Pháp Luật

Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

Khi đi xin việc, xin việc, nhận con nuôi, đi công tác nước ngoài,… chúng ta thường phải xin Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy, để quá trình làm hồ sơ được thuận lợi, người dân nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu và cách ghi thông tin theo quy định. Dưới đây là cách viết đơn xin cấp phiếu lý lịch theo quyết định 1050 / QĐ-BTP mới nhất năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng. do Bộ Tư pháp quản lý. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mẫu tờ khai đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Mẫu số 03/2013 / TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

KHAI BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG CHỨNG

(Đối với cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Thân mến: ………………………………………………………….

1. Tên tôi là [i] : ……………………………………………………………………………………………….

2. Tên khác (nếu có): …………………………………………………… 3. Giới tính:…………………….

4. Ngày, tháng, năm sinh: ………… / ………… / ……………………

5. Nơi sinh [ii] : ……………………………………………………………………………………………….

6. Quốc tịch: …………………………………………………… 7. Dân tộc:……………………………………….

8. Nơi thường trú 3: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú4: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

10. CMND / Hộ chiếu: ………………………5Con số:………………………………………..

Cấp ngày ………… .tháng ………… năm ………… .. Tại: …………………….

11. Họ tên: …………………… .Ngày / tháng / năm sinh ……………………

12. Họ và tên mẹ: …………………………………………………… .Ngày / tháng / năm sinh ………………

13. Họ và tên …………………… .. ………… Ngày, tháng, năm sinh ………………

11. Số điện thoại / e-mail: ………………………………………………………….

QUY TRÌNH CƯ TRÚ CỦA CÁ NHÂN

(Từ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi cư trú / tạm thời

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Việc khai tiền án, tiền sự, nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 Số 2

Yêu cầu xác nhận nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp). Số 1):

có không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: …………………………………………………….

……………………………………………………

Số phiếu lý lịch tư pháp cần cấp: ……………………. Phiếu lý lịch tư pháp.

Tôi xin xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai của mình.

………….ngày tháng năm ………
Declarant
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

¹ Viết hoa, có đủ dấu câu.

² Ghi rõ xã / phường, quận / huyện, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Nếu có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

6 Đối với cựu quân nhân tại ngũ, công chức, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ phải ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là tiền án chưa được xóa và chưa được xóa án tích; Thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ được ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là phiếu ghi đầy đủ các án tích, kể cả các án tích đã được xóa, chưa xóa và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Cách viết tờ khai đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Tờ khai này có thông tin đơn giản hơn so với tờ khai số 04, gồm 3 phần chính:

 • Thông tin về cá nhân xin tiền án;
 • Thông tin về lịch sử cư trú của bạn;
 • Thông tin về yêu cầu hồ sơ tội phạm.

Người khai báo sau đó sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

 • Họ và tên: phải biết rõ họ, tên (của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ hoặc chồng) bằng chữ in hoa, có dấu, đúng thứ tự theo CMT / CCCD hoặc hộ chiếu;
 • Tình dục: nhập giới tính theo CMT / CCCD / Hộ chiếu;
 • Nơi sinh: Ghi rõ xã / phường, quận / huyện, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Ngày sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh trên CMT / CCCD / Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và của cha, mẹ, vợ hoặc chồng;
 • Quốc tịch: Nhập quốc tịch theo CMT / CCCD / Hộ chiếu;
 • Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã / phường, quận / huyện, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
 • CMND / Hộ chiếu: Ghi rõ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch, sau đó ghi số CMT / CCCD / Hộ chiếu đó, thời gian cấp, cơ quan cấp;
 • Sau đó, bạn sẽ ghi lại nơi cư trú của mình kể từ năm 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú / tạm trú cũng như nghề nghiệp và địa điểm làm việc.
 • Một lưu ý nhỏ khi điền vào mục nghề nghiệp: Đối với người đã là quân nhân tại ngũ, công chức, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ. đội.
 • Phần án tích, cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
 • Sau đó bạn tích vào mục Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2.
 • Điền vào mục đích yêu cầu Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp và số phiếu bạn cần.
 • Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và chữ ký.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022 nhé.

Bài viết Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-12 08:59:27. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

#Cách #viết #tờ #khai #yêu #cầu #cấp #phiếu #lý #lịch #tư #pháp

Khi nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ, nhận con nuôi, đi xuất khẩu lao động nước ngoài … chúng ta thường phải xin Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy để thuận lợi trong quá trình xin, mọi người nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu, cách ghi thông tin theo quy định. Sau đây là Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………………….
1. Tên tôi là [i] :………………………………………………………………………………………………….
2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :…………….
4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
5. Nơi sinh [ii] :…………………………………………………………………………………………………..
6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
8. Nơi thường trú 3:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. Nơi tạm trú4:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………………………..
Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………… .
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………………….
QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 □ Số 2 □
Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):
Có □ Không □
Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………Người khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi .
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai này có thông tin đơn giản hơn mẫu tờ khai số 04, bao gồm 3 phần chủ yếu:

Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Khi đó, người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Cách #viết #tờ #khai #yêu #cầu #cấp #phiếu #lý #lịch #tư #pháp

Khi nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ, nhận con nuôi, đi xuất khẩu lao động nước ngoài … chúng ta thường phải xin Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy để thuận lợi trong quá trình xin, mọi người nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu, cách ghi thông tin theo quy định. Sau đây là Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………………….
1. Tên tôi là [i] :………………………………………………………………………………………………….
2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :…………….
4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
5. Nơi sinh [ii] :…………………………………………………………………………………………………..
6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
8. Nơi thường trú 3:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. Nơi tạm trú4:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………………………..
Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………… .
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………………….
QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 □ Số 2 □
Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):
Có □ Không □
Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………Người khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi .
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai này có thông tin đơn giản hơn mẫu tờ khai số 04, bao gồm 3 phần chủ yếu:

Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Khi đó, người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Cách #viết #tờ #khai #yêu #cầu #cấp #phiếu #lý #lịch #tư #pháp

Khi nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ, nhận con nuôi, đi xuất khẩu lao động nước ngoài … chúng ta thường phải xin Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy để thuận lợi trong quá trình xin, mọi người nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu, cách ghi thông tin theo quy định. Sau đây là Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………………….
1. Tên tôi là [i] :………………………………………………………………………………………………….
2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :…………….
4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
5. Nơi sinh [ii] :…………………………………………………………………………………………………..
6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
8. Nơi thường trú 3:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. Nơi tạm trú4:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………………………..
Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………… .
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………………….
QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 □ Số 2 □
Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):
Có □ Không □
Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………Người khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi .
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai này có thông tin đơn giản hơn mẫu tờ khai số 04, bao gồm 3 phần chủ yếu:

Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Khi đó, người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post
Xem Thêm:  Cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị phạt 5 năm tù

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button