Biểu Mẫu

Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022

Nhôm Kính Nam Phát giới thiệu đến bạn đọc Mẫu đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ năng khiếu dành cho học sinh, sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ năng khiếu của trường, trung tâm … thì viết đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ. bộ. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu gửi Ban chủ nhiệm câu lạc bộ xem xét, giải quyết.

1. Mẫu đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ năng khiếu là gì?

Ngoài các lớp học thông thường, hiện nay ở các trường học có rất nhiều câu lạc bộ năng khiếu. Bên cạnh mục đích vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe, nhà trường mong muốn, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ sẽ góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Khi muốn tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, các em cần viết đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ năng khiếu gửi nhà trường hoặc chủ trung tâm xem xét. Vui lòng tải xuống.

2. Đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ năng khiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ——-

ĐĂNG KÝ THAM GIA CÂU LẠC BỘ NHÂN VẬT

Thân mến: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ …………………………………………………….

Tên tôi là: …………………… .Ngày sinh: ……………………

Địa chỉ: ………………………………….

Tôi có sở thích và năng khiếu. Tôi thấy câu lạc bộ rất phù hợp với khả năng của mình nên viết đơn này kính mong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cho phép tôi tham gia câu lạc bộ với tư cách là thành viên.

Tôi hứa:

  • Chấp hành tốt Quy chế của Câu lạc bộ và nội quy của Cung Văn hóa.
  • Tham gia nhiệt tình các hoạt động do CLB và Cung Văn hóa tổ chức.
  • Sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu… (khi CLB và Cung Văn hóa yêu cầu).
  • Đóng phí thành viên đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……., ngày tháng năm…
Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm 2022

Bài viết Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 19:16:36. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu 2022

#Đơn #xin #gia #nhập #câu #lạc #bộ #năng #khiếu

Nhôm Kính Nam Phát giới thiệu với bạn đọc mẫu Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu dùng cho các bạn học sinh, sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ các môn năng khiếu của trường, trung tâm… thì viết đơn xin tham gia câu lạc bộ. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu được gửi lên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ để xem xét giải quyết.
1. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu là gì?
Bên cạnh các giờ học chính khóa, trong các trường học hiện nay còn có rất nhiều câu lạc bộ năng khiếu được hình thành. Bên cạnh mục đích vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe, nhà trường mong muốn, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ sẽ góp phần giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Khi muốn tham gia các câu lạc bộ năng khiếu thì cần viết Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu để gửi lên nhà trường hay chủ trung tâm xét duyệt. Mời các bạn tải về.
2. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU
Kính gửi: Ban chủ nhiệm CLB……………………………..
Tên tôi là:………………………………………………………………Ngày sinh:………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………Điện thoại:………………………………….
Tôi có sở thích, năng khiếu về Nhận thấy CLB rất phù hợp với khả năng của tôi, do đó tôi làm đơn này rất mong Ban Chủ nhiệm CLB cho phép gia nhập làm hội viên của CLB.
Tôi xin hứa:

Chấp hành nghiêm Qui chế câu lạc bộ và nội qui của Cung văn hóa.
Nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ và Cung văn hóa tổ chức.
Sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu… (khi được câu lạc bộ và Cung văn hóa yêu cầu).
Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo qui định.

Xem Thêm:  Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn 2022

Tôi xin chân thành cám ơn!

……., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #gia #nhập #câu #lạc #bộ #năng #khiếu

Nhôm Kính Nam Phát giới thiệu với bạn đọc mẫu Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu dùng cho các bạn học sinh, sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ các môn năng khiếu của trường, trung tâm… thì viết đơn xin tham gia câu lạc bộ. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu được gửi lên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ để xem xét giải quyết.
1. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu là gì?
Bên cạnh các giờ học chính khóa, trong các trường học hiện nay còn có rất nhiều câu lạc bộ năng khiếu được hình thành. Bên cạnh mục đích vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe, nhà trường mong muốn, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ sẽ góp phần giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Khi muốn tham gia các câu lạc bộ năng khiếu thì cần viết Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu để gửi lên nhà trường hay chủ trung tâm xét duyệt. Mời các bạn tải về.
2. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU
Kính gửi: Ban chủ nhiệm CLB……………………………..
Tên tôi là:………………………………………………………………Ngày sinh:………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………Điện thoại:………………………………….
Tôi có sở thích, năng khiếu về Nhận thấy CLB rất phù hợp với khả năng của tôi, do đó tôi làm đơn này rất mong Ban Chủ nhiệm CLB cho phép gia nhập làm hội viên của CLB.
Tôi xin hứa:

Chấp hành nghiêm Qui chế câu lạc bộ và nội qui của Cung văn hóa.
Nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ và Cung văn hóa tổ chức.
Sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu… (khi được câu lạc bộ và Cung văn hóa yêu cầu).
Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo qui định.

Xem Thêm:  Mẫu Bìa báo cáo tài chính 2022

Tôi xin chân thành cám ơn!

……., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #gia #nhập #câu #lạc #bộ #năng #khiếu

Nhôm Kính Nam Phát giới thiệu với bạn đọc mẫu Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu dùng cho các bạn học sinh, sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ các môn năng khiếu của trường, trung tâm… thì viết đơn xin tham gia câu lạc bộ. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu được gửi lên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ để xem xét giải quyết.
1. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu là gì?
Bên cạnh các giờ học chính khóa, trong các trường học hiện nay còn có rất nhiều câu lạc bộ năng khiếu được hình thành. Bên cạnh mục đích vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe, nhà trường mong muốn, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ sẽ góp phần giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Khi muốn tham gia các câu lạc bộ năng khiếu thì cần viết Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu để gửi lên nhà trường hay chủ trung tâm xét duyệt. Mời các bạn tải về.
2. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU
Kính gửi: Ban chủ nhiệm CLB……………………………..
Tên tôi là:………………………………………………………………Ngày sinh:………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………Điện thoại:………………………………….
Tôi có sở thích, năng khiếu về Nhận thấy CLB rất phù hợp với khả năng của tôi, do đó tôi làm đơn này rất mong Ban Chủ nhiệm CLB cho phép gia nhập làm hội viên của CLB.
Tôi xin hứa:

Chấp hành nghiêm Qui chế câu lạc bộ và nội qui của Cung văn hóa.
Nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ và Cung văn hóa tổ chức.
Sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu… (khi được câu lạc bộ và Cung văn hóa yêu cầu).
Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo qui định.

Tôi xin chân thành cám ơn!

……., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button