Betcha Là Gì – Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củabetcha

Betcha Là Gì – Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củabetcha

”E queres batatas fritas com isso?”>”Ah podes apostar!” (Ah tu sabes disso!)“Gotcha / en” />
”E queres batatas fritas com isso?”>”Ah podes apostar!” (Ah tu sabes disso!)“Gotcha / en” />

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *