Pháp Luật

Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng

Cùng với việc đẩy mạnh công nghệ số hóa các thủ tục hành chính. Trong tương lai, các tài liệu quan trọng mà mọi người đang sử dụng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử. Sau đây là danh sách các tài liệu mà mọi người có thể sử dụng với phiên bản điện tử thay vì phiên bản giấy như hiện tại.

  • Hướng dẫn cách nhận trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Dưới đây là những văn bản hành chính quan trọng sẽ bị khai tử và thay thế bằng dữ liệu điện tử, mời các bạn tham khảo.

1. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.

Hiện nay, khi công dân làm thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm:

– Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp;

– Điều chỉnh, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú 2020 và không cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Như vậy, thời gian tới, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử (thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú).

2. Thẻ bảo hiểm y tế

– Theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP, cơ quan BHXH phải cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT.

– Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn 1493 / BHXH-CSYT, kể từ ngày 01/6/2021, người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho giấy tờ BHYT. Thẻ. . Trường hợp không cài đặt được ứng dụng thì thẻ BHYT giấy vẫn được sử dụng.

Như vậy, thẻ BHYT hiện nay đã được chuyển đổi sang phiên bản điện tử trên ứng dụng VssID.

3. Sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 96 Luật BHXH 2014, đến năm 2020, sổ BHXH được thay thế bằng thẻ BHXH. Đồng thời, giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

Hiện tại, trên ứng dụng VssID đã cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia. Người dân chỉ cần truy cập vào ứng dụng này là có đầy đủ các thông tin như trong Sổ BHXH.

4. Giấy khai sinh

Theo Thông tư 01/2022 / TT-BTP, kể từ ngày 18/02/2022, Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành Giấy khai sinh điện tử. Theo tinh thần của thông tư này, khi đi làm thủ tục hành chính, người dân có thể xuất trình giấy khai sinh điện tử thay cho bản giấy.

5. Giấy đăng ký kết hôn

Tương tự như giấy khai sinh, cũng tại Thông tư 01/2022 / TT-BTP, Bộ Tư pháp đã ban hành Giấy chứng nhận kết hôn điện tử và khi đi làm thủ tục hành chính, người dân có thể xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn. nhận kết hôn điện tử thay vì giấy.

6. Các giấy tờ hộ tịch khác

Các loại giấy tờ khác như: Trích lục khai tử, trích lục đăng ký giám hộ, trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy báo tử … cũng có bản điện tử để thay thế phiên bản giấy theo quy định tại Thông tư 01/2022 / TT-BTP.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Phổ biến pháp luật về Dữ liệu lớn.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng nhé.

Xem Thêm:  Công an truy tìm đối tượng liên quan 'động bay lắc' ở BV Tâm thần Trung ương 1

Bài viết Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 10:44:19. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Các loại giấy tờ điện tử người dân được sử dụng

#Các #loại #giấy #tờ #điện #tử #người #dân #được #sử #dụng

Cùng với việc đẩy mạnh công nghệ vào việc số hóa các thủ tục hành chính. Tới đây sẽ có những loại giấy tờ quan trọng mà người dân đang sử dụng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử. Sau đây là danh sách các loại giấy tờ mà người dân có thể được sử dụng bằng bản điện tử thay thế cho bản giấy như hiện nay.

Hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Dưới đây là các loại giấy tờ hành chính quan trọng sẽ bị khai tử và được thay thế bằng dữ liệu điện tử, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp chỉ có giá trị đến ngày 31/12/2022.
Hiện tại, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm:
– Thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp;
– Thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định Luật Cư trú 2020 và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.
Như vậy, trong thời gian tới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử (thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú).
2. Thẻ bảo hiểm y tế
– Theo điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.
– Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại Công văn 1493/BHXH-CSYT, từ ngày 1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy. Trường hợp không cài được ứng dụng thì vẫn sử dụng thẻ BHYT bằng giấy.
Như vậy, hiện hành thẻ bảo hiểm y tế đã được chuyển sang bản điện tử trên ứng dụng VssID.
3. Sổ bảo hiểm xã hội
Theo Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.
Hiện nay, trên ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.
4. Giấy khai sinh
Theo Thông tư 01/2022/TT-BTP, từ ngày 18/02/2022 Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành Giấy khai sinh bản điện tử. Với tinh thần tại thông tư này thì khi đi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân có thể xuất trình Giấy khai sinh bản điện tử thay cho bản giấy.
5. Giấy chứng nhận kết hôn
Tương tự giấy khai sinh, cũng tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã ban hành Giấy chứng nhận kết hôn điện tử và khi đi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân có thể xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn điện tử thay cho bản giấy.
6. Các loại giấy tờ hộ tịch khác
Các loại giấy tờ khác như: trích lục khai tử, trích lục đăng ký giám hộ, trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy báo tử,… cũng đã có bản điện tử thay thế cho bản giấy theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  Bắt nữ Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ hàng không trong vụ nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự

#Các #loại #giấy #tờ #điện #tử #người #dân #được #sử #dụng

Cùng với việc đẩy mạnh công nghệ vào việc số hóa các thủ tục hành chính. Tới đây sẽ có những loại giấy tờ quan trọng mà người dân đang sử dụng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử. Sau đây là danh sách các loại giấy tờ mà người dân có thể được sử dụng bằng bản điện tử thay thế cho bản giấy như hiện nay.

Hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Dưới đây là các loại giấy tờ hành chính quan trọng sẽ bị khai tử và được thay thế bằng dữ liệu điện tử, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp chỉ có giá trị đến ngày 31/12/2022.
Hiện tại, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm:
– Thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp;
– Thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định Luật Cư trú 2020 và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.
Như vậy, trong thời gian tới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử (thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú).
2. Thẻ bảo hiểm y tế
– Theo điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.
– Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại Công văn 1493/BHXH-CSYT, từ ngày 1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy. Trường hợp không cài được ứng dụng thì vẫn sử dụng thẻ BHYT bằng giấy.
Như vậy, hiện hành thẻ bảo hiểm y tế đã được chuyển sang bản điện tử trên ứng dụng VssID.
3. Sổ bảo hiểm xã hội
Theo Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.
Hiện nay, trên ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.
4. Giấy khai sinh
Theo Thông tư 01/2022/TT-BTP, từ ngày 18/02/2022 Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành Giấy khai sinh bản điện tử. Với tinh thần tại thông tư này thì khi đi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân có thể xuất trình Giấy khai sinh bản điện tử thay cho bản giấy.
5. Giấy chứng nhận kết hôn
Tương tự giấy khai sinh, cũng tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã ban hành Giấy chứng nhận kết hôn điện tử và khi đi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân có thể xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn điện tử thay cho bản giấy.
6. Các loại giấy tờ hộ tịch khác
Các loại giấy tờ khác như: trích lục khai tử, trích lục đăng ký giám hộ, trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy báo tử,… cũng đã có bản điện tử thay thế cho bản giấy theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Xem Thêm:  CLIP: Hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid-19 "nguỵ trang" là quà biếu về Việt Nam

#Các #loại #giấy #tờ #điện #tử #người #dân #được #sử #dụng

Cùng với việc đẩy mạnh công nghệ vào việc số hóa các thủ tục hành chính. Tới đây sẽ có những loại giấy tờ quan trọng mà người dân đang sử dụng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử. Sau đây là danh sách các loại giấy tờ mà người dân có thể được sử dụng bằng bản điện tử thay thế cho bản giấy như hiện nay.

Hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Dưới đây là các loại giấy tờ hành chính quan trọng sẽ bị khai tử và được thay thế bằng dữ liệu điện tử, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp chỉ có giá trị đến ngày 31/12/2022.
Hiện tại, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm:
– Thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp;
– Thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định Luật Cư trú 2020 và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.
Như vậy, trong thời gian tới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử (thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú).
2. Thẻ bảo hiểm y tế
– Theo điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.
– Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại Công văn 1493/BHXH-CSYT, từ ngày 1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy. Trường hợp không cài được ứng dụng thì vẫn sử dụng thẻ BHYT bằng giấy.
Như vậy, hiện hành thẻ bảo hiểm y tế đã được chuyển sang bản điện tử trên ứng dụng VssID.
3. Sổ bảo hiểm xã hội
Theo Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.
Hiện nay, trên ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.
4. Giấy khai sinh
Theo Thông tư 01/2022/TT-BTP, từ ngày 18/02/2022 Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành Giấy khai sinh bản điện tử. Với tinh thần tại thông tư này thì khi đi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân có thể xuất trình Giấy khai sinh bản điện tử thay cho bản giấy.
5. Giấy chứng nhận kết hôn
Tương tự giấy khai sinh, cũng tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã ban hành Giấy chứng nhận kết hôn điện tử và khi đi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân có thể xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn điện tử thay cho bản giấy.
6. Các loại giấy tờ hộ tịch khác
Các loại giấy tờ khác như: trích lục khai tử, trích lục đăng ký giám hộ, trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy báo tử,… cũng đã có bản điện tử thay thế cho bản giấy theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Nhôm Kính Nam Phát.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button