Tin Tức

Iterator It Có Nghĩa Gì

Mục Lục

Chào các bạn đang theo dõi khóa học lập trình trực tuyến ngôn ngữ C++.

Bạn đang xem: Iterator c++ là gì

Trong bài học về STL containers, mình đã giới thiệu với các bạn một số class được sử dụng để tạo ra các container với những cách tổ chức dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, tập hợp các phần tử được chứa bên trong container vẫn có một trật tự nhất định (tùy vào thuật toán sắp xếp được chọn), và để duyệt qua các phần tử trong các container chúng ta sẽ sử dụng các STL Iterator tương ứng.

STL Iterator

Một Iterator là một đối tượng có thể đi qua (iterate over) một container class mà không cần biết trật tự các phần tử bên trong mảng. Iterator còn là một cách để truy cập dữ liệu bên trong các container.

Các bạn có thể hình dùng Iterator giống như một con trỏ trỏ đến một phần tử nào đó bên trong container với một số toán tử đã được định nghĩa:

Operator* cereference và trả về giá trị bên trong container tại vị trí mà iterator được đặt.Operator++ di chuyển iterator đến phần tử tiếp theo trong container.Operator– ngược lại so với operator++.Operator== và operator!= dùng để so sánh vị trí tương đối của 2 phần tử đang được trỏ đến bởi 2 iterator.Operator= dùng để gán vị trí mà iterator trỏ đến.Khai báo một Iterator

Xem Thêm:  Đánh giá Asus RT-AC1300UHP: Router tầm trung tốt nhất của Asus

Với mỗi container class chúng ta sẽ có một kiểu iterator tương ứng. Mình sẽ lấy ví dụ về iterator của class std::vector như sau:

#include #include using namespace std;int main(){std::vector vec;std::vector::iterator iter;return 0;}Như vậy, chúng ta có iter là một đối tượng của class std::vector::iterator. Với cách khai báo này, chúng ta có thể là có một class tên là iterator được định nghĩa bên trong khối lệnh của class std::vector.

Lưu ý: kiểu dữ liệu của các phần tử trong container class sẽ là kiểu dữ liệu được dùng cho generic_type của iterator.

Ví dụ khi chúng ta muốn có một Iterator dùng cho một std::list thì Iterator sẽ được khai báo như sau:

std::list::iterator iter;Các phương thức trả về kiểu Iterator của các container classNhư các bạn đã biết, một giá trị muốn được gán cho một biến (hoặc một đối tượng nào đó) thì giá trị và biến đó phải cùng kiểu dữ liệu với nhau. Như vậy, muốn gán địa chỉ (vị trí) của một phần tử trong container cho một iterator thì chúng ta cũng cần có những phương thức trả về giá trị kiểu iterator tương ứng.

Xem Thêm:  Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Id Apple Trên Điện Thoại Iphone, Nếu Bạn Quên Id Apple Hoặc Mật Khẩu Của Mình

Xem thêm: Giáp Dần Sinh Năm Bao Nhiêu Chuẩn Xác Nhất, Sinh Năm 1974 Mệnh Gì

Mỗi container class trong STL (ngoại trừ các container đặc biệt như std::stack và std::queue) đều chứa định nghĩa của một iterator bên trong.

Và những container có chứa định nghĩa class iterator sẽ có những phương thức trả về giá trị kiểu iterator tương ứng:

begin() trả về một iterator đại diện cho vị trí của phần tử đầu tiên trong container.end() trả về một iterator đại diện cho vị trí đứng ngay sau phần tử cuối cùng trong container.cbegin() trả về một hằng (read-only) iterator đại diện cho vị trí của phần tử đầu tiên trong container.cend() trả về một hằng (read-only) iterator đại diện cho vị trí đứng ngay sau phần tử cuối cùng trong container.

Ví dụ:

int main(){std::vector<__int32> vec;for (int i = 0; i ::iterator the_beginning = vec.begin();std::vector<__int32>::iterator the_end = vec.end();std::cout , trong khi chỉ số của phần tử cuối cùng trong container là (vec.size() – 1).

Tại sao end() lại trả về vị trí đứng sau phần tử cuối cùng trong container?

Đó là vì chúng ta sẽ sử dụng iterator này để kiểm tra xem thử chúng ta đã duyệt hết phần tử trong mảng hay chưa. Ví dụ:

Xem Thêm:  Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Trên Windows Server”, Cách Cài Đặt Và Cấu Hình Ftp Server

std::vector<__int32> vec;for (int i = 0; i ::iterator iter = vec.begin();while (iter != vec.end()){std::cout

Mình lấy thêm một ví dụ khác sử dụng iterator để duyệt qua tất cả phần tử bên trong một std::map:

#include #include

#include int main(){ std::map mymap; mymap.insert(std::make_pair(4, “apple”)); mymap.insert(std::make_pair(2, “orange”)); mymap.insert(std::make_pair(1, “banana”)); mymap.insert(std::make_pair(3, “grapes”)); mymap.insert(std::make_pair(6, “mango”)); mymap.insert(std::make_pair(5, “peach”)); std::map::const_iterator it; // declare an iterator it = mymap.begin(); // assign it to the start of the vector while (it != mymap.end()) // while it hasn”t reach the end { std::cout first second Tổng kếtSTL Iterator cũng tương tự như một dạng con trỏ chỉ sử dụng cho các STL Container class tương ứng. Sử dụng các STL Iterator có thể giảm thiểu mối nguy hiểm cho chương trình thay vì phải sử dụng con trỏ cho các mảng dữ liệu. Khi sử dụng STL Iterator, chúng ta không cần quan tâm dữ liệu bên trong container được tổ chức như thế nào, mà chỉ biết kết quả khi sử dụng iterator để duyệt qua container.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo trong khóa học lập trình C++ hướng thực hành.Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button