Giáo Dục

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng đã công bố chỉ tiêu cụ thể cho từng chuyên ngành đào tạo năm 2022 của trường.

Chi tiết chỉ tiêu các ngành của Học viện Ngân hàng như sau:

Xem Thêm:  Tả cây mận

Năm 2022, Học viện Ngân hàng sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó có thêm một phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, Học viện sẽ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa vào học bạ THPT (dự kiến ​​dành 25% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (dự kiến ​​dành 15%. của chỉ tiêu), xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (dự kiến ​​dành 10% chỉ tiêu) và dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến ​​dành 50% của chỉ mục tiêu). hạt tiêu).

Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, Học viện Ngân hàng yêu cầu thí sinh có điểm trung bình 3 năm học của từng môn trong tổ hợp phải đạt từ 8 trở lên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng 3 năm học của các môn trong tổ hợp xét tuyển, cùng điểm ưu tiên và điểm cộng cho các đối tượng. Thí sinh được cộng 2 điểm nếu học hệ chuyên của trường chuyên quốc gia và 1 điểm đối với học sinh không chuyên của trường chuyên quốc gia và học sinh học chương trình chuyên của trường chuyên tỉnh / thành phố.

Với phương thức xét tuyển theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh cần có một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Học thuật) 6.0 trở lên, TOEFL iBT 72 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật N3 trở lên (chỉ dành cho ngành Kế toán định hướng Nhật Bản). và Hệ thống thông tin quản lý theo định hướng Nhật Bản).

Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng yêu cầu thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển phải có kết quả thi đạt từ 100 điểm trở lên.

Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng với điểm ưu tiên.

Ngoài ra, ở các phương thức này, thí sinh còn phải có tổng điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 của 3 môn thuộc tổ hợp ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện (sẽ công bố sau khi công bố. được thực hiện). kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022).

Phương Chi


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng
hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng
nhé.

Bài viết Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng
được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 03:55:10. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng

#Chỉ #tiêu #tuyển #sinh #từng #ngành #của #Học #viện #Ngân #hàng

Học viện Ngân hàng đã có thông báo về chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành đào tạo năm 2022 của nhà trường.

Chi tiết chỉ tiêu vào các ngành của Học viện Ngân hàng như sau:

Năm 2022, Học viện Ngân hàng sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó có bổ sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Cụ thể, Học viện sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa trên học bạ THPT (dự kiến dành 25% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (dự kiến dành 15% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (dự kiến dành 10% chỉ tiêu) và xét dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến dành 50% chỉ tiêu).  
Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, Học viện Ngân hàng yêu cầu thí sinh có điểm trung bình cộng 3 năm học của từng môn thuộc tổ hợp đạt từ 8 trở lên.
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng 3 năm học của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển, cùng điểm ưu tiên và điểm cộng đối tượng. Thí sinh được cộng 2 điểm nếu học hệ chuyên của trường chuyên quốc gia và cộng 1 điểm đối với thí sinh hệ không chuyên của trường chuyên quốc gia, thí sinh hệ chuyên của trường chuyên tỉnh/thành phố.
Với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh cần có một trong các chứng chỉ: IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên (riêng đối với ngành Kế toán định hướng Nhật Bản và Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản).
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng yêu cầu những thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ phải có kết quả thi đạt từ 100 điểm trở lên.
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên.
Ngoài ra, ở các phương thức này, thí sinh cũng phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của 3 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022).
Phương Chi

#Chỉ #tiêu #tuyển #sinh #từng #ngành #của #Học #viện #Ngân #hàng

Học viện Ngân hàng đã có thông báo về chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành đào tạo năm 2022 của nhà trường.

Chi tiết chỉ tiêu vào các ngành của Học viện Ngân hàng như sau:

Năm 2022, Học viện Ngân hàng sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó có bổ sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Cụ thể, Học viện sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa trên học bạ THPT (dự kiến dành 25% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (dự kiến dành 15% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (dự kiến dành 10% chỉ tiêu) và xét dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến dành 50% chỉ tiêu).  
Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, Học viện Ngân hàng yêu cầu thí sinh có điểm trung bình cộng 3 năm học của từng môn thuộc tổ hợp đạt từ 8 trở lên.
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng 3 năm học của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển, cùng điểm ưu tiên và điểm cộng đối tượng. Thí sinh được cộng 2 điểm nếu học hệ chuyên của trường chuyên quốc gia và cộng 1 điểm đối với thí sinh hệ không chuyên của trường chuyên quốc gia, thí sinh hệ chuyên của trường chuyên tỉnh/thành phố.
Với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh cần có một trong các chứng chỉ: IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên (riêng đối với ngành Kế toán định hướng Nhật Bản và Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản).
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng yêu cầu những thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ phải có kết quả thi đạt từ 100 điểm trở lên.
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên.
Ngoài ra, ở các phương thức này, thí sinh cũng phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của 3 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022).
Phương Chi

#Chỉ #tiêu #tuyển #sinh #từng #ngành #của #Học #viện #Ngân #hàng

Học viện Ngân hàng đã có thông báo về chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành đào tạo năm 2022 của nhà trường.

Chi tiết chỉ tiêu vào các ngành của Học viện Ngân hàng như sau:

Năm 2022, Học viện Ngân hàng sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó có bổ sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Cụ thể, Học viện sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa trên học bạ THPT (dự kiến dành 25% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (dự kiến dành 15% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (dự kiến dành 10% chỉ tiêu) và xét dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến dành 50% chỉ tiêu).  
Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, Học viện Ngân hàng yêu cầu thí sinh có điểm trung bình cộng 3 năm học của từng môn thuộc tổ hợp đạt từ 8 trở lên.
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng 3 năm học của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển, cùng điểm ưu tiên và điểm cộng đối tượng. Thí sinh được cộng 2 điểm nếu học hệ chuyên của trường chuyên quốc gia và cộng 1 điểm đối với thí sinh hệ không chuyên của trường chuyên quốc gia, thí sinh hệ chuyên của trường chuyên tỉnh/thành phố.
Với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh cần có một trong các chứng chỉ: IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên (riêng đối với ngành Kế toán định hướng Nhật Bản và Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản).
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng yêu cầu những thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ phải có kết quả thi đạt từ 100 điểm trở lên.
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên.
Ngoài ra, ở các phương thức này, thí sinh cũng phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của 3 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022).
Phương Chi

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button