Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 64: Trao đổi chất ở động vật

Giải sách bài tập Khoa học lớp 4 tập 2

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 64

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 64: Trao đổi chất ở động vật có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 83 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 64

Bài 1. (trang 84 VBT Khoa Học 4)

Bạn đang xem: Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 64: Trao đổi chất ở động vật

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp.

Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, chất cặn bã, khí các-bô-níc, trao đổi chất

Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường ……… , ………, ….… và thải ra ……… , ……. , …….. Quá trình đó được gọi là quá trình …… giữa động vật và …….. .

Trả lời:

Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn , nước, ô-xi và thải ra chất cặn bã , khí các-bô-níc , nước tiểu. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa động vật và môi trường .

Bài 2. (trang 84 VBT Khoa Học 4): Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ … để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật

Lời giải:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *