Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 77, 78

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số có lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo rèn luyện biết được cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (chia hết và chia có dư), cách tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số và giải bài toán liên quan đến phép chia.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77 câu 1

Tính:

Bạn đang xem: Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

a) 54 : 3                  68 : 4                  84 : 6                   90 : 2

b) 98 : 3                  89 : 2                  87 : 4                   79 : 7

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có hai chữ số với số có một chữ số.

Lần lượt lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77 câu 2

Một quyển truyện có 75 trang, bạn Hiền đã đọc được số trang đó. Hỏi bạn Hiền đã đọc được bao nhiêu trang?

Muốn tìm lời giải ta lấy số trang của quyển truyện chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Số trang Hiền đã đọc được là:

75 : 5 = 15 (trang)

Đáp số: 15 trang

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77 câu 3

Có 58l nước mắm, rót đầy vào các can 5l. Hỏi có thế rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can như thế và còn thừa mấy lít nước mắm?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 58 cho 5; kết quả là số can cần tìm; số dư là số lít nước mắm còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Số can nước mắm có thể rót được nhiều nhất là:

58 : 5 = 11 dư 3 lít

Đáp số: 11 can, thừa 3 lít.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 câu 4

Vẽ tiếp để được hình vuông:

Phương pháp giải:

Dựa vào các ô vuông, dùng thước kẻ và bút chì, vẽ thêm các cạnh vào hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Các bạn luyện tập và tham khảo: Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

……………………………………………………..

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 có đáp án (05 đề)
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 5
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 – 2020 có đáp án (7 đề)
Bộ 36 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3
Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22 được tải nhiều nhất
10 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 77, 78. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *