Tài Liệu

Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lý được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào tháng 3/2022. Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong bài viết dưới đây của Dữ liệu lớn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trước khi chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay. Năm 2022.

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 full mã đề

  • 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý.
  • Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2021
  • Bộ đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD & ĐT

MỚI: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Tranh minh họa Địa lý 2022


Tài liệu tham khảo môn Địa lý 2022, Đề minh họa môn Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 được trình bày tại đây, các em có thể tải về, Đáp án đề thi minh họa 2022 sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất vào 10h ngày 1/4/2022, mời các bạn cùng tham khảo. màn hình.

Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021

Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. HẾT

73. BỎ

74.BELL

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 full

41. Kích thước

42. DỄ DÀNG

43. XỔ SỐ

44. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

45.A

46

47.A

48.DOWN

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.NO

52. Kích thước

53. Kích thước

54. TỔNG QUAN

55. BỎ

56. BỎ

57. TỔNG QUAN

58. A

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66. LỢI ÍCH CHỈ CÓ

67.A

68. CỐT LÕI

69. TỔNG QUAN

70. A

71. TỔNG QUAN

72. A

73. A

74. BỎ

75. Kích thước

76. A

77. TỔNG QUAN

78. BỎ

79. A

80. BỎ

Mã: 303 full

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Full

41. Kích thước

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. A

45. A

46

47.C

48. BỎ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. BỎ

53. A

54. A

55. DỄ DÀNG

56. A

57. BỎ

58. TỔNG QUAN

59. TUỔI

60. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

61. DỄ DÀNG

62. A

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

68. A

69. TỔNG QUAN

70. A

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. BỎ

75. A

76. A

77. TỔNG QUAN

78. DỄ DÀNG

79. BỎ

80. Kích thước

Mã: 306 đầy đủ

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. A

45. BỎ

46

47. TỔNG QUAN

48. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. Kích thước

52. Kích thước

53. Kích thước

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. A

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. A

60. BỎ

61. Kích thước

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70 TUỔI

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

75. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

76. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

77. TỔNG QUAN

78. CỐT LÕI

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Mã: 307 full

41. BỎ

42. BỎ

43. XỔ SỐ

44. A

45. DỄ DÀNG

46. ​​A

47. TỔNG QUAN

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. A

56. DỄ DÀNG

57. TỔNG QUAN

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. A

62. A

63. Kích thước

64. KÍCH THƯỚC

65. A

66. BỎ

67. Kích thước

68. DỄ DÀNG

69. TỔNG QUAN

70. DỄ DÀNG

71. TỔNG QUAN

72. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

73. Kích thước

74. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

75. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

76. TỔNG QUAN

77. TỔNG QUAN

78. A

79. BỎ

80. A

Mã: 308 full

41.C 42.NO 43.A 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.C 50C
51.A 52.A 53. HẾT 54.A 55. DỄ DÀNG 56.A 57.A 58. BỎ 59. DỄ DÀNG 60.C
61. DỄ DÀNG 62. BỎ 63. LỢI ÍCH CHỈ CÓ 64. BỎ 65. DỄ DÀNG 66. DỄ DÀNG 67.C 68.DUC 69.DUC 70.C
71. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 72.NO 73.BELL 74. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 75. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 76.BELL 77.BELL 78.C 79 BÚP BÊ 80.BELL

Mã: 309 full

41. Kích thước

42. BỎ

43. A

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. TỔNG QUAN

48. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

49. XỔ SỐ

50 TUỔI

51. DỄ DÀNG

52. A

53. Kích thước

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. BỎ

59. A

60. A

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. TỔNG QUAN

67. A

68. CỐT LÕI

69. TỔNG QUAN

70. BỎ

71. BỎ

72. BỎ

73. A

74. CỐT LÕI

75. Kích thước

76. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Mã: 310 full

41. BỎ

42. KÍCH THƯỚC

43. XỔ SỐ

44. A

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

48. BỎ

49.DOWN

50. BỎ

51.A

52. Kích thước

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55 TUỔI

56. TUỔI

57. TỔNG QUAN

58.A

59. DỄ DÀNG

60. A

61. A

62. Kích thước

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66.A

67. A

68. DỄ DÀNG

69. TỔNG QUAN

70 TUỔI

71. A

72. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

73. A

74. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

75. Kích thước

76. A

77. A

78.A

79 BÚP BÊ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 full

41. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. TỔNG QUAN

48. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

49. XỔ SỐ

50 TUỔI

51. A

52. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55 TUỔI

56. A

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. A

63. Kích thước

64. KÍCH THƯỚC

65. DỄ DÀNG

66. A

67. Kích thước

68. A

69. TỔNG QUAN

70. BỎ

71. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

72. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

73. BỎ

74. A

75. BỎ

76. TỔNG QUAN

77. A

78. BỎ

79. A

80. Kích thước

Mã: 315 đầy đủ

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

45 TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. A

52. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

53. A

54. BỎ

55 TUỔI

56. DỄ DÀNG

57. TỔNG QUAN

58. TỔNG QUAN

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. KÍCH THƯỚC

65. DỄ DÀNG

66. A

67.

68. CỐT LÕI

69. A

70. BỎ

71. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

72. HẾT

73. Kích thước

74. BỎ

75. Kích thước

76. BỎ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. Kích thước

80. Kích thước

Mã: 317 full

41. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

45. BỎ

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

49.C

50. BỎ

51.A

52. A

53. A

54. DỄ DÀNG

55 TUỔI

56. BỎ

57. A

58. BỎ

59. A

60. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. A

64. A

65. DỄ DÀNG

66. LỢI ÍCH CHỈ CÓ

67. BỎ

68. DỄ DÀNG

69. TỔNG QUAN

70. DỄ DÀNG

71. TỔNG QUAN

72. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

73. A

74. A

75. Kích thước

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80.BELL

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 full

41. NHẬN 42.C 43. DỄ DÀNG 44.A 45.A 46.A 47. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 48.DOWN 49.A 50. DỄ DÀNG
51.C 52.A 53.C 54. DỄ DÀNG 55.A 56. DỄ DÀNG 57.C 58. BỎ 59.C 60.BELL
61.C 62.C 63.A 64.A 65. DỄ DÀNG 66.A 67.BELL 68.DUC 69.BELL 70.A
71.C 72.C 73. DỄ DÀNG 74.BELL 75.BELL 76.BELL 77.A 78. DỄ DÀNG 79.C 80. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Mã: 320 full

41. NHẬN 42.A 43. DỄ DÀNG 44.A 45.A 46.A 47. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 48.C 49. DỄ DÀNG 50.BELL
51.NO 52.C 53. DỄ DÀNG 54.C 55.BELL 56.BELL 57. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 58. DỄ DÀNG 59. BỎ 60.C
61.A 62.C 63. DỄ DÀNG 64. DỄ DÀNG 65.A 66.A 67.BELL 68.DUC 69.DUC 70.A
71.A 72.C 73.C 74.C 75.C 76.A 77.C 78.C 79.A 80. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. BỎ

42. KÍCH THƯỚC

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45 TUỔI

46. ​​A

47. TỔNG QUAN

48. A

49. A

50. A

51. A

52. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

53. Kích thước

54. DỄ DÀNG

55. A

56. A

57. BỎ

58. TỔNG QUAN

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. Kích thước

64. KÍCH THƯỚC

65. A

66. TỔNG QUAN

67. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

68. BỎ

69. TỔNG QUAN

70. A

71. A

72. BỎ

73. BỎ

74. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

75. Kích thước

76. A

77. BỎ

78. CỐT LÕI

79. Kích thước

80. DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Xem Thêm:  Bài thu hoạch “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi minh họa môn Địa lý năm 2021

Về cơ bản, nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học THPT và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại học sinh. Rõ ràng đề thi dễ thì điểm chuyên ngành cao và ngược lại. Vì vậy, các bạn học sinh không cần quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Đáp án đề tham khảo THPT quốc gia 2021 môn địa lý

Đáp án đề tham khảo THPT quốc gia 2021 môn địa lý

Đáp án đề tham khảo THPT quốc gia 2021 môn địa lý

Đáp án đề tham khảo THPT quốc gia 2021 môn địa lý

Đáp án đề minh họa môn Địa lý 2021

Đáp án đề tham khảo kỳ thi THPT năm 2021 môn Địa lý

Hãy tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia nhé.

Bài viết Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 22:38:12. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Địa #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lý được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào tháng 3/2022. Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong bài viết dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trước khi chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.
Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 full mã đề

24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý.
Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2021
Bộ đề thi tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD & ĐT

MỚI: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình minh họa Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 được trình bày tại đây, các em có thể tải về, Đáp án đề thi minh họa 2022 sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất vào 10h ngày 1/4/2022, mời các bạn cùng tham khảo. màn hình.
Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021
Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. HẾT

73. BỎ

74.BELL

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​CŨ

47.A

48.DOWN

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.NO

52. CŨ

53. CŨ

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. CŨ

58. A

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66. LỢI ÍCH

67.A

68. CŨ

69. CŨ

70. A

71. CŨ

72. A

73. A

74. BỎ

75. CŨ

76. A

77. CŨ

78. BỎ

79. A

80. BỎ

Mã: 303 full

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. A

45. A

46. ​​CŨ

47.C

48. BỎ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. BỎ

53. A

54. A

55. DỄ DÀNG

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. TUỔI

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. A

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. A

69. CŨ

70. A

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. BỎ

75. A

76. A

77. CŨ

78. DỄ DÀNG

79. BỎ

80. CŨ

Mã: 306 đầy đủ

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. A

45. BỎ

46. ​​CŨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. CŨ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. A

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. A

60. BỎ

61. CŨ

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. TUỔI

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CŨ

78. CŨ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

Mã: 307 full

41. BỎ

42. BỎ

43. CŨ

44. A

45. DỄ DÀNG

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. A

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. A

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. BỎ

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. CŨ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. CŨ

78. A

79. BỎ

80. A

Mã: 308 full

41.C
42.KHÔNG
43.A
44.C
45.C
46.A
47.C
48.A
49.C
50C

51.A
52.A
53. HẾT
54.A
55. DỄ DÀNG
56.A
57.A
58. BỎ
59. DỄ DÀNG
60.C

61. DỄ DÀNG
62. BỎ
63. LỢI ÍCH
64. BỎ
65. DỄ DÀNG
66. DỄ DÀNG
67.C
68.DUC
69.DUC
70.C

71. DỄ DÀNG
72.KHÔNG
73.BELL
74. DỄ DÀNG
75. DỄ DÀNG
76.BELL
77.BELL
78.C
79 BÚP BÊ
80.BELL

Mã: 309 full

41. CŨ

42. BỎ

43. A

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. DỄ DÀNG

52. A

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. BỎ

59. A

60. A

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. CŨ

67. A

68. CŨ

69. CŨ

70. BỎ

71. BỎ

72. BỎ

73. A

74. CŨ

75. CŨ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG

Mã: 310 full

41. BỎ

42. CŨ

43. CŨ

44. A

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG

48. BỎ

49.DOWN

50. BỎ

51.A

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. TUỔI

57. CŨ

58.A

59. DỄ DÀNG

60. A

61. A

62. CŨ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66.A

67. A

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. TUỔI

71. A

72. DỄ DÀNG

73. A

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. A

78.A

79 BÚP BÊ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. A

52. DỄ DÀNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. A

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67. CŨ

68. A

69. CŨ

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. BỎ

74. A

75. BỎ

76. CŨ

77. A

78. BỎ

79. A

80. CŨ

Mã: 315 đầy đủ

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG

45. TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. A

52. DỄ DÀNG

53. A

54. BỎ

55. TUỔI

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CŨ

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67.

68. CŨ

69. A

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. HẾT

73. CŨ

74. BỎ

75. CŨ

76. BỎ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. CŨ

Mã: 317 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. BỎ

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. DỄ DÀNG

49.C

50. BỎ

51.A

52. A

53. A

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. BỎ

57. A

58. BỎ

59. A

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. A

64. A

65. DỄ DÀNG

66. LỢI ÍCH

67. BỎ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. A

74. A

75. CŨ

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80.BELL

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 full

41. NHẬN
42.C
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.DOWN
49.A
50. DỄ DÀNG

51.C
52.A
53.C
54. DỄ DÀNG
55.A
56. DỄ DÀNG
57.C
58. BỎ
59.C
60.BELL

61.C
62.C
63.A
64.A
65. DỄ DÀNG
66.A
67.BELL
68.DUC
69.BELL
70.A

71.C
72.C
73. DỄ DÀNG
74.BELL
75.BELL
76.BELL
77.A
78. DỄ DÀNG
79.C
80. DỄ DÀNG

Mã: 320 full

41. NHẬN
42.A
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.C
49. DỄ DÀNG
50.BELL

51.NO
52.C
53. DỄ DÀNG
54.C
55.BELL
56.BELL
57. DỄ DÀNG
58. DỄ DÀNG
59. BỎ
60.C

61.A
62.C
63. DỄ DÀNG
64. DỄ DÀNG
65.A
66.A
67.BELL
68.DUC
69.DUC
70.A

71.A
72.C
73.C
74.C
75.C
76.A
77.C
78.C
79.A
80. DỄ DÀNG

Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45. TUỔI

46. ​​A

47. CŨ

48. A

Xem Thêm:  Code Sonic speed simulator 2022

49. A

50. A

51. A

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. A

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. CŨ

67. DỄ DÀNG

68. BỎ

69. CŨ

70. A

71. A

72. BỎ

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. BỎ

78. CŨ

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi minh họa năm 2021 môn Địa lý
Về cơ bản, nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học THPT và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại học sinh. Rõ ràng, đề thi dễ thì điểm trúng tuyển các ngành cao và ngược lại. Vì vậy các bạn học sinh không cần quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Đáp án đề minh họa môn Địa lý 2021

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Địa #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lý được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào tháng 3/2022. Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong bài viết dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trước khi chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.
Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 full mã đề

24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý.
Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2021
Bộ đề thi tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD & ĐT

MỚI: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình minh họa Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 được trình bày tại đây, các em có thể tải về, Đáp án đề thi minh họa 2022 sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất vào 10h ngày 1/4/2022, mời các bạn cùng tham khảo. màn hình.
Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021
Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. HẾT

73. BỎ

74.BELL

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​CŨ

47.A

48.DOWN

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.NO

52. CŨ

53. CŨ

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. CŨ

58. A

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66. LỢI ÍCH

67.A

68. CŨ

69. CŨ

70. A

71. CŨ

72. A

73. A

74. BỎ

75. CŨ

76. A

77. CŨ

78. BỎ

79. A

80. BỎ

Mã: 303 full

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. A

45. A

46. ​​CŨ

47.C

48. BỎ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. BỎ

53. A

54. A

55. DỄ DÀNG

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. TUỔI

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. A

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. A

69. CŨ

70. A

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. BỎ

75. A

76. A

77. CŨ

78. DỄ DÀNG

79. BỎ

80. CŨ

Mã: 306 đầy đủ

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. A

45. BỎ

46. ​​CŨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. CŨ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. A

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. A

60. BỎ

61. CŨ

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. TUỔI

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CŨ

78. CŨ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

Mã: 307 full

41. BỎ

42. BỎ

43. CŨ

44. A

45. DỄ DÀNG

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. A

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. A

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. BỎ

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. CŨ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. CŨ

78. A

79. BỎ

80. A

Mã: 308 full

41.C
42.KHÔNG
43.A
44.C
45.C
46.A
47.C
48.A
49.C
50C

51.A
52.A
53. HẾT
54.A
55. DỄ DÀNG
56.A
57.A
58. BỎ
59. DỄ DÀNG
60.C

61. DỄ DÀNG
62. BỎ
63. LỢI ÍCH
64. BỎ
65. DỄ DÀNG
66. DỄ DÀNG
67.C
68.DUC
69.DUC
70.C

71. DỄ DÀNG
72.KHÔNG
73.BELL
74. DỄ DÀNG
75. DỄ DÀNG
76.BELL
77.BELL
78.C
79 BÚP BÊ
80.BELL

Mã: 309 full

41. CŨ

42. BỎ

43. A

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. DỄ DÀNG

52. A

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. BỎ

59. A

60. A

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. CŨ

67. A

68. CŨ

69. CŨ

70. BỎ

71. BỎ

72. BỎ

73. A

74. CŨ

75. CŨ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG

Mã: 310 full

41. BỎ

42. CŨ

43. CŨ

44. A

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG

48. BỎ

49.DOWN

50. BỎ

51.A

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. TUỔI

57. CŨ

58.A

59. DỄ DÀNG

60. A

61. A

62. CŨ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66.A

67. A

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. TUỔI

71. A

72. DỄ DÀNG

73. A

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. A

78.A

79 BÚP BÊ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. A

52. DỄ DÀNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. A

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67. CŨ

68. A

69. CŨ

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. BỎ

74. A

75. BỎ

76. CŨ

77. A

78. BỎ

79. A

80. CŨ

Mã: 315 đầy đủ

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG

45. TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. A

52. DỄ DÀNG

53. A

54. BỎ

55. TUỔI

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CŨ

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67.

68. CŨ

69. A

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. HẾT

73. CŨ

74. BỎ

75. CŨ

76. BỎ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. CŨ

Mã: 317 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. BỎ

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. DỄ DÀNG

49.C

50. BỎ

51.A

52. A

53. A

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. BỎ

57. A

58. BỎ

59. A

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. A

64. A

65. DỄ DÀNG

66. LỢI ÍCH

67. BỎ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. A

74. A

75. CŨ

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80.BELL

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 full

41. NHẬN
42.C
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.DOWN
49.A
50. DỄ DÀNG

51.C
52.A
53.C
54. DỄ DÀNG
55.A
56. DỄ DÀNG
57.C
58. BỎ
59.C
60.BELL

61.C
62.C
63.A
64.A
65. DỄ DÀNG
66.A
67.BELL
68.DUC
69.BELL
70.A

71.C
72.C
73. DỄ DÀNG
74.BELL
75.BELL
76.BELL
77.A
78. DỄ DÀNG
79.C
80. DỄ DÀNG

Mã: 320 full

41. NHẬN
42.A
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.C
49. DỄ DÀNG
50.BELL

51.NO
52.C
53. DỄ DÀNG
54.C
55.BELL
56.BELL
57. DỄ DÀNG
58. DỄ DÀNG
59. BỎ
60.C

61.A
62.C
63. DỄ DÀNG
64. DỄ DÀNG
65.A
66.A
67.BELL
68.DUC
69.DUC
70.A

71.A
72.C
73.C
74.C
75.C
76.A
77.C
78.C
79.A
80. DỄ DÀNG

Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45. TUỔI

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. A

51. A

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. A

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. CŨ

67. DỄ DÀNG

68. BỎ

69. CŨ

70. A

71. A

72. BỎ

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. BỎ

78. CŨ

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Xem Thêm:  Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển – Tuần 3

Đề thi minh họa năm 2021 môn Địa lý
Về cơ bản, nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học THPT và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại học sinh. Rõ ràng, đề thi dễ thì điểm trúng tuyển các ngành cao và ngược lại. Vì vậy các bạn học sinh không cần quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Đáp án đề minh họa môn Địa lý 2021

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Địa #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lý được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào tháng 3/2022. Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong bài viết dưới đây của Nhôm Kính Nam Phát sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trước khi chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.
Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 full mã đề

24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý.
Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2021
Bộ đề thi tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD & ĐT

MỚI: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình minh họa Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 được trình bày tại đây, các em có thể tải về, Đáp án đề thi minh họa 2022 sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất vào 10h ngày 1/4/2022, mời các bạn cùng tham khảo. màn hình.
Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021
Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. HẾT

73. BỎ

74.BELL

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​CŨ

47.A

48.DOWN

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.NO

52. CŨ

53. CŨ

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. CŨ

58. A

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66. LỢI ÍCH

67.A

68. CŨ

69. CŨ

70. A

71. CŨ

72. A

73. A

74. BỎ

75. CŨ

76. A

77. CŨ

78. BỎ

79. A

80. BỎ

Mã: 303 full

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. A

45. A

46. ​​CŨ

47.C

48. BỎ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. BỎ

53. A

54. A

55. DỄ DÀNG

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. TUỔI

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. A

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. A

69. CŨ

70. A

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. BỎ

75. A

76. A

77. CŨ

78. DỄ DÀNG

79. BỎ

80. CŨ

Mã: 306 đầy đủ

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. A

45. BỎ

46. ​​CŨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. CŨ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. A

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. A

60. BỎ

61. CŨ

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. TUỔI

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CŨ

78. CŨ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

Mã: 307 full

41. BỎ

42. BỎ

43. CŨ

44. A

45. DỄ DÀNG

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. A

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. A

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. BỎ

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. CŨ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. CŨ

78. A

79. BỎ

80. A

Mã: 308 full

41.C
42.KHÔNG
43.A
44.C
45.C
46.A
47.C
48.A
49.C
50C

51.A
52.A
53. HẾT
54.A
55. DỄ DÀNG
56.A
57.A
58. BỎ
59. DỄ DÀNG
60.C

61. DỄ DÀNG
62. BỎ
63. LỢI ÍCH
64. BỎ
65. DỄ DÀNG
66. DỄ DÀNG
67.C
68.DUC
69.DUC
70.C

71. DỄ DÀNG
72.KHÔNG
73.BELL
74. DỄ DÀNG
75. DỄ DÀNG
76.BELL
77.BELL
78.C
79 BÚP BÊ
80.BELL

Mã: 309 full

41. CŨ

42. BỎ

43. A

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. DỄ DÀNG

52. A

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. BỎ

59. A

60. A

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. CŨ

67. A

68. CŨ

69. CŨ

70. BỎ

71. BỎ

72. BỎ

73. A

74. CŨ

75. CŨ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG

Mã: 310 full

41. BỎ

42. CŨ

43. CŨ

44. A

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG

48. BỎ

49.DOWN

50. BỎ

51.A

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. TUỔI

57. CŨ

58.A

59. DỄ DÀNG

60. A

61. A

62. CŨ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66.A

67. A

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. TUỔI

71. A

72. DỄ DÀNG

73. A

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. A

78.A

79 BÚP BÊ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. A

52. DỄ DÀNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. A

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67. CŨ

68. A

69. CŨ

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. BỎ

74. A

75. BỎ

76. CŨ

77. A

78. BỎ

79. A

80. CŨ

Mã: 315 đầy đủ

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG

45. TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. A

52. DỄ DÀNG

53. A

54. BỎ

55. TUỔI

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CŨ

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67.

68. CŨ

69. A

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. HẾT

73. CŨ

74. BỎ

75. CŨ

76. BỎ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. CŨ

Mã: 317 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. BỎ

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. DỄ DÀNG

49.C

50. BỎ

51.A

52. A

53. A

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. BỎ

57. A

58. BỎ

59. A

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. A

64. A

65. DỄ DÀNG

66. LỢI ÍCH

67. BỎ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. A

74. A

75. CŨ

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80.BELL

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 full

41. NHẬN
42.C
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.DOWN
49.A
50. DỄ DÀNG

51.C
52.A
53.C
54. DỄ DÀNG
55.A
56. DỄ DÀNG
57.C
58. BỎ
59.C
60.BELL

61.C
62.C
63.A
64.A
65. DỄ DÀNG
66.A
67.BELL
68.DUC
69.BELL
70.A

71.C
72.C
73. DỄ DÀNG
74.BELL
75.BELL
76.BELL
77.A
78. DỄ DÀNG
79.C
80. DỄ DÀNG

Mã: 320 full

41. NHẬN
42.A
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.C
49. DỄ DÀNG
50.BELL

51.NO
52.C
53. DỄ DÀNG
54.C
55.BELL
56.BELL
57. DỄ DÀNG
58. DỄ DÀNG
59. BỎ
60.C

61.A
62.C
63. DỄ DÀNG
64. DỄ DÀNG
65.A
66.A
67.BELL
68.DUC
69.DUC
70.A

71.A
72.C
73.C
74.C
75.C
76.A
77.C
78.C
79.A
80. DỄ DÀNG

Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45. TUỔI

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. A

51. A

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. A

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. CŨ

67. DỄ DÀNG

68. BỎ

69. CŨ

70. A

71. A

72. BỎ

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. BỎ

78. CŨ

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi minh họa năm 2021 môn Địa lý
Về cơ bản, nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học THPT và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại học sinh. Rõ ràng, đề thi dễ thì điểm trúng tuyển các ngành cao và ngược lại. Vì vậy các bạn học sinh không cần quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Đáp án đề minh họa môn Địa lý 2021

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Nhôm Kính Nam Phát.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button