản bàn giao xe số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHÚT GIAO XE
Con số………
Căn cứ vào hợp đồng mua bán xe số… chúng tôi gồm: …………………….
Người gửi ..………………….
Đại diện bên giao …… Số chứng minh nhân dân: …………………….
Địa chỉ: …………………….
Giao xe tại địa điểm: …………………….
Ngày giao hàng: …………………….
Người nhận: …………………….
Đại diện bên:… ……………….
Chứng minh nhân dân số: ….. ngày cấp, nơi cấp …….
Điện thoại:………………….
Địa chỉ nhà:………………….
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này và bàn giao cho Bên nhận một (01) xe …………. như sau:
1. Phương tiện

Mẫu xe

Số khung
Số điện thoại

Màu sơn

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

3. Tình trạng theo xe

STT
Tên
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký

STT

Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép

đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

3

4

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STT

Danh sách quà tặng
Xác nhận của bên giao hàng

Xác nhận của bên nhận xe

đầu tiên

2

6. Tài liệu đã đăng ký

Hồ sơ xe đã đăng ký

STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép

đầu tiên

Giấy hẹn

2

Giấy chứng nhận bảo hiểm

3

Hóa đơn đăng ký

4

Biên lai phí đăng ký

5

Biên lai phí đăng ký

Đại diện bên giao giải thích kỹ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.
………….., ngày tháng…. năm

Xác nhận của bên giao hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao xe như sau:

TÊN CƠ QUAN …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————-

Số: ……. / BB

PHÚT XỬ LÝ XE Ô TÔ.
Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số ………………………….. ….. Chúng tôi bao gồm:
Người gửi: ……………………………………….. . ……………………………………………… ……………
Parites đại diện: ……………………………………….. ……………………………………………… ….
Giao xe tại địa điểm: ……………………………………… ………………………… … …
Ngày giao xe: ……………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ….
Người nhận: ………………………………………… ……………………………. ……………. ……….
Đại diện bên: ……………………………………. …………………………….
Điện thoại: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Địa chỉ nhà: ………………………………………… ……………………………. ………………………….. ……….
Số ID: ……………………………………….. ………….. Nơi cấp: …………………………… ….
Ngày cấp: …………………………………………… … …………….
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận các bộ phận từ 1 đến 5 và thống nhất ký vào biên bản này và bàn giao cho Người nhận một (01) xe ……… như sau:
1. Phương tiện

Mẫu xe
Số khung
Số điện thoại
Xe nào

2. Tình trạng xe

STT
Danh mục
Xác nhận

đầu tiên
Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.

2
Bốn bánh xe mới

3. Thiết bị phương tiện

STT
Tên

Xác nhận
đầu tiên

Bộ thay lốp: trục, tay quay, bộ mở vít bánh xe
2

Móc kéo
3

Bộ sửa chữa nhỏ
4

Bộ thảm trải sàn
5

Chụp trục bánh xe
6

Bánh xe dự phòng
7

Gạt tàn
số 8

Chụp ảnh chân ghế dưới cùng

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý
2

Hóa đơn của Toyota VN
3

Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
4

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
5

Số khung / Số động cơ

5. Quà tặng khuyến mại (nếu có)
STT
Tên quà tặng

Xác nhận
Stt
Danh mục

Xác nhận
3

Bên trong xe sạch sẽ
4

Làm sạch khoang động cơ
Stt
Tên

Xác nhận
9

Bình cứu hỏa
mười

Búa thoát hiểm
11

Chặn bánh xe
thứ mười hai

Mồi thuốc lá
13

Chìa khóa cửa với khóa cửa từ xa
14

Khóa cửa không có khóa cửa từ xa
15

Hướng dẫn sử dụng xe
16

Hướng dẫn sử dụng đầu đĩa CD / DVD
17

Sổ bảo hành
18

Sách an toàn Toyota

Hồ sơ xe đã đăng ký
Stt
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Giấy hẹn / Giấy đăng ký xe ô tô
2

Giấy bổ nhiệm / Sổ kiểm tra
3

Giấy chứng nhận bảo hiểm
4

Hóa đơn đăng ký
5

Biên lai phí đăng ký
6

Biên lai phí đăng ký
Stt
Tên quà tặng

Xác nhận

4

5

6
Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm
Xác nhận của bên giao hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của bên nhận xe

(Ký, ghi rõ họ tên) 4.
Mẫu biên bản bàn giao xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN GIAO TÀI SẢN LÀ XE MÁY

Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số:…. /…. / HĐMB ngày… tháng… năm….
NGƯỜI GỬI: ………………

BÊN TIẾP NHẬN: …………………… ..
Đại diện bởi: …………………….

Đại diện bởi: …………………….
Số chứng minh nhân dân: …….

Số chứng minh nhân dân: …….
Ngày cấp: ……………… ..

Ngày cấp: ……………… ..
Nơi cấp: ……………… ..

Nơi cấp: ……………… ..
Giao xe vào thời điểm: ………… ..

Số điện thoại: ………………..
Ngày giao hàng: ……………………

Địa chỉ nhà: ……………………
Cùng nhau kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản bàn giao cho Bên nhận một (01) phương tiện …………………… như sau:

1. Loại xe
Mẫu xe
Số khung
Số điện thoại

Màu xe

2. Tình trạng của xe
STT
Danh mục

Xác nhận
đầu tiên

Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy xước.
2

Hai bánh xe mới

3. Trang thiết bị trên xe bao gồm:
STT
Tên

Xác nhận
đầu tiên

Bộ thay lốp: trục, tay quay, bộ mở vít bánh xe
2

Móc kéo
3

Bộ sửa chữa nhỏ

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Hóa đơn VAT của đại lý
2

Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
3

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng

Hồ sơ xe đã đăng ký
STT
Tên chi tiết
Nguyên bản

Sao chép
đầu tiên

Giấy hẹn
2

Giấy chứng nhận bảo hiểm
3

Hóa đơn đăng ký
4

Biên lai phí đăng ký
5

Biên lai phí đăng ký
Đại diện Bên giao giải thích kỹ các nội dung trên. Đại diện bên tiếp nhận hồ sơ đã nghe và xác nhận các nội dung trên.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

………,Ngày tháng năm
BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời bạn đọc cùng tham khảo phần hình thức vận chuyển trong phần biểu mẫu.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button