Giải bài Luyện tập trang 15 16 Toán lớp 7

Trong tài liệu giải bài luyện tập trang 15, 16 sách giáo khoa Toán 7 tập 1, các em sẽ dược giaitoan8.com gửi tới cách giải chi tiết từ bài 21 tới bài 26, thông qua đó, nắm được nhiều phương pháp giải khác nhau để hoàn thành tốt các bài kiểm tra trên lớp của thầy cô

Bài luyện tập trang 15 16 sẽ giúp chúng ta đúc kết lại các kiến thức đã học trong những bài qua bao gồm các phép cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ … chi tiết, mời các em theo dõi nội dung dưới đây.

Giải bài 21,22,23,24,25, 26 trang 15 16 sgk Toán 7, luyện tập

Xem lại cách giải bài Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ lớp 7 tại đây.

Giải bài luyện tập trang 15 16 sgk Toán lớp

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai luyen tap trang 15 16 toan lop 7

Giải bài 22 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai luyen tap trang 15 16 toan lop 7

Giải bài 23 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai luyen tap trang 15 16 toan lop 7

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1:

A, (-2,5 . 0,38 . 0,4) – [0,125 . 3,15 . (-8)]= [(-2,5) . 0,4 . 0,38] – [(-8) . 0,125 . 3,15]= (-1) . 0,38 – (-1) . 3,15 = -0,38 – (-3,15) = 3,15 – 0,38 = 2,77

B, [(-20,83 ) . 0,2 + (-9,17) . 0,2] : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]= [(-20,83) – 9,17) . 0,2 ] : [(2,47 + 3,53) . 0,5]= [(-30) . 0,2 ] : (6 . 0,5) = (-6) : 3 = -2

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1:

A, |x – 1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3
Với x – 1,7 = 2,3 => x = 2,3 + 1,7 = 4
Với x – 1,7 = -2,3 => x = -2,3 + 1,7 = -0,6
Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

B,

giai bai luyen tap trang 15 16 toan lop 7

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai luyen tap trang 15 16 toan lop 7

Trong bài sau, các em sẽ cùng giaitoan8.com tìm hiểu cách giải bài Lũy thừa của một số hữu tỉ nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *