Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Giải vở bài tập Địa Lí 9 bài 36

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) được website.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 89 VBT Địa lí 9: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2014

Bạn đang xem: Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Đồng bằng sông Cửu Long
Cả nước
Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước (%)
Diện tích (nghìn ha)
4250
7816

Sản lượng (nghìn tấn)
25246
44975

a) Tình tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, điền kết quả vào ô trống (…) trong bảng.

b) Trình bày tóm tắt ý nghĩ việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải:

a)

Đồng bằng sông Cửu Long
Cả nước
Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước (%)
Diện tích (nghìn ha)
4250
7816
54,4
Sản lượng (nghìn tấn)
25246
44975
56,1

b) – Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long:

+ Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta. Việc sản xuất lương thực của vùng giải quyết nhu cầu lương thực cho nhân dân của vùng cũng như cả nước, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực quốc gia.

+ Cung cấp nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi.

+ Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Xuất khẩu, thu được ngoại tệ, đưa nước ta trở thành quốc gia xuất khẩu gạo thứ 2 cả nước.

Như vậy, sản xuất lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa quan trọng đối cả nước, giúp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Bài 2 trang 90 VBT Địa lí 9:

Dựa vào bài 35, 36 trong SGK và sự hiểu biết hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau về thế mạnh tự nhiên để phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải:

Bài 3 trang 90 VBT Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2013

Vùng/tỉnh
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Long An và Tiền Giang
Các tỉnh còn lại
Tỉ lệ (%)
100,0
30,2
69,8

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

b) Cho nhận xét.

Lời giải:

a)

Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

b) Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013:

+ Sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long tập trung ở hai tỉnh là Long An và Tiền Giang, tỉ trọng giá trị sản xuất của hai tỉnh này chiếm 30,2% giá trị sản xuất công nghiệp vùng.

Trong khi đó 11 tỉnh còn lại của vùng chỉ chiếm 69,8% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

Bài 4 trang 91 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Lời giải:

Mặt hàng nào dưới đây không phải là nông sản xuất khẩu chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long?

A. gạo.

B. tôm đông lạnh.

C. đường mía.
X
D. hồ tiêu.

(giải thích: ý 1, Phần IV, trang129, SGK Địa lí 9).

Bài 5 trang 91 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Lời giải:

Thành phố Cần Thơ có vai trò quan trọng đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long không phải do

A. ở vị trí địa lí trung tâm của miền tây Nam Bộ.

B. là đầu mối giao thông thủy-bộ rất quan trọng

C. cơ sở vật chất kĩ thuật khá phát triển.

D. có các trung tâm khoa học, kĩ thuật mạnh.
X
E. có cầu Mĩ Thuận trên sông Hậu.

………………………………

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo). Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *