Giải vật lí 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên).
  • Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Trên hình 32.1 vẽ một cuộn dây dẫn kín…

Trên hình 32.1 vẽ một cuộn dây dẫn kín đặt vuông góc với mặt một tấm gỗ nằm ngang, trên mặt tấm gỗ đặt một tờ giấy trắng vẽ các đường sức từ của một nam châm.

Hãy quan sát xem các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên như thế nào (tăng hay giảm) trong các trường hợp sau đây: 

+ Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.

+ Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

+ Để nam châm nằm yên, cho cuộn dây dẫn chuyển động lại gần nam châm.

Bài giải:

+ Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây: Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng lên

+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây: Số đường sức từ không thay đổi 

+ Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây: Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn giảm đi 

+ Để nam châm nằm yên, cho cuộn dây dẫn chuyển động lại gần nam châm: Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên

Giải câu 2: Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trên…

Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1

Bảng 1

Làm thí nghiệm Có dòng điện cảm ứng hay không ? Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không?
Đưa nam chậm lại gần cuộn dây    
Để nam châm nằm yên    
Đưa nam châm ra xa cuộn dây     

Bài giải:

Làm thí nghiệm Có dòng điện cảm ứng hay không ? Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không ?
Đưa nam châm lại gần cuộn dây
Để nam châm nằm yên Không Không
Đưa nam châm ra xa cuộn dây  Có 

Giải câu 3: Từ bảng 1 suy ra trong điều kiện nào…

Từ bảng 1 suy ra trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

Bài giải:

Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên

Giải câu 4: Vận dụng nhận xét trên để giải thich…

Vận dụng nhận xét trên để giải thich tại sao trong thí nghiệm ở hình 31,3, khi đóng hay ngắt mạch của nam châm điện thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài giải:

  • Khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện tăng,làm cho từ trường của nam châm điện mạnh lên,  số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.
  •  Khi ngắt mạch điện, cường độ điện trường trong nam châm điện giảm về 0, từ trường của nam châm điện yếu đi, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 5: Hãy vận dụng kết luận vừa thu được…

Hãy vận dụng kết luận vừa thu được để giải thích vì sao quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng.

Bài giải:

Giải vật lí 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Khi quay núm đinamô của xe đạp, nam châm trong đinamô cũng quay theo.

  • Khi cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.
  • Khi cực của nam châm ra xa cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

=> Dòng điện cảm ứng này làm cho đèn xe đạp sáng.

Giải câu 6: Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm…

Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm quay như ở hình 31.4 thì trong cuộn dây dẫn kín lại xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài giải:

Giải vật lí 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Khi cho nam châm quay thì số đường sức từ đi qua cuộn dây dẫn kín biến thiên, do vậy trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng làm cho đèn LED sáng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *