Tin Tức

Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam được dùng khi thân nhân muốn gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam và gửi đơn lên các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét. . Mời các bạn tham khảo.

  • Khi nào được tạm giữ người theo thủ tục hành chính?
  • Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

1. Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ tạm giam là gì?

Tạm giam, tạm giữ là một biện pháp để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử,…Việc gặp người thân đối với người bị giữ, bị tạm giam phải được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, người thân của họ sẽ phải làm đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam (mẫu đơn thăm nuôi) để trình bày rõ nguyện vọng được gặp người thân của mình, trong đơn này bạn cần ghi rõ thông tin người nhà, thông tin người đang bị tạm giữ, tạm giam, ghi rõ lý do gặp, quan hệ với người được gặp,…

Xem Thêm:  Trò Chơi Trang Điểm Cho Winx Bloom Stella Flora Musa Xinh Dep

2. Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

Bị can:

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………

(2)…………………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………….…………….……sinh ngày……../………/…..………

CMND /Hộ chiếu số:……………………………..cấp ngày..…/…./……..nơi cấp:………………..

Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….…………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..…….……………..

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên: ……………………………….…………..……sinh ngày….……/…….…/….………..

Nơi ĐKTT:………………………………………….……………………………………………….

Họ và tên cha:………………………………..Họ và tên mẹ:…………….……..…………………..

Hành vi phạm tội:……………………………………..………………………………………………

Bắt ngày:………./………../………. Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày…..…../..……../………..……

Quan hệ với người xin được gặp:……………………………………………………………………

Lý do gặp:…………………………………………………………………………….………………

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp):

…………………………………………………………………………..….………………………..

Xem Thêm:  Lời bài hát Girl On Fire - Alicia Keys

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….……..…………………..

………………………………………………………………………….……………..……………..

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

…………..ngày……..tháng……..năm 20.…….

XÁC NHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam số 2

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………………………
(2) …………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………… sinh ngày …../ …../………

CMND/Hộ chiếu số: ……………………….. cấp ngày …../ …../ nơi cấp: ……………….

Nơi ĐKTT: ……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………..

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên: ………………………………………………………….. sinh ngày …../ …../……….

Nơi ĐKTT: ………………………………………………………………………………………………

Họ và tên cha: ………………………………. Họ và tên mẹ: …………………………………..

Xem Thêm:  Hướng Dẫn Thiết Kế Logo Bằng Paint, Cách Tạo Logo Bằng Paint

Hành vi phạm tội: ……………………………………………………………………………………..

Bắt ngày: …../ …../ ……… Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày …../ …../ ………

Quan hệ với người xin được gặp: ……………………………………………………………….

Lý do gặp: ………………………………………………………………………………………………..

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp).

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

………………………ngày ….. tháng ….. năm ……….

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu hồ sơ:

(1) Đơn vị thụ lý vụ án, (2) Giám thị TTG/Trưởng NTG; trường hợp chờ thi hành án thì chỉ ghi Giám thị TTG/Trưởng NTG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button