Biểu Mẫu

Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022

Mẫu sổ đảng viên dự bị là mẫu sổ được lập để ghi danh sách đảng viên dự bị. Mẫu sổ ghi rõ thông tin đảng viên dự bị, ngày vào đảng … Nhôm Kính Nam Phát mời các bạn tham khảo Mẫu 18-KND: Sổ đảng viên dự bị mới được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Vui lòng duyệt và tải xuống mẫu.

1. Mẫu sổ đảng viên dự bị

SOh TT

HỌ VÀ TÊN

Nam giới
Giống cái

SOh LL bữa tiệc máy tính bảng

Ngày sinh ra

KỲKHÔNG THỂ THI CÔNGSẠC ĐỎCÔ ẤYNGÔN NGỮ

Ngày kết nạp đảng

Ghi chú

SOh quyết định xác định

Ngày dấu hiệu

Ủy ban ra quyết định

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

2. Cách sử dụng sổ đảng viên dự bị

a) Sử dụng và bảo quản:

+ Sổ đảng viên dự bị do cấp uỷ cơ sở và cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng lập để theo dõi số lượng đảng viên dự bị của cấp uỷ.

+ Danh sách đảng viên dự bị do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ hoặc cán bộ tổ chức được cấp ủy giao quản lý, sử dụng và bảo quản; Khi thay đổi người quản lý phải có biên bản bàn giao chặt chẽ.

b) KHItôi lưu ý cần lưu ý ý kiến một số điểm:

+ Cột 1: Ghi số thứ tự theo số đảng viên dự bị của đảng bộ (kể cả từ đảng bộ khác chuyển đến) theo thứ tự thời gian.

+ Cột 2: Ghi họ và tên đảng viên ghi trong lý lịch đảng viên.

+ Cột 4: Ghi lý lịch đảng viên.

+ Cột 9: Ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

+ Cột 10: Ghi các trường hợp: kết nạp lại, đưa ra khỏi danh sách đảng viên dự bị, từ trần, ngày được công nhận là đảng viên chính thức.

Đối với đảng viên dự bị đã được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định công nhận đảng viên chính thức thì ghi ngày tháng năm chính thức vào cột ghi chú để phân biệt với đảng viên dự bị, không gạch bỏ. đảng viên đó trong sổ theo dõi.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022

Bài viết Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-08 05:33:43. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị 2022

#Mẫu #18KNĐ #Sổ #đảng #viên #dự #bị

Mẫu sổ đảng viên dự bị là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về danh sách đảng viên dự bị. Mẫu sổ nêu rõ thông tin đảng viên dự bị, ngày kết nạp đảng… Nhôm Kính Nam Phát mời các bạn tham khảo Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị mới được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu sổ nhé.
1. Mẫu sổ Đảng viên dự bị

Số TT

HỌ VÀ TÊN

NamNữ

Số LL đảng viên

Ngày sinh

KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày kết nạp đảng

Ghi chú

Số quyết định

Ngày ký

Cấp ủy ra quyết định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Cách sử dụng sổ Đảng viên dự bị
a) Sử dụng, bảo quản:
+ Sổ đảng viên dự bị do cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng lập để nắm số lượng đảng viên dự bị của đảng bộ.
+ Danh sách đảng viên dự bị do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ phụ trách tổ chức hoặc cán bộ tổ chức được cấp ủy giao trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản; khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản giao nhận chặt chẽ.
b) Khi ghi cần chú ý một số điểm:
+ Cột 1: Ghi số thứ tự theo số lượng đảng viên dự bị của đảng bộ (kể cả ở đảng bộ khác chuyển đến) theo trình tự thời gian.
+ Cột 2: Ghi họ và tên đảng viên như đã viết trong lý lịch đảng viên.
+ Cột 4: Ghi theo số lý lịch của đảng viên.
+ Cột 9: Ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
+ Cột 10: Ghi các trường hợp như: kết nạp lại, bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị, hoặc bị từ trần và ngày được công nhận đảng viên chính thức.
Đối với đảng viên dự bị đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định công nhận đảng viên chính thức thì ghi ngày tháng năm chính thức của đảng viên bằng mực đỏ trong cột ghi chú để phân biệt với đảng viên dự bị, không gạch bỏ đảng viên đó trong sổ theo dõi.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022

#Mẫu #18KNĐ #Sổ #đảng #viên #dự #bị

Mẫu sổ đảng viên dự bị là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về danh sách đảng viên dự bị. Mẫu sổ nêu rõ thông tin đảng viên dự bị, ngày kết nạp đảng… Nhôm Kính Nam Phát mời các bạn tham khảo Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị mới được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu sổ nhé.
1. Mẫu sổ Đảng viên dự bị

Số TT

HỌ VÀ TÊN

NamNữ

Số LL đảng viên

Ngày sinh

KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày kết nạp đảng

Ghi chú

Số quyết định

Ngày ký

Cấp ủy ra quyết định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Cách sử dụng sổ Đảng viên dự bị
a) Sử dụng, bảo quản:
+ Sổ đảng viên dự bị do cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng lập để nắm số lượng đảng viên dự bị của đảng bộ.
+ Danh sách đảng viên dự bị do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ phụ trách tổ chức hoặc cán bộ tổ chức được cấp ủy giao trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản; khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản giao nhận chặt chẽ.
b) Khi ghi cần chú ý một số điểm:
+ Cột 1: Ghi số thứ tự theo số lượng đảng viên dự bị của đảng bộ (kể cả ở đảng bộ khác chuyển đến) theo trình tự thời gian.
+ Cột 2: Ghi họ và tên đảng viên như đã viết trong lý lịch đảng viên.
+ Cột 4: Ghi theo số lý lịch của đảng viên.
+ Cột 9: Ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
+ Cột 10: Ghi các trường hợp như: kết nạp lại, bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị, hoặc bị từ trần và ngày được công nhận đảng viên chính thức.
Đối với đảng viên dự bị đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định công nhận đảng viên chính thức thì ghi ngày tháng năm chính thức của đảng viên bằng mực đỏ trong cột ghi chú để phân biệt với đảng viên dự bị, không gạch bỏ đảng viên đó trong sổ theo dõi.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THCS năm học 2021-2022

#Mẫu #18KNĐ #Sổ #đảng #viên #dự #bị

Mẫu sổ đảng viên dự bị là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về danh sách đảng viên dự bị. Mẫu sổ nêu rõ thông tin đảng viên dự bị, ngày kết nạp đảng… Nhôm Kính Nam Phát mời các bạn tham khảo Mẫu 18-KNĐ: Sổ đảng viên dự bị mới được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu sổ nhé.
1. Mẫu sổ Đảng viên dự bị

Số TT

HỌ VÀ TÊN

NamNữ

Số LL đảng viên

Ngày sinh

KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày kết nạp đảng

Ghi chú

Số quyết định

Ngày ký

Cấp ủy ra quyết định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Cách sử dụng sổ Đảng viên dự bị
a) Sử dụng, bảo quản:
+ Sổ đảng viên dự bị do cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng lập để nắm số lượng đảng viên dự bị của đảng bộ.
+ Danh sách đảng viên dự bị do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ phụ trách tổ chức hoặc cán bộ tổ chức được cấp ủy giao trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản; khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản giao nhận chặt chẽ.
b) Khi ghi cần chú ý một số điểm:
+ Cột 1: Ghi số thứ tự theo số lượng đảng viên dự bị của đảng bộ (kể cả ở đảng bộ khác chuyển đến) theo trình tự thời gian.
+ Cột 2: Ghi họ và tên đảng viên như đã viết trong lý lịch đảng viên.
+ Cột 4: Ghi theo số lý lịch của đảng viên.
+ Cột 9: Ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
+ Cột 10: Ghi các trường hợp như: kết nạp lại, bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị, hoặc bị từ trần và ngày được công nhận đảng viên chính thức.
Đối với đảng viên dự bị đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định công nhận đảng viên chính thức thì ghi ngày tháng năm chính thức của đảng viên bằng mực đỏ trong cột ghi chú để phân biệt với đảng viên dự bị, không gạch bỏ đảng viên đó trong sổ theo dõi.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button