Tin Tức

Lời bài hát Nhất niệm chúng sinh – Thiên quan tứ phúc OST

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Nhất niệm chúng sinh
Ca sĩ: Thiên quan tứ phúc OST
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 16/10/2018
Thể loại: Nhạc Phim, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Nhất niệm chúng sinh – Thiên quan tứ phúc OST

[Mộ Tình]shēngxìng líang báo yǔ sì dāo
lòushì húai cái xīn yǒu jīn ào
gùrénshì gǎi zài nán shǒucháng dào
jīnzhāo tǎnyán jìu xì jiē pāo

[Quyền Nhất Chân]céng níanshào bù wèn tiān gāo
hùi gǔ línglóng yī qiāng jíe’ào
zhōng bù shú shìshì zhūduō dāorǎo
shuāngshǒu zěn dírén xīn nán lìao

[Sư Thanh Huyền]shǎo jūn yáng shàn zùi jiānìang
piānpiān nǚ’ér xiāng
xiāoyáo yī zhāo mìng jíe zàng
qíongtú ỳi hānchàng

[Sư Vô Độ]qiānzhōu fùshuǐ xiān chuān ýun làng
wúwèi wú huǐ ỳi wú chàng
pò tiānmìng wǒ zhài wǒ shēn cháng
yùan zi mò shī shàonían kúang

[Tạ Liên]tuī jīn dìan zhí jìan yùe shénwǔ
wàn rén zhū xīn yīrén shú
xìan wújìan shēngmíng quán bù fù
cǐ dào bù gǎi huā mǎn lù

[Phong Tín]wèi guān bìan shì zhiyá́n láng
jiǔ chǐ yīngwǔ zhèn nányáng
yǔ xìn jiān rú tiě
shì zhǔ jìn zhōnglíang

[Hoa Thành]xùe yǔ ýin díe wǔ jīng hóng
hóng yī wān dāo zhǐ jiān jíe zòng
shàng yúan lóu zhùi yīpiē zì qíng zhōng
xì tā bǎishì wànbān kǒng zǒng

[Dẫn Ngọc]zúorì shēng xiān shì rú hóng
chányán rú yǐ néng kùi qí zōng
zì rèn bùrú xū jǐ duō gū yǒng
ỳusùi yěbà jǐn yùan shànzhōng

[Vũ Sư Hoàng]lùanshì chángyè gē gōngzhǔ wēnlíang
shēn gōng jìan yǐn xùe wù nìan qían cháo
liǎo què chénshì tà níng xiāng

[Bùi Minh]fēngyān lùo zhé jìan zhǎn xīngwáng
yīshēn fú xùe rù yān xiāng
gùrén hèn sǐshēng jìn xìang wàng
bù fù líangchén yǔ huān shǎng

[Hạ Huyền]tiānjiāo lù yī zhāo jìng fānfù
hēi ỳu chū júe wú kě dù
hèn nán píng qíanxíng fù rěnrǔ
zhāoxì qíng hé dǐ shì nù

[Thích Dung]rónghúa bù fù ào wúshuāng
qīng dēng jìan xiě piān zùo chāng
ěr děng jiē xìao wǒ
shéi rén bù diānkúang

[Bùi Túc – Bán Nguyệt]qīng hùan er shí gù mèng ỳi tóng yóu
xiān zōng lüeỳǐng pàn húimóu
yānbō sù qīngmù xì wú yán shēng yījìu
bànshēng shānlù mǎ súshì zhōngguī zhōngguī

[Linh Văn]sī rén shì wénshū tiānjī cáng
sùshǒu zhí juǎn zòng xiān chǎng
jǐnyī fù zhèngxíe liǎng bù zhàng
qíng zì zěn jiě wú sīliang

[Quân Ngô – Bạch Vô Tướng]cāngshēng kǔ shéi jí wǒ zhī kǔ
shìjiān běn shù wú kě shù
jìn yè huǒ tiāndì jiē wú lù
hébù shěshēn guī wǒ chù

[Hợp]shàn è yīnìan fēn zhòngshēng
shén guǐ ỳi nánle fánchén
lái lù bùgùo wèn
huīshǒu xìao guīchéng

Xem Thêm:  Deal HOT chớ bỏ qua: 3 mẫu smartphone cấu hình mạnh giá rẻ nhất giảm bao ngon, mua về chiến game là bao mượt
Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button