Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 91

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 91. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D….

Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a. Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574    B. 29 687    C. 17 932    D. 80 296

b. Phép cộng: 24 675 + 45 327 có kết quả là:

A. 699 912    B. 69 902    C. 70 002   D. 60 002

c. Phép trừ: 8634 : 3059 = ?

A. 5625   B. 5685    C. 5675   D. 5575

d. Thương của phép chia 67 200 : 80 có mấy chữ số:

A. 5      B. 4     C. 3     D. 2

e. Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2

A. Hình M      B. Hình N

C. Hình P       D. Hfnh Q

Trả lời:

a. Chữ số 9 biểu thị cho 9000 phải đứng ở hàng nghìn.

Vậy ta khoanh vào chữ cái B. 29687

b. Ta thực hiện phép cộng rồi lựa chọn kết quả.

24675 + 45327 = 70002

Vậy ta khoanh vào chữ cái C. 70 002

c. Ta thực hiện phép trừ rồi lựa chọn kết quả.

8634 – 3059 = 5575

Khoanh đáp án D. 5575

d. 67 200 : 80 = 6720 : 8

67 trăm : 8 được 8 trăm dư…

Vậy thương phải có 3 chữ số. Khoanh đáp án C

e. Tính diện tích của từng hình, so sánh với 30 cm2 để lựa chọn

Diện tích hình P là 8 x 4 = 32 cm2 lớn hơn 30 cm2. Khoanh đáp án C

Bài tập 2: Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ….

Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 91

a. Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b. Ngày thứ 6 có mưa trong mấy giờ?

c. Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

Trả lời:

Gợi ý: Dựa vào biều đồ ta thấy các cột thể hiện lượng mưa (dóng theo hàng ngang ta biết được số giờ mưa) các thứ trong tuần mưa. Từ đó ta trả lời được các câu hỏi như sau:

a. Cột cao nhất là mưa trong 6 giờ. Vậy thứ năm có mưa nhiều nhất

b. Thứ 6 có mưa trong 2 giờ.

c. Ngày không có mưa là thứ tư.

Bài tập 3: Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em….

Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

Trả lời:

Cách 1:

Số học sinh nam là:

     (672 – 92) : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

     290 + 92 = 382 (học sinh)

              Đáp số: Nam 290 học sinh

                             Nữ 382 học sinh.

Cách 2:

Số học sinh nữ là:

    (672 + 92) : 2 = 382 (học sinh)

Số học sinh nam là:

    382 – 92 = 290 (học sinh)

            Đáp số: Nam 290 học sinh

                        Nữ 382 học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *