Biểu Mẫu

Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022

Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dùng cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào lớp 1. Vậy hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin học cho bé vào lớp 1 gồm những gì? Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành mẫu Đơn xin vào học lớp 1 mới nhất cho kỳ xét tuyển học sinh đầu cấp năm học 2022-2023, mời các bậc phụ huynh tham khảo thêm.

Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Tiểu học phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 1 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 1 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.

  • Đơn xin học hè
  • Đơn xin học bán trú

Lưu ý:

Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (online). Mời các vị phụ huynh tham khảo Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6

1. Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là gì?

Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đủ độ tuổi đến trường sau khi hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, các bậc phụ huynh sẽ phải làm đơn xin vào học lớp 1 cho con em mình và gửi lên ban giám hiệu nhà trường mà gia đình muốn cho con mình theo học. Biểu mẫu này là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1, được áp dụng trong tất cả các trường tiểu học.

2. Nội dung của đơn xin vào học lớp 1

Bao gồm các nội dung chính như sau:

– Các thông tin chính là thông tin của học sinh muốn xin được vào học: Bao gồm họ tên của bé, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo các bé đã học, hiện đang sinh sống với ai.

– Thông tin cá nhân của bố và mẹ học sinh: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ

=> Căn cứ vào các nội dung trong đơn xin vào học lớp 1 mà các thầy cô giáo khi tiếp nhận đơn xin vào học này sẽ xét duyệt dựa vào các chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường và trả lời phía gia đình học sinh xem học sinh đó có được nhận vào trường hay không.

Đơn xin vào học lớp 1 là biểu mẫu đơn từ vì thế khi viết đơn người viết đơn cần lưu ý trình bày các mẫu đơn này cho chính xác và hợp lý nhất. Các nội dung trong đơn phải trình bày chia theo từng ý rõ ràng và dễ hiểu, để người tiếp nhận có thể nắm bắt được các nội dung chính.

3. Phiếu đăng ký nhập học lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ……………

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường…………..

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: …………………………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………

Xin cho con chúng tôi là:…………………………………………………..

Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….

Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP………….

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn ………………….., Di động…………………..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học……………

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

…….., ngày … tháng … năm …..

Người làm đơn

4. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–————

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1

NĂM HỌC………….

Kính gửi: Hiệu trưởng trường…………………………

Tôi tên: ………………………………………Chỗ ở hiện nay:………………………………………..

Là phụ huynh em :……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………….. Nơi sinh:………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:…………………………….. Giới tính:…………………..

Gia đình thuộc diện chính sách:……………………………………………………………………..

Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..

Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..

Họ tên cha: ……………………………………….Năm sinh………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ: ……………………………………………Năm sinh…………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Người đỡ đầu (nếu có): …………………………………………..Năm sinh……………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học………….cho con tôi được vào lớp 1 năm học………….của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày……..tháng …..năm .

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

5. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 2


Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 tham khảo

Nội dung cụ thể mẫu đơn xin vào tiểu học như sau:

UBND QUẬN………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………
_______________________

Số đơn:……./TH………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

………………., ngày ……..tháng……..năm ………..

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học ………… – ……………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………

1. Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..Nam…………..Nữ…………

Ngày sinh:………………………………………………………….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):…………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………………

Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………………………………………………

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………………..

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):………………………………………………..

2. Họ tên bố: …………………………………………………………….Điện thoại:……………………….

Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………….

3. Họ tên mẹ: …………………………………………………………….Điện thoại:………………………

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………..

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……………………………, Phường (xã): …………………………………..
thành phố (huyện) ……………………………………., tỉnh: ……………………………………………..

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………….. tôi

Họ và tên học sinh: …………………………………… Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: ………………………………… năm sinh: ………….. nghề nghiệp ………………….

Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………. năm sinh: …………… nghề nghiệp …………………

Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………………………………………..

Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………………………………………..

Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ………………….., phường (xã) …………………………………………….
thành phố (huyện) …………………………………………………………………………………………….

Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………………………………………..

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:

– 01(một) đơn xin nhập học.
– 01(một) bản sao giấy khai sinh.
– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

……………….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

———————————————————————————————————-

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………

Đồng ý nhận em: …………………………………………………………………………………………………..

Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..

……………….., ngày………..tháng……năm 20…..
HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

NĂM HỌC ……………….

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học………………

Tôi tên:……………………………………………. – Sinh năm:……………………….……

Nơi ở hiện nay:………………………………………………….……………………………..

Điện thoại:……………………………………..………………………………………………

– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017-2018, tuyển sinh năm học 2018-2019;

– Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/2018 của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:

Họ và tên:…………………………………………………… – Giới tính: Nam, Nữ

Sinh ngày………tháng……….năm………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………Quốc tịch:………………………………………….

Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Hoàn cảnh bản thân học sinh:………………………………………..………………………….

Họ và tên cha:………………………………- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………

Họ và tên mẹ:………………….…… – Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…

Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………………………………………………………….

Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..……

Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ……………………………………………………………………..

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày…tháng…năm…

Hồ sơ gồm có:

– Giấy khai sinh (bản sao)

– Giấy chứng nhận HTCTMG

– Đơn xin nhập học (theo mẫu)

– Sổ hộ khẩu (photo)

– Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)

– Thẻ BHYT (nếu có)

Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC …………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Xác nhận em:………………………………………

Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2018 – 2019

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.

………………., Ngày… tháng…năm…

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH

Sau khi xem xét hồ sơ của em:…………………………

Xét thấy em…………………………………….điều kiện để nhập học.

Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.

………………., Ngày… tháng…năm..

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Họ và tên:……………………………

7. Xin học cho con như thế nào sau khi bỏ sổ hộ khẩu?

Hỏi: Trước đây, xin nhập học cho học sinh cần sử dụng sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7) quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân muốn thay đổi thông tin trong các sổ này, cảnh sát sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ.

Vậy sau khi bỏ sổ hộ khẩu, việc đăng ký nhập học cho trẻ em như thế nào?

Trả lời:

Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân nhập hộ khẩu mới vào các tỉnh, thành sẽ không cấp sổ hộ khẩu. Thông tin về đăng ký thường trú của người dân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi cập nhật thành công, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cấp giấy thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú. Người dân có thể sử dụng giấy này để thực hiện một số giao dịch hành chính.

Khi đăng ký nhập học, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu cơ sở giáo dục chưa đảm bảo việc khai thác thông tin thì người dân xuất trình giấy thông báo kết quả trên để xin học cho con.

Ngoài ra, phụ huynh chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip thay cho việc phải trình sổ hộ khẩu hoặc các loại giấy tờ khác. Người dân cũng có thể đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo để đăng ký nhập học cho con.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), Luật Cư trú 2020 chỉ nêu việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ đăng ký tạm trú giấy. Còn những quy định khác trong việc đăng ký nhập học vẫn tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, công dân có hộ khẩu ở đâu thì đăng ký nhập học trường công tại nơi đăng ký thường trú đó. Một số địa phương cho phép người đăng ký tạm trú được nhập học trường công. Đây là hình thức học trái tuyến.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022 nhé.

Bài viết Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 07:37:54. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Đơn xin vào học lớp 1 năm 2022

#Đơn #xin #vào #học #lớp #năm

Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dùng cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào lớp 1. Vậy hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin học cho bé vào lớp 1 gồm những gì? Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành mẫu Đơn xin vào học lớp 1 mới nhất cho kỳ xét tuyển học sinh đầu cấp năm học 2022-2023, mời các bậc phụ huynh tham khảo thêm.
Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Tiểu học phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 1 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 1 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.

Đơn xin học hè
Đơn xin học bán trú

Lưu ý:
Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (online). Mời các vị phụ huynh tham khảo Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6
1. Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là gì?
Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đủ độ tuổi đến trường sau khi hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, các bậc phụ huynh sẽ phải làm đơn xin vào học lớp 1 cho con em mình và gửi lên ban giám hiệu nhà trường mà gia đình muốn cho con mình theo học. Biểu mẫu này là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1, được áp dụng trong tất cả các trường tiểu học.
2. Nội dung của đơn xin vào học lớp 1
Bao gồm các nội dung chính như sau:
– Các thông tin chính là thông tin của học sinh muốn xin được vào học: Bao gồm họ tên của bé, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo các bé đã học, hiện đang sinh sống với ai.
– Thông tin cá nhân của bố và mẹ học sinh: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
=> Căn cứ vào các nội dung trong đơn xin vào học lớp 1 mà các thầy cô giáo khi tiếp nhận đơn xin vào học này sẽ xét duyệt dựa vào các chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường và trả lời phía gia đình học sinh xem học sinh đó có được nhận vào trường hay không.
Đơn xin vào học lớp 1 là biểu mẫu đơn từ vì thế khi viết đơn người viết đơn cần lưu ý trình bày các mẫu đơn này cho chính xác và hợp lý nhất. Các nội dung trong đơn phải trình bày chia theo từng ý rõ ràng và dễ hiểu, để người tiếp nhận có thể nắm bắt được các nội dung chính.
3. Phiếu đăng ký nhập học lớp 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
NĂM HỌC: ……………
Kính gửi : Hiệu trưởng Trường…………..
Chúng tôi gồm :
1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………
Nơi làm việc: …………………………….…., số điện thoại: ….………………
2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………
Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………
Xin cho con chúng tôi là:…………………………………………………..
Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….
Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP………….
Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn ………………….., Di động…………………..
Được xét tuyển vào lớp 1, năm học……………
Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Trân trọng kính chào.
Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

…….., ngày … tháng … năm …..
Người làm đơn

4. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–————
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1
NĂM HỌC………….
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…………………………
Tôi tên: ………………………………………Chỗ ở hiện nay:………………………………………..
Là phụ huynh em :……………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ……………………….. Nơi sinh:………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………………………………….
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:…………………………….. Giới tính:…………………..
Gia đình thuộc diện chính sách:……………………………………………………………………..
Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:……………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..
Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..
Họ tên cha: ……………………………………….Năm sinh………………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….
Họ tên mẹ: ……………………………………………Năm sinh…………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….
Người đỡ đầu (nếu có): …………………………………………..Năm sinh……………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học………….cho con tôi được vào lớp 1 năm học………….của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………., ngày……..tháng …..năm .
Người làm đơn(Ghi rõ họ, tên và ký)
5. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 2
Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 tham khảo
Nội dung cụ thể mẫu đơn xin vào tiểu học như sau:

UBND QUẬN………………………….TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………_______________________
Số đơn:……./TH………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc____________________
………………., ngày ……..tháng……..năm ………..

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học ………… – ……………
Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………
1. Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..Nam…………..Nữ…………
Ngày sinh:………………………………………………………….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):…………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….
Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………………
Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………………………………………………
Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………………..
Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):………………………………………………..
2. Họ tên bố: …………………………………………………………….Điện thoại:……………………….
Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………….
3. Họ tên mẹ: …………………………………………………………….Điện thoại:………………………
Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………..
Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến
Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1(TRÁI TUYẾN)
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………
Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………
Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……………………………, Phường (xã): …………………………………..thành phố (huyện) ……………………………………., tỉnh: ……………………………………………..
Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………….. tôi
Họ và tên học sinh: …………………………………… Nam Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên cha: ………………………………… năm sinh: ………….. nghề nghiệp ………………….
Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………
Họ và tên mẹ: …………………………………. năm sinh: …………… nghề nghiệp …………………
Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………
Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………………………………………..
Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………………………………………..
Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ………………….., phường (xã) …………………………………………….thành phố (huyện) …………………………………………………………………………………………….
Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………………………………………..
Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:
– Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú
Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.
Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
– 01(một) đơn xin nhập học.– 01(một) bản sao giấy khai sinh.– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

……………….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

———————————————————————————————————-
Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………
Đồng ý nhận em: …………………………………………………………………………………………………..
Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..
……………….., ngày………..tháng……năm 20…..HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
NĂM HỌC ……………….
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học………………
Tôi tên:……………………………………………. – Sinh năm:……………………….……
Nơi ở hiện nay:………………………………………………….……………………………..
Điện thoại:……………………………………..………………………………………………
– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017-2018, tuyển sinh năm học 2018-2019;
– Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/2018 của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.
Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:
Họ và tên:…………………………………………………… – Giới tính: Nam, Nữ
Sinh ngày………tháng……….năm………….
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………Quốc tịch:………………………………………….
Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành
Hoàn cảnh bản thân học sinh:………………………………………..………………………….
Họ và tên cha:………………………………- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………
Họ và tên mẹ:………………….…… – Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…
Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………………………………………………………….
Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..……
Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ……………………………………………………………………..
Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày…tháng…năm…

Hồ sơ gồm có:
– Giấy khai sinh (bản sao)
– Giấy chứng nhận HTCTMG
– Đơn xin nhập học (theo mẫu)
– Sổ hộ khẩu (photo)
– Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)
– Thẻ BHYT (nếu có)

Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC …………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Xác nhận em:………………………………………
Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2018 – 2019
Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.
………………., Ngày… tháng…năm…
(Ký tên và đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH
Sau khi xem xét hồ sơ của em:…………………………
Xét thấy em…………………………………….điều kiện để nhập học.
Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.
………………., Ngày… tháng…năm..
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Họ và tên:……………………………

7. Xin học cho con như thế nào sau khi bỏ sổ hộ khẩu?
Hỏi: Trước đây, xin nhập học cho học sinh cần sử dụng sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7) quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân muốn thay đổi thông tin trong các sổ này, cảnh sát sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ.
Vậy sau khi bỏ sổ hộ khẩu, việc đăng ký nhập học cho trẻ em như thế nào?
Trả lời:
Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân nhập hộ khẩu mới vào các tỉnh, thành sẽ không cấp sổ hộ khẩu. Thông tin về đăng ký thường trú của người dân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sau khi cập nhật thành công, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cấp giấy thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú. Người dân có thể sử dụng giấy này để thực hiện một số giao dịch hành chính.
Khi đăng ký nhập học, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu cơ sở giáo dục chưa đảm bảo việc khai thác thông tin thì người dân xuất trình giấy thông báo kết quả trên để xin học cho con.
Ngoài ra, phụ huynh chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip thay cho việc phải trình sổ hộ khẩu hoặc các loại giấy tờ khác. Người dân cũng có thể đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo để đăng ký nhập học cho con.
Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), Luật Cư trú 2020 chỉ nêu việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ đăng ký tạm trú giấy. Còn những quy định khác trong việc đăng ký nhập học vẫn tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cụ thể, công dân có hộ khẩu ở đâu thì đăng ký nhập học trường công tại nơi đăng ký thường trú đó. Một số địa phương cho phép người đăng ký tạm trú được nhập học trường công. Đây là hình thức học trái tuyến.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #vào #học #lớp #năm

Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dùng cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào lớp 1. Vậy hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin học cho bé vào lớp 1 gồm những gì? Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành mẫu Đơn xin vào học lớp 1 mới nhất cho kỳ xét tuyển học sinh đầu cấp năm học 2022-2023, mời các bậc phụ huynh tham khảo thêm.
Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Tiểu học phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 1 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 1 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.

Đơn xin học hè
Đơn xin học bán trú

Lưu ý:
Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (online). Mời các vị phụ huynh tham khảo Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6
1. Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là gì?
Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đủ độ tuổi đến trường sau khi hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, các bậc phụ huynh sẽ phải làm đơn xin vào học lớp 1 cho con em mình và gửi lên ban giám hiệu nhà trường mà gia đình muốn cho con mình theo học. Biểu mẫu này là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1, được áp dụng trong tất cả các trường tiểu học.
2. Nội dung của đơn xin vào học lớp 1
Bao gồm các nội dung chính như sau:
– Các thông tin chính là thông tin của học sinh muốn xin được vào học: Bao gồm họ tên của bé, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo các bé đã học, hiện đang sinh sống với ai.
– Thông tin cá nhân của bố và mẹ học sinh: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
=> Căn cứ vào các nội dung trong đơn xin vào học lớp 1 mà các thầy cô giáo khi tiếp nhận đơn xin vào học này sẽ xét duyệt dựa vào các chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường và trả lời phía gia đình học sinh xem học sinh đó có được nhận vào trường hay không.
Đơn xin vào học lớp 1 là biểu mẫu đơn từ vì thế khi viết đơn người viết đơn cần lưu ý trình bày các mẫu đơn này cho chính xác và hợp lý nhất. Các nội dung trong đơn phải trình bày chia theo từng ý rõ ràng và dễ hiểu, để người tiếp nhận có thể nắm bắt được các nội dung chính.
3. Phiếu đăng ký nhập học lớp 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
NĂM HỌC: ……………
Kính gửi : Hiệu trưởng Trường…………..
Chúng tôi gồm :
1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………
Nơi làm việc: …………………………….…., số điện thoại: ….………………
2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………
Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………
Xin cho con chúng tôi là:…………………………………………………..
Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….
Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP………….
Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn ………………….., Di động…………………..
Được xét tuyển vào lớp 1, năm học……………
Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Trân trọng kính chào.
Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

…….., ngày … tháng … năm …..
Người làm đơn

4. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–————
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1
NĂM HỌC………….
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…………………………
Tôi tên: ………………………………………Chỗ ở hiện nay:………………………………………..
Là phụ huynh em :……………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ……………………….. Nơi sinh:………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………………………………….
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:…………………………….. Giới tính:…………………..
Gia đình thuộc diện chính sách:……………………………………………………………………..
Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:……………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..
Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..
Họ tên cha: ……………………………………….Năm sinh………………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….
Họ tên mẹ: ……………………………………………Năm sinh…………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….
Người đỡ đầu (nếu có): …………………………………………..Năm sinh……………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học………….cho con tôi được vào lớp 1 năm học………….của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………., ngày……..tháng …..năm .
Người làm đơn(Ghi rõ họ, tên và ký)
5. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 2
Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 tham khảo
Nội dung cụ thể mẫu đơn xin vào tiểu học như sau:

UBND QUẬN………………………….TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………_______________________
Số đơn:……./TH………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc____________________
………………., ngày ……..tháng……..năm ………..

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học ………… – ……………
Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………
1. Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..Nam…………..Nữ…………
Ngày sinh:………………………………………………………….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):…………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….
Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………………
Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………………………………………………
Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………………..
Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):………………………………………………..
2. Họ tên bố: …………………………………………………………….Điện thoại:……………………….
Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………….
3. Họ tên mẹ: …………………………………………………………….Điện thoại:………………………
Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………..
Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến
Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1(TRÁI TUYẾN)
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………
Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………
Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……………………………, Phường (xã): …………………………………..thành phố (huyện) ……………………………………., tỉnh: ……………………………………………..
Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………….. tôi
Họ và tên học sinh: …………………………………… Nam Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên cha: ………………………………… năm sinh: ………….. nghề nghiệp ………………….
Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………
Họ và tên mẹ: …………………………………. năm sinh: …………… nghề nghiệp …………………
Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………
Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………………………………………..
Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………………………………………..
Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ………………….., phường (xã) …………………………………………….thành phố (huyện) …………………………………………………………………………………………….
Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………………………………………..
Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:
– Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú
Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.
Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
– 01(một) đơn xin nhập học.– 01(một) bản sao giấy khai sinh.– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

……………….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

———————————————————————————————————-
Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………
Đồng ý nhận em: …………………………………………………………………………………………………..
Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..
……………….., ngày………..tháng……năm 20…..HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
NĂM HỌC ……………….
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học………………
Tôi tên:……………………………………………. – Sinh năm:……………………….……
Nơi ở hiện nay:………………………………………………….……………………………..
Điện thoại:……………………………………..………………………………………………
– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017-2018, tuyển sinh năm học 2018-2019;
– Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/2018 của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.
Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:
Họ và tên:…………………………………………………… – Giới tính: Nam, Nữ
Sinh ngày………tháng……….năm………….
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………Quốc tịch:………………………………………….
Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành
Hoàn cảnh bản thân học sinh:………………………………………..………………………….
Họ và tên cha:………………………………- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………
Họ và tên mẹ:………………….…… – Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…
Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………………………………………………………….
Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..……
Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ……………………………………………………………………..
Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày…tháng…năm…

Hồ sơ gồm có:
– Giấy khai sinh (bản sao)
– Giấy chứng nhận HTCTMG
– Đơn xin nhập học (theo mẫu)
– Sổ hộ khẩu (photo)
– Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)
– Thẻ BHYT (nếu có)

Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC …………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Xác nhận em:………………………………………
Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2018 – 2019
Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.
………………., Ngày… tháng…năm…
(Ký tên và đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH
Sau khi xem xét hồ sơ của em:…………………………
Xét thấy em…………………………………….điều kiện để nhập học.
Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.
………………., Ngày… tháng…năm..
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Họ và tên:……………………………

7. Xin học cho con như thế nào sau khi bỏ sổ hộ khẩu?
Hỏi: Trước đây, xin nhập học cho học sinh cần sử dụng sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7) quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân muốn thay đổi thông tin trong các sổ này, cảnh sát sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ.
Vậy sau khi bỏ sổ hộ khẩu, việc đăng ký nhập học cho trẻ em như thế nào?
Trả lời:
Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân nhập hộ khẩu mới vào các tỉnh, thành sẽ không cấp sổ hộ khẩu. Thông tin về đăng ký thường trú của người dân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sau khi cập nhật thành công, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cấp giấy thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú. Người dân có thể sử dụng giấy này để thực hiện một số giao dịch hành chính.
Khi đăng ký nhập học, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu cơ sở giáo dục chưa đảm bảo việc khai thác thông tin thì người dân xuất trình giấy thông báo kết quả trên để xin học cho con.
Ngoài ra, phụ huynh chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip thay cho việc phải trình sổ hộ khẩu hoặc các loại giấy tờ khác. Người dân cũng có thể đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo để đăng ký nhập học cho con.
Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), Luật Cư trú 2020 chỉ nêu việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ đăng ký tạm trú giấy. Còn những quy định khác trong việc đăng ký nhập học vẫn tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cụ thể, công dân có hộ khẩu ở đâu thì đăng ký nhập học trường công tại nơi đăng ký thường trú đó. Một số địa phương cho phép người đăng ký tạm trú được nhập học trường công. Đây là hình thức học trái tuyến.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #vào #học #lớp #năm

Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dùng cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào lớp 1. Vậy hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin học cho bé vào lớp 1 gồm những gì? Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành mẫu Đơn xin vào học lớp 1 mới nhất cho kỳ xét tuyển học sinh đầu cấp năm học 2022-2023, mời các bậc phụ huynh tham khảo thêm.
Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non làm đơn để chuyển tiếp lên cấp Tiểu học phù hơp với năng lực và khả năng của bản thân học sinh. Ngoài ra phụ huynh cần tìm hiểu về nhu cầu tuyển sinh của nhà trường đối với học sinh lớp 1 và làm hồ sơ để gửi lên nhà trường. Mẫu đơn xin vào lớp 1 chính là căn cứ để nhà trường xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Mời các bạn tham khảo.

Đơn xin học hè
Đơn xin học bán trú

Lưu ý:
Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (online). Mời các vị phụ huynh tham khảo Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6
1. Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là gì?
Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 là mẫu đơn dành cho các em học sinh đủ độ tuổi đến trường sau khi hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, các bậc phụ huynh sẽ phải làm đơn xin vào học lớp 1 cho con em mình và gửi lên ban giám hiệu nhà trường mà gia đình muốn cho con mình theo học. Biểu mẫu này là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1, được áp dụng trong tất cả các trường tiểu học.
2. Nội dung của đơn xin vào học lớp 1
Bao gồm các nội dung chính như sau:
– Các thông tin chính là thông tin của học sinh muốn xin được vào học: Bao gồm họ tên của bé, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo các bé đã học, hiện đang sinh sống với ai.
– Thông tin cá nhân của bố và mẹ học sinh: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
=> Căn cứ vào các nội dung trong đơn xin vào học lớp 1 mà các thầy cô giáo khi tiếp nhận đơn xin vào học này sẽ xét duyệt dựa vào các chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường và trả lời phía gia đình học sinh xem học sinh đó có được nhận vào trường hay không.
Đơn xin vào học lớp 1 là biểu mẫu đơn từ vì thế khi viết đơn người viết đơn cần lưu ý trình bày các mẫu đơn này cho chính xác và hợp lý nhất. Các nội dung trong đơn phải trình bày chia theo từng ý rõ ràng và dễ hiểu, để người tiếp nhận có thể nắm bắt được các nội dung chính.
3. Phiếu đăng ký nhập học lớp 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
NĂM HỌC: ……………
Kính gửi : Hiệu trưởng Trường…………..
Chúng tôi gồm :
1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………
Nơi làm việc: …………………………….…., số điện thoại: ….………………
2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………
Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………
Xin cho con chúng tôi là:…………………………………………………..
Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….
Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP………….
Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn ………………….., Di động…………………..
Được xét tuyển vào lớp 1, năm học……………
Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Trân trọng kính chào.
Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

…….., ngày … tháng … năm …..
Người làm đơn

4. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–————
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1
NĂM HỌC………….
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…………………………
Tôi tên: ………………………………………Chỗ ở hiện nay:………………………………………..
Là phụ huynh em :……………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ……………………….. Nơi sinh:………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………………………………….
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:…………………………….. Giới tính:…………………..
Gia đình thuộc diện chính sách:……………………………………………………………………..
Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:……………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..
Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………Xã…………………….Tỉnh………………..
Họ tên cha: ……………………………………….Năm sinh………………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….
Họ tên mẹ: ……………………………………………Năm sinh…………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….
Người đỡ đầu (nếu có): …………………………………………..Năm sinh……………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học………….cho con tôi được vào lớp 1 năm học………….của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………., ngày……..tháng …..năm .
Người làm đơn(Ghi rõ họ, tên và ký)
5. Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1 số 2
Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 tham khảo
Nội dung cụ thể mẫu đơn xin vào tiểu học như sau:

UBND QUẬN………………………….TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………_______________________
Số đơn:……./TH………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc____________________
………………., ngày ……..tháng……..năm ………..

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học ………… – ……………
Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………
1. Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..Nam…………..Nữ…………
Ngày sinh:………………………………………………………….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):…………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….
Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………………
Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………………………………………………
Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………………..
Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):………………………………………………..
2. Họ tên bố: …………………………………………………………….Điện thoại:……………………….
Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………….
3. Họ tên mẹ: …………………………………………………………….Điện thoại:………………………
Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………..
Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến
Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1(TRÁI TUYẾN)
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………
Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………
Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……………………………, Phường (xã): …………………………………..thành phố (huyện) ……………………………………., tỉnh: ……………………………………………..
Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………….. tôi
Họ và tên học sinh: …………………………………… Nam Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên cha: ………………………………… năm sinh: ………….. nghề nghiệp ………………….
Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………
Họ và tên mẹ: …………………………………. năm sinh: …………… nghề nghiệp …………………
Nơi công tác (nếu có): ………………………………………………………………………………………
Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………………………………………..
Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………………………………………..
Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ………………….., phường (xã) …………………………………………….thành phố (huyện) …………………………………………………………………………………………….
Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………………………………………..
Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:
– Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú
Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.
Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
– 01(một) đơn xin nhập học.– 01(một) bản sao giấy khai sinh.– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

……………….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

———————————————————————————————————-
Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………
Đồng ý nhận em: …………………………………………………………………………………………………..
Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..
……………….., ngày………..tháng……năm 20…..HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
NĂM HỌC ……………….
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học………………
Tôi tên:……………………………………………. – Sinh năm:……………………….……
Nơi ở hiện nay:………………………………………………….……………………………..
Điện thoại:……………………………………..………………………………………………
– Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017-2018, tuyển sinh năm học 2018-2019;
– Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/2018 của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.
Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:
Họ và tên:…………………………………………………… – Giới tính: Nam, Nữ
Sinh ngày………tháng……….năm………….
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………Quốc tịch:………………………………………….
Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành
Hoàn cảnh bản thân học sinh:………………………………………..………………………….
Họ và tên cha:………………………………- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………
Họ và tên mẹ:………………….…… – Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…
Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………………………………………………………….
Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..……
Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ……………………………………………………………………..
Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày…tháng…năm…

Hồ sơ gồm có:
– Giấy khai sinh (bản sao)
– Giấy chứng nhận HTCTMG
– Đơn xin nhập học (theo mẫu)
– Sổ hộ khẩu (photo)
– Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)
– Thẻ BHYT (nếu có)

Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC …………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Xác nhận em:………………………………………
Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2018 – 2019
Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.
………………., Ngày… tháng…năm…
(Ký tên và đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH
Sau khi xem xét hồ sơ của em:…………………………
Xét thấy em…………………………………….điều kiện để nhập học.
Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.
………………., Ngày… tháng…năm..
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Họ và tên:……………………………

7. Xin học cho con như thế nào sau khi bỏ sổ hộ khẩu?
Hỏi: Trước đây, xin nhập học cho học sinh cần sử dụng sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7) quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân muốn thay đổi thông tin trong các sổ này, cảnh sát sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ.
Vậy sau khi bỏ sổ hộ khẩu, việc đăng ký nhập học cho trẻ em như thế nào?
Trả lời:
Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân nhập hộ khẩu mới vào các tỉnh, thành sẽ không cấp sổ hộ khẩu. Thông tin về đăng ký thường trú của người dân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sau khi cập nhật thành công, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cấp giấy thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú. Người dân có thể sử dụng giấy này để thực hiện một số giao dịch hành chính.
Khi đăng ký nhập học, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu cơ sở giáo dục chưa đảm bảo việc khai thác thông tin thì người dân xuất trình giấy thông báo kết quả trên để xin học cho con.
Ngoài ra, phụ huynh chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip thay cho việc phải trình sổ hộ khẩu hoặc các loại giấy tờ khác. Người dân cũng có thể đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo để đăng ký nhập học cho con.
Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), Luật Cư trú 2020 chỉ nêu việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ đăng ký tạm trú giấy. Còn những quy định khác trong việc đăng ký nhập học vẫn tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cụ thể, công dân có hộ khẩu ở đâu thì đăng ký nhập học trường công tại nơi đăng ký thường trú đó. Một số địa phương cho phép người đăng ký tạm trú được nhập học trường công. Đây là hình thức học trái tuyến.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post
Xem Thêm:  Mẫu giải trình vi phạm hành chính 2022

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button