Tin Tức

Hệ Số Cao Nhất Là Gì ? Tìm Bậc Hệ Số Cao Nhất Hệ Số Tự Do

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hệ số cao nhất là gì

Cho đa thức x 3 + 2 x 5 – x 4 + x 2 – 2 x 3 + x – 1 , tổng hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức là:

A. -1

B. 3

C. 1

D. 2

*

Thu gọn x3+ 2×5- x4+ x2- 2×3+ x – 1

= 2×5- x4- x3+ x2+ x – 1

Hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là -1. Tổng là 2 + (-1) = 1. Chọn C

*

Cho đa thức P(x) = 5×3+ 2×4–x2–5×3–x4+ 1 +3×2+ 5×2. Hệ số cao nhất là hệ số tự do của đa thức lần lượt là

phân tích đa thức A thành tích của 1 nhị thức bậc nhất vs 1 đa thức bậc 3 với hệ số nguyên sao cho hệ số cao nhất của đa thức bậc ba là 1:A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1

Xem Thêm:  Thái Bình lên phương án đón người dân ngủ trên cầu Triều Dương về các huyện cách ly

Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức 4 x 6 – 3 x 2 + 5 x 5 – 2 x 6 – 2 là:

A. -2 và 4

B. 4 và -2

C. 2 và -2

D. -2 và 2

Xem thêm: Vũ Hồng Văn Tiểu Sử – Công An Cấp Tỉnh (Việt Nam)

Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức 2 x 4 – 3 x 2 + x – 7 x 4 + 2 x là:

A. 2 và 3

B. -5 và 0

C. -7 và 1

D. 2 và 0

Phân tích đa thức thành tích của 1 nhị thức bậc nhất với một đa thức bậc ba với hệ số nguyên sao cho hệ số cao nhất của đa thức bậc ba là 1

Xem Thêm:  Cách xóa bảng (table) trong Word

(A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)

Phân tích đa thức A thành tích của một nhị thức bậc nhất với một đa thức bậc ba với hệ số nguyên sao cho hệ số cao nhất của đa thức là 1:(3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)

Vì tận cùng là 1 (1=1.1 hoặc -1.-1)

=> 3×4+3×3-7×2-2x+1 = (ax +1)(bx3+cx2+dx+1) (1=-1.-1 thì đặt dấu trừ ra ngoài sẽ mất dấu)

Vì 3=1.3 hoặc -1.-3

=> ta thấy a=1 hoặc -1là không thế (nhìn vào là biết thôi)

=> a=-3 hoặc 3

Đặt phép tính chia cho từng trường hợpta được 3×4+11×3-7×2-2x+1= (-3x+1)(-x3-4×2+x+1)

Đây là cách suy luận của mình khi làm bài trên còn ghi vào giấy thì đừng làm vậy nhé

Chỉ cần ghi : 3×4+11×3-7×2-2x+1 = 3×4-x3+12×3…. v.v => đặt nhân tử chung

Phân tích đa thức A thành tích của một nhị thức bậc nhất với 1 đa thức bậc ba với hệ số nguyên nguyên sao cho hệ số cao nhất của đa thức là 1.

Xem Thêm:  Lời bài hát Em Kể Anh Nghe (Cột Mốc 23 OST) - Linh Phi

(A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)

Ta có

(A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)có tận cùng là 1

(1=1cdot1=-1cdotleft(-1right))

(Rightarrow3x^4+11x^3-7x^2-2x+1=left(ax+1right)left(bx^3+cx^2+dx+1right))

Vì(3=1cdot3=left(-1right)cdotleft(-3right))

=> Ta thấy A=1 hoặc A=-1 là không thể

=> A=-3 hoặc A=3

Đặt phép tính cho từng trường hợp ta được

(3x^4+11x^3-7x^2-2x+1=left(-3x+1right)left(-x^3-4x^2+x+1right))

Tổng hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức x 5 – 3 x 2 + 7 x 4 – 9 x 3 + x 2 – 2 x + 5 x 2 là:

A. 1

B. 2

C. -1

D. 4

Thu gọn x5- 3×2+ 7×4- 9×3+ x2- 2x + 5×2= x5+ 7×4- 9×3+ 3×2- 2x

Hệ số cao nhất là 1, hệ số tự do là 0. Chọn A

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button