Chính Trị

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 4/6, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng. chống tham nhũng, tiêu cực Phan Trinh Trạc đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.

Xem Thêm:  Lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng: Nga khoe hàng nghìn khí tài, vắng mặt các chiến cơ
Buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng với tỉnh Đồng Nai – Ảnh: Báo Đồng Nai

Buổi làm việc nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố vụ án. Có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, tiêu cực trong kinh tế và việc giám định, định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra và quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng từ ngày 23 đến 30/6.

Theo nội dung thanh tra, Đoàn Thanh tra số 1 sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm về công tác phòng, chống tham nhũng và tham nhũng tại 16 đơn vị có liên quan. trong khu vực địa phương.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng sẽ kiểm tra các dấu hiệu sai phạm liên quan đến các công trình xây dựng, dự án đất đai tại các địa phương đã xảy ra nhiều năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, nội dung kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm; đánh giá và định giá.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và xử lý nguồn tin. về tội phạm và công tác giám định, định giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng các cấp. Qua đó, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm; các trường hợp có dấu hiệu né tránh, từ chối giám định, định giá, kéo dài mà không có căn cứ chỉ đạo xử lý hoặc kiến ​​nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý những tiêu cực vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Đồng chí Phan Trinh Trạc lưu ý, công tác kiểm tra phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định có liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

hải yến


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai
nhé.

Bài viết Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai
được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 23:07:03. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai

#Kiểm #tra #công #tác #phòng #chống #tham #nhũng #tiêu #cực #và #dấu #hiệu #sai #phạm #đất #đai #ở #Đồng #Nai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 4/6, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực Phan Trình Trạc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tỉnh Đồng Nai – Ảnh: Báo Đồng Nai

Buổi làm việc nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ ngày 23- 30/6.
Theo nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại 16 đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ kiểm tra về dấu hiệu sai phạm liên quan đến các công trình xây dựng, dự án đất đai tại các địa phương xảy ra trong nhiều năm qua tại tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. 
Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết; các vụ việc có dấu hiệu né tránh, từ chối giám định, định giá hoặc kéo dài mà không có căn cứ để chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. 
Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.
Ông Phan Trình Trạc tra lưu ý, việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Hải Yến 

#Kiểm #tra #công #tác #phòng #chống #tham #nhũng #tiêu #cực #và #dấu #hiệu #sai #phạm #đất #đai #ở #Đồng #Nai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 4/6, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực Phan Trình Trạc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tỉnh Đồng Nai – Ảnh: Báo Đồng Nai

Buổi làm việc nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ ngày 23- 30/6.
Theo nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại 16 đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ kiểm tra về dấu hiệu sai phạm liên quan đến các công trình xây dựng, dự án đất đai tại các địa phương xảy ra trong nhiều năm qua tại tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. 
Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết; các vụ việc có dấu hiệu né tránh, từ chối giám định, định giá hoặc kéo dài mà không có căn cứ để chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. 
Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.
Ông Phan Trình Trạc tra lưu ý, việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Hải Yến 

#Kiểm #tra #công #tác #phòng #chống #tham #nhũng #tiêu #cực #và #dấu #hiệu #sai #phạm #đất #đai #ở #Đồng #Nai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 4/6, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực Phan Trình Trạc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tỉnh Đồng Nai – Ảnh: Báo Đồng Nai

Buổi làm việc nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ ngày 23- 30/6.
Theo nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại 16 đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ kiểm tra về dấu hiệu sai phạm liên quan đến các công trình xây dựng, dự án đất đai tại các địa phương xảy ra trong nhiều năm qua tại tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. 
Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết; các vụ việc có dấu hiệu né tránh, từ chối giám định, định giá hoặc kéo dài mà không có căn cứ để chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. 
Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.
Ông Phan Trình Trạc tra lưu ý, việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Hải Yến 

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button