Lý thuyết và bài tập có lời giải về phép quay lớp 11

Phép Quay là một trong những chủ đề quan trọng nằm trong phần Hình học chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Toán lớp 11, mời các em cùng ôn tập tài liệu lý thuyết và bài tập có lời giải về phép quay lớp 11.

Tài liệu lý thuyết và bài tập có lời giải về phép quay lớp 11 được thầy giáo Lê Bá Bảo tổng hợp lý thuyết và các phương pháp giải toán và tuyển chọn bài tập từ trắc nghiệm  đến bài tập tự luận.


Lý thuyết, phương pháp giải toán và bài tập phép quay

Lý thuyết và bài tập có lời giải về phép quay lớp 11

Một số kiến thức có trong tài liệu:

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa phép quay.
2. Nhận xét.
3. Tính chất.
4. Một số kết quả và dấu hiệu sử dụng phép quay để giải toán.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CẦN LƯU Ý

1. Ảnh của điểm qua phép quay.
2. Giả sử phép quay Q(I;a) biến đường thẳng d thành d’.
3. Các phương pháp xác định ảnh của đường thẳng d qua Q(I;a).
+ Phương pháp 1: Chọn 2 điểm bất kì. Đường thẳng ảnh đi qua 2 ảnh tương ứng.
+ Phương pháp 2: Chọn 1 điểm A thuộc đường thẳng. Xác định ảnh A’. Đường thẳng ảnh d’ đi qua A’ và hợp với d một góc a.
+ Phương pháp 3: Gồm 2 bước: Bước 1: Chọn H d với IH d. Xác định Q H H I. Bước 2: Đường thẳng d’ cần tìm đi qua H’ và vuông góc với IH’.

Trên đây là tài liệu Lý thuyết và bài tập có lời giải về phép quay lớp 11. Xem thêm tài liệu Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Toán 11 ở đây. Chúc các em học thật tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *