Biểu Mẫu

Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu nghị quyết được lập để ghi đơn xin kết nạp Đảng viên. Mẫu nghị quyết nêu rõ thành phần tham dự, lý lịch đảng viên, … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.

  • Quyết định kiểm tra việc chấp hành của Đảng viên
  • Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phương hướng nhiệm vụ
  • Mẫu 7-KND: Tờ trình đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất

Bạn đọc có thể tham khảo và tải về mẫu nghị quyết đề nghị Đảng viên được cập nhật mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW.

ĐẢNG BỘ …………
ĐẢNG BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Con số: ……….

………….., ngày tháng năm…

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ………… .tháng ………… .. ………… .., chi bộ ………… .. đã họp xét, đề nghị kết nạp …………………… vào Đảng. .

Tổng số đảng viên ………… .đ / c, có mặt: ……… đ / c, vắng ………… .đ / c.

Lý do vắng mặt: ……………………………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị: …………………………………………………… Chức vụ ……………………

Thư ký Hội nghị: ……………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng ủy đã thống nhất kết luận về ………… như sau:

Sơ lược về lý lịch: …………………………………………………….

Ưu nhược điểm chính: …………………………………………………….

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng bộ ………… ..bổ sung Ban Thường vụ ……………………. ……………………., Quyết định kết nạp ……………………. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ / c được duyệt …………. (đạt …………%) tổng số cấp ủy viên. Số không đồng ý ………… ..đ / c với lý do ………… ..

Người nhận:

– Đứng …….

– Tiết kiệm

BÊN T / M
Thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được ban hành trong tổng hợp các biểu mẫu trong quy trình kết nạp Đảng và công nhận Đảng viên chính thức theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng là biểu mẫu bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ xét kết nạp Đảng của tổ chức cơ sở đảng.

Nghị quyết của các chi bộ, đảng bộ cơ sở xét kết nạp Đảng được hướng dẫn như sau:

– Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xét:

  • Đơn xin vào Đảng;
  • Lý lịch của người vào Đảng;
  • Văn bản giới thiệu đảng viên chính thức;
  • Nghị quyết giới thiệu đoàn viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến, nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng, sinh hoạt ở Đảng bộ, chi bộ mình.

– Có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; những thuận lợi, khó khăn về phẩm chất đạo đức, lối sống; Năng suất làm việc; quan hệ quần chúng … của người vào Đảng; đảng viên chính thức đồng ý và không đồng ý. Những nơi có đảng bộ bộ phận thì đảng bộ bộ phận thẩm định nghị quyết kết nạp đảng viên của chi bộ và báo cáo đảng ủy cơ sở.

– Cấp ủy cơ sở thảo luận và biểu quyết, nếu có từ 2/3 số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét kết nạp.
Nếu cấp uỷ cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên thì cấp uỷ cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết nạp.

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ đến bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm đọc các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính của mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Đơn tố cáo tội phạm 2022
  • Đơn xin rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu quyết định thi hành án hình phạt tù 2022

Bài viết Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 04:12:58. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 2022

#Mẫu #8KNĐ #Nghị #quyết #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu nghị quyết nêu rõ thành phần tham gia, lý lịch đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phương hướng nhiệm vụ
Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Bạn đọc có thể tham khảo và tải về mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được cập nhật mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW.

ĐẢNG BỘ …………ĐẢNG ỦY …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……….

………….., ngày…tháng…năm…

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày……….tháng………..năm……….., đảng uỷ ………….. đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………vào Đảng.
Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt……….đ/c.
Lý do vắng mặt: …………………………………………………………………………..
Chủ trì hội nghị:…………………………………………Chức vụ ……………………
Thư ký hội nghị: …………………………………………………………………………..
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về ………… như sau:
Về lý lịch: …………………………………………………………………………………….
Những ưu, khuyết điểm chính: ……………………………………………………….
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)
…………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ …………………………………..đề nghị Ban Thường vụ ……………………………………xét, Quyết định kết nạp…………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số đ/c tán thành …………. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành…………….đ/c với lý do ………..

Nơi nhận:
– Ban Thường vụ …….
– Lưu

T/M ĐẢNG UỶBí thư(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được ban hành trong tổng hợp các biểu mẫu trong quy trình kết nạp Đảng và công nhận Đảng viên chính thức theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng là mẫu bắt buộc có trong hồ sơ quy trình xét kết nạp Đảng do tổ chức cơ sở đảng thực hiện.
Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét kết nạp người vào Đảng được hướng dẫn như sau:
– Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét:

Đơn xin vào Đảng;
Lý lịch của người vào Đảng;
Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức;
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.

– Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng… của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành. Ở những nơi có đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy cơ sở.
– Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp.Nếu đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì do đảng ủy cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết nạp.

Xem Thêm:  Mẫu chữ viết chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #8KNĐ #Nghị #quyết #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu nghị quyết nêu rõ thành phần tham gia, lý lịch đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phương hướng nhiệm vụ
Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Bạn đọc có thể tham khảo và tải về mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được cập nhật mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW.

ĐẢNG BỘ …………ĐẢNG ỦY …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……….

………….., ngày…tháng…năm…

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày……….tháng………..năm……….., đảng uỷ ………….. đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………vào Đảng.
Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt……….đ/c.
Lý do vắng mặt: …………………………………………………………………………..
Chủ trì hội nghị:…………………………………………Chức vụ ……………………
Thư ký hội nghị: …………………………………………………………………………..
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về ………… như sau:
Về lý lịch: …………………………………………………………………………………….
Những ưu, khuyết điểm chính: ……………………………………………………….
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)
…………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ …………………………………..đề nghị Ban Thường vụ ……………………………………xét, Quyết định kết nạp…………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số đ/c tán thành …………. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành…………….đ/c với lý do ………..

Nơi nhận:
– Ban Thường vụ …….
– Lưu

T/M ĐẢNG UỶBí thư(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được ban hành trong tổng hợp các biểu mẫu trong quy trình kết nạp Đảng và công nhận Đảng viên chính thức theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng là mẫu bắt buộc có trong hồ sơ quy trình xét kết nạp Đảng do tổ chức cơ sở đảng thực hiện.
Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét kết nạp người vào Đảng được hướng dẫn như sau:
– Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét:

Đơn xin vào Đảng;
Lý lịch của người vào Đảng;
Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức;
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.

– Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng… của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành. Ở những nơi có đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy cơ sở.
– Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp.Nếu đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì do đảng ủy cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết nạp.

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Mẫu thư mời họp 2022

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #8KNĐ #Nghị #quyết #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu nghị quyết nêu rõ thành phần tham gia, lý lịch đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phương hướng nhiệm vụ
Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Bạn đọc có thể tham khảo và tải về mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được cập nhật mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW.

ĐẢNG BỘ …………ĐẢNG ỦY …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……….

………….., ngày…tháng…năm…

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày……….tháng………..năm……….., đảng uỷ ………….. đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………vào Đảng.
Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt……….đ/c.
Lý do vắng mặt: …………………………………………………………………………..
Chủ trì hội nghị:…………………………………………Chức vụ ……………………
Thư ký hội nghị: …………………………………………………………………………..
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về ………… như sau:
Về lý lịch: …………………………………………………………………………………….
Những ưu, khuyết điểm chính: ……………………………………………………….
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)
…………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ …………………………………..đề nghị Ban Thường vụ ……………………………………xét, Quyết định kết nạp…………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số đ/c tán thành …………. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành…………….đ/c với lý do ………..

Nơi nhận:
– Ban Thường vụ …….
– Lưu

T/M ĐẢNG UỶBí thư(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên được ban hành trong tổng hợp các biểu mẫu trong quy trình kết nạp Đảng và công nhận Đảng viên chính thức theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng là mẫu bắt buộc có trong hồ sơ quy trình xét kết nạp Đảng do tổ chức cơ sở đảng thực hiện.
Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét kết nạp người vào Đảng được hướng dẫn như sau:
– Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét:

Đơn xin vào Đảng;
Lý lịch của người vào Đảng;
Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức;
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.

– Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng… của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành. Ở những nơi có đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy cơ sở.
– Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp.Nếu đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì do đảng ủy cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết nạp.

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button