Biểu Mẫu

Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022

Nhôm Kính Nam Phát xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 9A-KND: Quyết định kết nạp lại Đảng viên năm 2022. Mẫu gồm các thông tin sau: Họ tên Đảng viên đề nghị kết nạp lại, ngày tháng năm sinh, quê quán ,. .. Ngoài ra, Bài báo còn nêu chi tiết điều kiện để được xét kết nạp lại vào Đảng. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Quyết định kết nạp lại Đảng viên là gì?

Quyết định kết nạp lại Đảng viên là quyết định kết nạp lại Đảng viên đã được kết nạp vào Đảng trước đây nhưng đã ra khỏi Đảng vì các lý do như: bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi Đảng, gây mất đoàn kết. . nội gián nghiêm trọng, bị kết án về tội tham nhũng, bị kết án từ trọng tội trở lên. Theo quy định, những người đã ra khỏi Đảng, được kết nạp lại là Đảng viên chỉ được kết nạp một lần, những Đảng viên này phải trải qua thời gian tập sự. Không phải tất cả Đảng viên đã ra khỏi Đảng đều có thể được kết nạp lại. Căn cứ Quy định 24-QĐ / TW nêu rõ, người được kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn người vào Đảng: Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; tỏ ra là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm qua thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh…

– Còn ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng đối với các tội phạm ít nghiêm trọng phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích; Đảng viên đã bị xóa tên khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình thì thực hiện quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại Đảng.

– Phải được sự đồng ý bằng văn bản của ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) và cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

– Thực hiện đúng thủ tục kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng (thủ tục như kết nạp lần đầu).

Như vậy, một người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện nêu trên, nếu không sẽ không có tên trong danh sách xét kết nạp lại vào Đảng.

2. Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên như sau:

Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW 2022 về nghiệp vụ công tác Đảng viên có hiệu lực từ ngày 18/01/2022, mời bạn đọc cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ…………………………
NHIỆM VỤ CẤP HUYỆN…………………… ..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

-QD / HUST

……………………ngày …… tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

kết nạp lại quần chúng vào Đảng

– Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Điểm 3.5 Quy định số 24-QĐ / TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;

– Xét đơn xin kết nạp lại Đảng của quần chúng ……………………

– Xét Nghị quyết số …… -NQ / CB ngày …… tháng …… …… của chi bộ ……………………, Nghị quyết số ………… -NQ / ĐU ngày …… tháng ……. …… của Đảng ủy ………… về việc đề nghị kết nạp lại quần chúng ………… vào Đảng.

– Căn cứ Công văn số …….-CV / TU ngày …… tháng ……………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý kết nạp lại các quần chúng trên vào Đảng.

BAN TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp lại quần chúng …………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng …… năm …………

Nơi sinh:……………………. vào Đảng cộng sản Việt Nam phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại vào Đảng.

Điều 2: Chi bộ …………………… có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí …………………… vào Đảng theo đúng thủ tục quy định.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ……………………………………………………, Chi bộ …………………… và Ông Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành của Quyết định này.

Người nhận:
Như điều 3.
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T / M Ban Thường vụ
BẢO VỆ

(hoặc Phó Bí thư)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chi nhánh tổ chức lễ kết nạp lại
Ngày tháng năm ………

Chi nhánh T / M
BẢO VỆ

(ký, ghi rõ họ tên)

Quyết định kết nạp lại Đảng viên

Trên đây là những chia sẻ của Nhôm Kính Nam Phát về Bản cam kết không phát sinh thuế TNCN 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Thủ tục hành chính tại mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Đơn tố cáo tội phạm 2022
  • Đơn xin rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022 nhé.

Xem Thêm:  Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu số 10/ĐK

Bài viết Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 16:14:37. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022

#Mẫu #9AKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #lại #Đảng #viên

Nhôm Kính Nam Phát xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên Đảng viên đề nghị kết nạp lại, ngày tháng năm sinh, quê quán,… Ngoài ra, bài viết còn đề cập chi tiết tới các điều kiện để được xét kết nạp lại vào Đảng. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Quyết định kết nạp lại Đảng viên là gì?
Quyết định kết nạp lại Đảng viên là quyết định kết nạp lại Đảng viên đã được kết nạp vào Đảng trước đó nhưng vì các lý do đã ra khỏi Đảng như: tự bỏ sinh hoạt đảng, làm đơn xin ra Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, bị kết án vì tội tham nhũng, bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên. Theo quy định, những trường hợp đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại Đảng viên thì chỉ được kết nạp một lần, những người Đảng viên này lại phải trải qua thời gian dự bị. Không phải đối tượng Đảng viên đã ra khỏi Đảng nào cũng được kết nạp lại. Căn cứ theo Quy định 24-QĐ/TW có nêu rõ người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau:
– Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng: Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh…
– Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng.
– Phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
– Thực hiện đúng các thủ tục kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng (giống các thủ tục như kết nạp lần đầu).
Như vậy, người được xét kết nạp lại vào Đảng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được nêu trên, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên sẽ không được đưa vào danh sách xét kết nạp lại vào Đảng.
2. Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên như sau:
Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên có hiệu lực từ ngày 18/01/2022, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………HUYỆN ỦY………………..………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/HU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp lại người vào Đảng
– Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm 3.5 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;
– Xét đơn xin kết nạp lại vào Đảng của quần chúng …………………………
– Xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ …………………, Nghị quyết số ………-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy ………………………… về việc đề nghị kết nạp lại quần chúng ………………… vào Đảng.
– Căn cứ Công văn số ……..-CV/TU ngày …… tháng …… năm ……… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý kết nạp lại quần chúng nói trên vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp lại quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán:……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ……………………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại đồng chí ……………………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ……………………………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp lạiNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Quyết định kết nạp lại Đảng viên

Trên đây là những chia sẻ của Nhôm Kính Nam Phát về Bản cam kết không phát sinh TNCN 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Bao nhiêu tuổi thì được đi xe máy 2022?

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9AKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #lại #Đảng #viên

Nhôm Kính Nam Phát xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên Đảng viên đề nghị kết nạp lại, ngày tháng năm sinh, quê quán,… Ngoài ra, bài viết còn đề cập chi tiết tới các điều kiện để được xét kết nạp lại vào Đảng. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Quyết định kết nạp lại Đảng viên là gì?
Quyết định kết nạp lại Đảng viên là quyết định kết nạp lại Đảng viên đã được kết nạp vào Đảng trước đó nhưng vì các lý do đã ra khỏi Đảng như: tự bỏ sinh hoạt đảng, làm đơn xin ra Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, bị kết án vì tội tham nhũng, bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên. Theo quy định, những trường hợp đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại Đảng viên thì chỉ được kết nạp một lần, những người Đảng viên này lại phải trải qua thời gian dự bị. Không phải đối tượng Đảng viên đã ra khỏi Đảng nào cũng được kết nạp lại. Căn cứ theo Quy định 24-QĐ/TW có nêu rõ người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau:
– Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng: Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh…
– Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng.
– Phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
– Thực hiện đúng các thủ tục kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng (giống các thủ tục như kết nạp lần đầu).
Như vậy, người được xét kết nạp lại vào Đảng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được nêu trên, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên sẽ không được đưa vào danh sách xét kết nạp lại vào Đảng.
2. Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên như sau:
Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên có hiệu lực từ ngày 18/01/2022, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………HUYỆN ỦY………………..………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/HU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp lại người vào Đảng
– Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm 3.5 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;
– Xét đơn xin kết nạp lại vào Đảng của quần chúng …………………………
– Xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ …………………, Nghị quyết số ………-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy ………………………… về việc đề nghị kết nạp lại quần chúng ………………… vào Đảng.
– Căn cứ Công văn số ……..-CV/TU ngày …… tháng …… năm ……… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý kết nạp lại quần chúng nói trên vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp lại quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán:……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ……………………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại đồng chí ……………………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ……………………………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp lạiNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Quyết định kết nạp lại Đảng viên

Trên đây là những chia sẻ của Nhôm Kính Nam Phát về Bản cam kết không phát sinh TNCN 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân 2022

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9AKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #lại #Đảng #viên

Nhôm Kính Nam Phát xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 9A-KNĐ: Quyết định kết nạp lại Đảng viên 2022. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên Đảng viên đề nghị kết nạp lại, ngày tháng năm sinh, quê quán,… Ngoài ra, bài viết còn đề cập chi tiết tới các điều kiện để được xét kết nạp lại vào Đảng. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Quyết định kết nạp lại Đảng viên là gì?
Quyết định kết nạp lại Đảng viên là quyết định kết nạp lại Đảng viên đã được kết nạp vào Đảng trước đó nhưng vì các lý do đã ra khỏi Đảng như: tự bỏ sinh hoạt đảng, làm đơn xin ra Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, bị kết án vì tội tham nhũng, bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên. Theo quy định, những trường hợp đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại Đảng viên thì chỉ được kết nạp một lần, những người Đảng viên này lại phải trải qua thời gian dự bị. Không phải đối tượng Đảng viên đã ra khỏi Đảng nào cũng được kết nạp lại. Căn cứ theo Quy định 24-QĐ/TW có nêu rõ người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau:
– Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng: Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh…
– Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng.
– Phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
– Thực hiện đúng các thủ tục kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng (giống các thủ tục như kết nạp lần đầu).
Như vậy, người được xét kết nạp lại vào Đảng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được nêu trên, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên sẽ không được đưa vào danh sách xét kết nạp lại vào Đảng.
2. Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên như sau:
Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên có hiệu lực từ ngày 18/01/2022, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………HUYỆN ỦY………………..………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/HU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp lại người vào Đảng
– Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm 3.5 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;
– Xét đơn xin kết nạp lại vào Đảng của quần chúng …………………………
– Xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ …………………, Nghị quyết số ………-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy ………………………… về việc đề nghị kết nạp lại quần chúng ………………… vào Đảng.
– Căn cứ Công văn số ……..-CV/TU ngày …… tháng …… năm ……… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý kết nạp lại quần chúng nói trên vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp lại quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán:……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ……………………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại đồng chí ……………………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ……………………………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp lạiNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Quyết định kết nạp lại Đảng viên

Trên đây là những chia sẻ của Nhôm Kính Nam Phát về Bản cam kết không phát sinh TNCN 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button