Hướng Dẫn Remote Desktop Cho Vps Linux, Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Desktop Để Truy Cập Vps

Để sử dụng VPS Linux thì cách đơn giản nhất là sử dụng giao diện dòng lệnh thông qua SSH. Tuy nhiên có nhiều bạn lại quen thuộc với giao diện GUI hơn, hoặc có nhu cầu sử dụng một số phần mềm Desktop trên Ubuntu. Do đó trong bài viết này otworzumysl.com sẽ hướng dẫn bạn cài đặt giao diện cho Ubuntu Server đồng thời sử dụng VNC Server để Remote Desktop

*

Nếu bạn muốn sử dụng Window trên VPS có thể tham khảo bài viết sau:Hướng dẫn cài đặt Window trên VPS

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt giao diệnGUI (xubuntu-desktop với xfce4) để chạy các ứng dụng Desktop vàTightVNC Server trên Ubuntu Server để có thể remote đến VPS được.

Bạn đang xem: Hướng dẫn remote desktop cho vps linux

Đầu tiên bạn phải có mộtVPS cài đặt sẵn Ubuntu Server, các bạn nên mua VPS trên Vultr, nhà cung cấp VPS tốt nhất thị trường với giá rẻ và hiệu năng cao đồng thời dễ dàng quản lý, khởi tạo, huỷ VPS. Đăng kí Vultr VPS tại đây

Hướng dẫn Cài đặt VNC Server trên Ubuntu

Đầu tiên bạn cập nhật hệ thống Ubuntu.

apt-get updateapt-get upgrade -yCài đặt VNC Server, GUI (xubuntu-desktop với xfce4) kèm theo trình duyệt Firefox. Nếu trong quá trình cài đặt bạn được hỏi cấu hình bàn phím, hãy chọn English US nhé.

apt-get install xubuntu-desktop xfce4 firefox nano vnc4server -y

Cấu hình VNC Server trên Ubuntu

– TạoVNCServer start script với nội dung như bên dưới:

nano /etc/init.d/vncserver#!/bin/bashunset VNCSERVERARGSVNCSERVERS=”” && . /etc/vncserver/vncservers.confprog=$”VNC server”start() { . /lib/lsb/init-functions REQ_USER=$2 echo -n $”Starting $prog: ” ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1 RETVAL=0 for display in ${VNCSERVERS} do export USER=”${display##*:}” if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then echo -n “${display} ” unset BASH_ENV ENV DISP=”${display%%:*}” export VNCUSERARGS=”${VNCSERVERARGS}” su ${USER} -c “cd ~${USER} && && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}” fi done}stop() { . /lib/lsb/init-functions REQ_USER=$2 echo -n $”Shutting down VNCServer: ” for display in ${VNCSERVERS} do export USER=”${display##*:}” if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then echo -n “${display} ” unset BASH_ENV ENV export USER=”${display##*:}” su ${USER} -c “vncserver -kill :${display%%:*}” >/dev/null 2>&1 fi done echo -e “n” echo “VNCServer Stopped”}case “$1” instart)start $
;;stop)stop $
;;restart|reload)stop $
sleep 3start $
;;condrestart)if ; thenstop $
sleep 3start $
fi;;status)status Xvnc;;*)echo $”Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}”exit 1esacThiết lập quyền cho VNCServer Start Script

chmod +x /etc/init.d/vncserverThiết lập VNCServer luôn khởi động cùng hệ thống Ubuntu.

update-rc.d vncserver defaults 99Tạo user đăng nhập VNC: Bạn có thể remote desktop đến Server bằng tài khoản nào của Ubuntucũng được. Để bảo mật,mình sẽ tạo riêng tài khoảnvncuserchuyên dùng remote.

adduser vncuserChọn password đăng nhập. Những thông tin tiếp theo bạn có thể nhấn Enter để mặc định.

Enter new UNIX password: nhập_mật_khẩuRetype new UNIX password: nhập_lại_mật_khẩupasswd: password updated successfullyChanging the user information for vncuserEnter the new value, or press ENTER for the default Full Name : Room Number : Work Phone : Home Phone : Other :Is the information correct? yTạo cấu hìnhVNC Server trong thư mục/etc/vncserver

mkdir -p /etc/vncservernano /etc/vncserver/vncservers.confCopy đoạn sau vào, dòng đầu tiên là VNC port và VNC user, nếu bạn muốn thêm user thì điền thêm ở dòng này. Dòng tiếp theo là kích thước màn hình khi connect VNC.

Xem thêm: Cách Chơi Left 4 Dead 2 Online Qua Steam, Left 4 Dead 2 Trên Steam

VNCSERVERS=”1:vncuser”VNCSERVERARGS=”-geometry 1024×768″Truy cập tài khoảnvncuserđểtThiết lập mật khẩu đăng nhập VNC.

su vncuserKhởi độngVNC server với tài khoản này để tiến hành cài đặt

vncserverTiếp theo VNC sẽ hỏi bạn password để kết nối remote cho tài khoản này, bạn hãy nhận vào password mong muốn.

vncuser
hocvps:~$ vncserverYou will require a password to access your desktops.Password: nhập_mật_khẩuVerify: nhập_lại_mật_khẩuxauth: file /home/vncuser/.Xauthority does not existNew “hocvps:1 (vncuser)” desktop is hocvps:1Creating default startup script /home/vncuser/.vnc/xstartupStarting applications specified in /home/vncuser/.vnc/xstartupLog file is /home/vncuser/.vnc/hocvps:1.logChỉnh sửa Xstartup file để đảm bảo luôn khởi độngxfce4 thay vìgnome.

nano ~/.vnc/xstartupĐiền nội dung bên dưới, phần nào có rồi thì để nguyên.

#!/bin/shunset SESSION_MANAGERunset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESSstartxfce4 & && exec /etc/vnc/xstartup && xrdb $HOME/.Xresourcesxsetroot -solid greyvncconfig -iconic &Cuối cùng, khởi động lại Ubuntu Server

exitreboot

Kết nối VNC Server

Bạn cài đặtTightVNC for Windowsrồi tiến hành kết nối tới server với địa chỉ IP và port là 1 như mình cài đặt bước trước. Tiếp theo cần nhập password.

*

Nếu mọi việc thành công, lần đầu kết nối bạn sẽ được hỏi như hình dưới, hãy chọn “Use default config

*

Giờ server đã sẵn sàng để bạn sử dụng rồi đó.

Tổng kết

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài đặtVNC Server trên Ubuntu Server để có thể sử dụng giao diện GUI thông qua Remote Desktop, chúc các bạn thực hiện thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *