Biểu Mẫu

Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là mẫu giấy do Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để Đảng ủy viên thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung thẩm định, nhận xét,… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên thẩm tra lý lịch tại đây.

  • Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
  • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
  • Mẫu 3-HSV: Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên

1. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu đảng viên thẩm tra lý lịch là mẫu được lập khi chi bộ, đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng. để Đảng xác minh.

Giấy giới thiệu đảng viên để thẩm tra lý lịch hiện đang sử dụng theo mẫu 19-KND do Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12 / HD / BTCTW, ngày 17/5/2012 để hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. cũng như cách lập các bảng thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.

2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT /…

…….., ngày tháng năm…

GIỚI THIỆU

(Có giá trị đến …… tháng ………………)

Thân mến: Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở ………….

Đảng ủy / Đảng bộ Sở: …………………………………………………… ..

Giới thiệu đồng chí: ……………………. Là …………………….

Đến lấy ý kiến ​​đồng chí về lý lịch kết nạp Đảng là: …………………… ..

Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, nhận xét lý lịch người xin vào Đảng như sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Mong các bạn giúp đỡ.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: Đảng ủy / Chi ủy.

T / M BAN ĐẢNG / BAN CẤP ………….

BẢO VỆ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Biểu mẫu 19-KND

Người xin vào Đảng sau khi được chi bộ xem xét và cho phép viết lý lịch cần đọc kỹ hướng dẫn, kê khai đầy đủ, chính xác nội dung lý lịch. Khi có thắc mắc về cách viết, người viết cần tham khảo ý kiến ​​của giáo viên hướng dẫn hoặc chi bộ, đảng bộ cơ sở để viết cho đúng, tuyệt đối không viết cho có, viết bừa bãi.

Sau khi người xin vào Đảng kê khai đầy đủ nội dung lý lịch và trình chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng ủy cơ sở cần xác minh lý lịch của người xin vào Đảng là đúng, đầy đủ. .

Căn cứ vào Mẫu giấy giới thiệu tại mục 2 trên, có thể thấy rằng một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và chuẩn phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên bên phải ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam”

– Phần nội dung: Ghi tên cấp uỷ / chi uỷ cơ sở tiếp nhận giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, cụ thể cần thẩm định những gì?

– Cuối cùng ban thư ký ký tên và đóng dấu.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác tại chuyên mục Thủ tục hành chính của chuyên mục Biểu mẫu.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn 2022

Bài viết Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-12 07:19:27. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022

#Mẫu #19KNĐ #Mẫu #giấy #giới #thiệu #cử #Đảng #viên #đi #thẩm #tra #lý #lịch

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.

Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.
2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)

Kính gửi:
Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….

Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ
Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.
Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.
Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:
– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?
– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Xem Thêm:  Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022

#Mẫu #19KNĐ #Mẫu #giấy #giới #thiệu #cử #Đảng #viên #đi #thẩm #tra #lý #lịch

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.

Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.
2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)

Kính gửi:
Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….

Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ
Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.
Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.
Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:
– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?
– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Xem Thêm:  Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022

#Mẫu #19KNĐ #Mẫu #giấy #giới #thiệu #cử #Đảng #viên #đi #thẩm #tra #lý #lịch

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.

Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.
2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)

Kính gửi:
Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….

Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ
Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.
Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.
Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:
– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?
– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button