Dạng Ngữ Pháp ” Nominalisation Là Gì Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh?

Một trong những sai lầm chúng ta thường mắc phải trong việc học ngôn ngữ đó là dịch từng từ của ngôn ngữ mẹ đẻ qua ngôn ngữ đích và ngược lại. Cách tiếp cận ngôn ngữ này đôi khi tạo nên rào cản khá lớn trong việc tìm từ hoặc cụm từ phù hợp để viết thành một câu trọn vẹn để thể hiện đúng ý mà chúng ta muốn truyền tải.

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ được làm quen với khái niệm “Nominalisation” – Cách định danh trong văn viết tiếng Anh.

Bạn đang xem: Nominalisation là gì

1. Nominalisation là gì?

Trước tiên, Khi chúng ta đưa ra một thông tin chính trong một mệnh đề đóng vai trò là một mệnh đề danh từ thay vì là một động từ, phương pháp này được gọi là Nominalisation.

*
*
*

Tại sao chúng ta nên sử dụng nominalisation?

a. Làm cho đoạn văn không quá mang tính cá nhân hoặc mang tính quá quả quyết về một vấn đề nào đó

Bằng việc biến những hành động thành các danh từ, chúng ta có thể làm cho đoạn văn nghe có vẻ ít mang tính cá nhân hơn và giảm đi tính quả quyết. Chúng ta hạn chế không sử dụng đại từ nhân xưng khi viết theo phương pháp nominalisation.

Ví dụ: I, You, He

b. Thêm thắt được thông tin cho câu

Phương pháp Nominalisation được dùng đặc biệt trong Viết học thuật, cụ thể là Task 1 bởi vì chúng ta có thể làm một vài điều như thêm thông tin cho các danh từ trong tiếng anh như:

Số đếm: the twochartsMô tả: the two colouredchartsPhân loại: the two coloured bar charts

Chúng ta không thể làm điều tương tự với các động từ. Chỉ với thao tác thay đổi động từ thành danh từ, chúng ta có thể thêm vào nhiều thông tin vào văn bản theo một cách ngắn gọn.

c. Tránh lặp từ

Chúng ta sử dụng nominalisation để tránh lặp từ khi chúng ta muốn gợi lại ý đã được nêu ở bên trên.

Ví dụ:

The number of unemployed increased by 5% last month. The reason forthis increase is still unclear.

Increased (v) -> this increase (n)

Nominalisation còn được sử dụng để viết lại câu (paraphrase) đã được nói ở phía trước. Trong phần thi nghe và đọc của IELTS luôn test thí sinh về việc sử dụng những loại từ khác nhau được sử dụng trong văn bản lẫn câu hỏi.

Xem thêm: Bằng Reset Rank Liên Quân Mùa 13, Reset Rank Liên Quân Mùa 13

Ví dụ:

Trong câu hỏi:

Which TWO of the following symptoms did Julie experience?

A. Breathing problems

B. Shaking

C. A cough

D. A high temperature

E. Chills

Đáp án AC là nominalisations của động từ được sử dụng trong bài nghe.

3. Bài tập ngữ pháp

Viết những dạng danh từ tương ứng với những động từ sau

a. To research: research, reseacher

b. To study: ………………………………….

c. To find: ……………………………………

d. To respond: …………………………….

e. To measure: …………………………….

f. To earn: ………………………………….….

g. To advertise: ……………………………

h. To examine: ………………………………

i. To suggest: ……………………………….

j. To create: ………………………………….

Answer keys:

b. study, studies, student

c. Findings, find

d. Response, respondent

e. Measurement, measure

f. Earnings, earner

g. advertisement, advertiser, advertising

h. Examination, examiner

i. Suggestion

j. Creation, creator, creativity

Hy vọng với những chia sẻ Nominalisation – Cách định danh trong văn viết tiếng Anh hiệu quả của Vietop ở trên phần nào giúp bạn trong phần IELTS Writing. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *