Giải sinh học 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Cơ quan sinh dục nữ. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61:

Trả lời: 

a – 7;      b – 8;      c – 3;      d – 6;      e – 4;      g – 2;      h – 9 + 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *