Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập khác nhau, giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần và nâng cao kỹ năng giải Toán 2. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 – Đề 2

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 – Đề 2

32 – 25                      94 – 57

53 + 19                      90 – 59

Bài 2. Điền dấu >; <; =

13 + 29 …… 28 + 14

97 – 58 ……. 32 + 5

Bài 3: a) Xem lịch rồi cho biết:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 - Đề 2

 • Tháng 1 có …… ngày.
 • Có …… ngày thứ bảy.
 • Ngày 19 tháng 1 là thứ …
 • Tuần này, thứ năm là ngày 14. Tuần trước, thứ năm là ngày … . Tuần sau, thứ năm là ngày ….

b) Số?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 - Đề 2

Đồng hồ chỉ … giờ chiều hay … giờ.

Bài 4. Thùng lớn đựng được 55 lít nước, thùng bé đựng ít hơn thùng bé 17 lít nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bài 5. Vẽ một đường thẳng rồi đặt tên cho đường thẳng ấy.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 – Đề 2

Bài 1.

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng, trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Lời giải:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 - Đề 2

Bài 2.

Phương pháp giải:

Tính lần lượt các phép tính ở hai về rồi so sánh kết quả.

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm sau khi so sánh kết quả hai vế.

Lời giải:

+) Ta có: 13 + 29 = 42 ; 28 + 14 = 42.

Mà 42 = 42. Vậy: 13 + 29 = 28 + 14.

+) Ta có: 97 – 58 = 39 ; 32 + 5 = 37.

Mà 39 > 37. Vậy: 97 – 58 > 32 + 5.

Ta có kết quả như sau:

13 + 29 = 28 + 14

97 – 58 > 32 + 5

Bài 3.

Phương pháp giải:

Xem các thông tin trên lịch và đồng hồ rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải:

a)

 • Tháng 1 có 31ngày.
 • 5ngày thứ bảy.
 • Ngày 19 tháng 1 là thứ ba.
 • Tuần này, thứ năm là ngày 14. Tuần trước, thứ năm là ngày 7. Tuần sau, thứ năm là ngày 21.

b) Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều hay 17 giờ.

Bài 4.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Thùng lớn: 55l

Thùng bé ít hơn: 17l

Thúng bé: … lít?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số lít nước ở thùng lớn trừ đi 17.

Lời giải:

Thùng bé đựng được số lít nước là:

55 – 17 = 38 (l)

Đáp số: 38l nước.

Bài 5.

Phương pháp giải:

Vẽ một đường thẳng tùy ý bằng thước kẻ, rồi chấm hai điểm trên đường thẳng đó. Đặt tên cho hai điểm bằng chữ cái in hoa.

Lời giải:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 18 – Đề 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán nâng cao lớp 2.

………………………….

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • Bộ 145 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
 • 19 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án
 • 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2
 • Bộ 24 đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 – 2020 có đáp án

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021

 • Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Tự nhiên xã hội lớp 2

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Việt

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tin Học

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tin Học năm học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tự nhiên

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tự nhiên và xã hội

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 website biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Việt

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Anh

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án năm 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *