Tin Tức

Lời bài hát Every Night – EXID

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Every Night
Ca sĩ: EXID
Sáng tác: unknown
Album: Every Night
Ngày ra mắt: 03/10/2012
Thể loại: Hàn Quốc, Pop/Pop Ballad, Dance Pop

 

Lời bài hát Every Night – EXID

달콤한 말투 나오라고
혼자 있으려니 심심하다고
But I know 그냥 날
안고 싶다고 오늘만
같이 있자고
I know this is beauty
call 새벽밤만 되면
내가 그립고
그런 말들로 넌 나를
녹이고 또 다시
I take this call
Every time I Feel
your love and kiss
oh baby
오늘이 마지막이란
생각 but 그게 맘처럼
되지가 않아
Every time 너에게
또 늘 그렇듯
항상 니 전화에 난 자꾸
맘이 약해져가
우리 함께 했던 날
웃으며 보냈던 날
이제 모두 다 잊었어
너는 왜 나를또 흔들어
보려고 밤새 전화벨이
끊기질 않아
오 노노노 오 노노노
Stop 종이 울리고
익숙한 목소리가 들리고
잠결에 미간 찌푸리고
일어나 또 한숨을 쉬고
이시간 난 항상
should be cinderella
빠뜨린 유리구두 땜에
일낼라
우리 관계란 가파른 계단
So I don’t know
how to get down
Every time I Feel
your love and kiss
oh baby
넌 그래도 괜찮아 더 이상
슬프지도 않아
Every time 너에게
또 늘 그렇듯
우리의 다 지난 사랑
멀리 버린지 오래잖아
우리 함께 했던 날
웃으며 보냈던 날
이제 모두 다 잊었어
너는 왜 나를또 흔들어
보려고 밤새 전화벨이
끊기질 않아
오 노노노 오 노노노
끊기지 않는 전화벨
이 모든 상황들이 변한게
너무도 싫지마는 어쩔 수
있겟어 어떻게 잊겠어
아직도 눈에 선한데
no i can’t leave
without you
계속해서 날 잡고 흔들어줘
i can’t leave without you
yes i can’t leave
without you
우리 함께 했던 날
웃으며 보냈던 날
이제 모두 다 잊었어
너는 왜 나를또 흔들어
보려고 밤새 전화벨이
끊기질 않아
오 노노노 오 노노노
우리 함께 했던 날들
그 동안 우리 함께한 날들
웃으며 보낸날들 이젠
끝내야지 이 긴 통화를
우리가 지나온 날들 긴 시간
우리 지나온 날들
밤새 전화벨이 끊기질 않아
오 노노노 오 노노노

Xem Thêm:  Lời bài hát Fox - Joy
Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button