Giải địa lí 7 bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn Tây của dãy An det

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn Tây của dãy An det – trang 139 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn Tây của dãy An det nhé.

Câu trả lời:

1. Quan sát hình 46.1 (trang 139 SGK Địa lý 7), cho biết các đai thực vật theo chiều cao ở sườn tây dãy An-đet.

Trả lời:

Các đai thực vật theo chiều cao ở sườn tây An-đét

 • 0 – 1000m: thực vật nửa hoang mạc.
 • 1.000 – 2.000m: cây bụi xương rồng.
 • 2.000 – 3.000m: đồng cỏ cây bụi.
 • 3.000 – 5.000m: đồng cỏ núi cao.
 • trên 5.000m: băng tuyết vĩnh cửu.

2. Quan sát hình 46.2 (trang 139 SGK Địa lý 7):

Trả lời:

Giải địa lí 7 bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn Tây của dãy An det

Các đai thực vật theo chiều cao ở sườn đông An-đét

 • 0 – 1000m: rừng nhiệt đới.
 • 1.000 — 1.300m: rừng lá rộng.
 • 1.000 — 3.000m: rừng lá kim.
 • 3.000 – 4.000m: đồng cỏ.
 • 4.000 – 5.000m: đồng cỏ núi cao.
 • trên 5.000m: băng tuyết vĩnh cửu.

3. Quan sát hình 46.1 và 46.2 (trang 139 SGK Địa lý 7), cho biết: Tại sao từ độ cao….

Quan sát hình 46.1 và 46.2 (trang 139 SGK Địa lý 7), cho biết: Tại sao từ độ cao 0m đến 1000m, ở sườn đông có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc?

Trả lời:

Từ độ cao từ 0m đến 1000m, sườn đông có rừng nhiệt đới còn sườn tây An-đét là thực vật nửa hoang mạc, vì:

 • Sườn đông An-đet mưa nhiều hơn sườn tây.
 • Sườn đông mưa nhiều vì chịu ảnh hưởng gió Tín phong và hải lưu nóng từ biển thổi vào nên rừng nhiệt đới phát triển mạnh.
 • Sườn tây có mưa ít là do tác động dòng biển lạnh Pê-ru làm khu vực này trở nên khô hạn nên chỉ phổ biến thực vật nửa hoang mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *