Biểu Mẫu

Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  • Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân công đoàn
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của một giáo viên cấp 2
  • Báo cáo thành tích cá nhân và đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đầu tiên. Báo cáo Hiệu suất Nhân viên Nâng cao là gì?

Báo cáo thành tích nhân viên nâng cao là văn bản do cấp dưới lập để gửi cấp trên báo cáo về thành tích đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó.

Báo cáo thành tích cá nhân điển hình tiên tiến hay còn có thể hiểu là biểu mẫu do các cơ quan, tổ chức, tập thể nhà nước lập cho các bộ, công chức, viên chức, người lao động,… để báo cáo thành tích, biểu dương. sự cống hiến của anh ta đạt được trong quá trình lao động.

Báo cáo kết quả hoạt động thường được cán bộ, công chức, viên chức, trong các tổ chức, cá nhân, tổ chức, … nhận được bằng khen, kỷ niệm chương, phần thưởng do cơ quan, tổ chức đặt ra trước.

Báo cáo kết quả hoạt động cá nhân nâng cao thường sẽ được sử dụng định kỳ vào cuối năm làm việc.

2. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến.

Mẫu báo cáo hiệu suất cá nhân nâng cao thường được quy định bởi các tổ chức, thường bao gồm những điều sau:

– Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến.

– Nhiệm vụ, công việc được giao của các cá nhân trong cơ quan, tổ chức.

– Thành tích cá nhân.

– Các đóng góp của cá nhân.

– Các phát minh, sáng chế của cá nhân.

– Hình thức nào đã được trao giải.

– Cung cấp phần thưởng.

3. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 1

PHÒNG GD & ĐT ………….

TRƯỜNG HỌC …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., ngày tháng năm …….

BÁO CÁO

CÁC THÀNH TÍCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ĐỂ TẶNG LONDON “LAO ĐỘNG nâng cao”

I. Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên: ……………………

– Bí danh: ……………………….

– Ngày sinh:……………….

– Quê nhà: …………………………………….

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán học

II. Thành tích là:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Trong năm học …………… .. Tôi được nhà trường giao những nhiệm vụ sau:

+ Phụ trách phòng thiết bị, thư viện

+ Don dọn một số khu vực

2. Tóm tắt thành tích của đơn vị:

3. Thành tích cá nhân:

3.1. Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:

* Trong năm học …………………… với nhiệm vụ được giao, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao: Để có được những kết quả có ý nghĩa trên của đơn vị, trong đó có sự đóng góp của cá nhân tôi, với một tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn tìm tòi những giải pháp hay, học tập, nghiên cứu tài liệu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đưa phong trào của Nhà trường ngày một phát triển

3.2. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

– Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ và tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Nêu cao tinh thần tự giác, dân chủ, ý thức phê bình và tự phê bình. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành đầy đủ các chính sách của địa phương và địa phương; thực hiện tốt chủ trương xây dựng tuyến phố, gia đình văn hóa, đồng thời có ý thức vận động mọi người cùng làm; hàng năm gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

3.3. Tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, công vụ:

– Thực hiện bồi dưỡng kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Tích cực tự học, tự trau dồi kiến ​​thức.

Dự giờ với đồng nghiệp theo quy định, tham gia hội giảng cấp tổ, cấp trường đạt kết quả cao. Sinh hoạt nhóm đầy đủ chuyên môn.

Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới.

– Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn.

3.4. Các sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật của cá nhân đã được ngành GD & ĐT đánh giá ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. Đề tài, sáng kiến ​​cải tiến công nghệ, ứng dụng khoa học mới nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc

3.5. Phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ đồng nghiệp.

– Sống có lý tưởng, mục đích, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh yêu mến.

– Không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.

– Không làm các hoạt động vi phạm phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

3.6. Phẩm chất đạo đức và lối sống của một cá nhân:

a) Tinh thần kỷ luật:

– Được giao nhiệm vụ có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc. Luôn cải tiến phương pháp làm việc để có chất lượng hiệu quả trong công việc.

– Thực hiện nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của nhà trường và của ngành, của các đoàn thể.

b) Tinh thần hợp tác trong công việc:

Có sự bàn bạc thống nhất và thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quyết định đã thống nhất trong hoạt động của tổ chuyên môn, đoàn thể và nhà trường. Có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công việc cũng như trong gia đình, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

– Sự phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, các tổ chuyên môn và các cá nhân trong công việc đảm bảo các nguyên tắc chung.

– Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến ​​phản biện, góp ý của đồng nghiệp và học sinh, từ đó điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ được giao.

c) Trung thực trong công việc:

– Trong công việc: luôn trung thực, thẳng thắn, khoa học; trong cuộc sống: luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, lành mạnh, được mọi người tín nhiệm và đánh giá cao.

– Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong giáo dục.

d) Đạo đức lối sống:

Trong gia đình, bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo cho gia đình, họ hàng, nuôi dạy con cái tốt, vợ chồng hạnh phúc; quan hệ với hàng xóm hòa đồng, thân thiện; trong công sở, thân thiết, gần gũi với đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh, không vi phạm lối sống không lành mạnh, hư hỏng, hư hỏng.

d) Tinh thần, thái độ phục vụ học sinh, cha mẹ học sinh và các đối tượng khác:

Tận tâm, chu đáo, thẳng thắn, không lợi dụng, không gây khó dễ, sách nhiễu.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG HỌC

4. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 2

Trường học………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày tháng năm…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị danh hiệu: Lao động tiên tiến

Năm học………….

TÔI SẼChào LAI LỊCH:

Họ và tên:…………………..

Ngày sinh:…………………..

Quê hương:…………………..

Nơi cư trú: ……………………

Đơn vị công tác: …………………………….

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ……………………

Trình độ chuyên môn:………………………

II – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

2. Quyền hạn và nhiệm vụ được giao:

– Năm học ………… do kiêm nhiệm công tác Công đoàn nên thầy được phân công giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý lớp 4-5 và môn Toán lớp 4-5 tăng cường.

3. Thành tích cá nhân trong năm học………… ..

Với tư cách là chủ tịch công đoàn, là giáo viên đứng lớp, tôi luôn chấp hành đầy đủ các mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo, soạn giảng kịp thời. Giờ học tuân thủ nghiêm túc nội quy nhà trường đề ra. Luôn có ý thức học hỏi và tự rèn luyện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Luôn nghiên cứu, học hỏi từ bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả từng giờ lên lớp, luôn tôn trọng, yêu thương, hết lòng vì học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với sự cố gắng trên, chất lượng các môn học ở các lớp do tôi phụ trách luôn đạt kết quả cao qua từng học kỳ:

Điểm kiểm tra học kỳ I

Điểm kiểm tra học kỳ II

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 9 – 10:

Điểm: 9 – 10:

– Cuối năm: 58/58 học viên hoàn thành chương trình môn học.

3. Sáng kiến ​​kinh nghiệm:

– Năm học …………, tham gia đề tài SKKN: Biện pháp xây dựng lớp học tự quản – Đạt loại C, quyết định công nhận số ………….

– Năm học …………, tham gia SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng điện tử – Đạt loại C.

4 TỶUh tUhtrong chính trị:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và hết mình vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Em đã phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Bản thân luôn thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng khối đoàn kết nhất trí, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

Trong năm đã thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.

Trong công tác chuyên môn, tôi luôn nỗ lực giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành các môn học đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III. CÁC LOẠI ĐƯỢC THƯỞNG:

1. Các danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Quyết định số, ngày, tháng, năm; khen thưởng cơ quan ra quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

Thưởng

Quyết định số, ngày, tháng, năm; cơ quan ra quyết định trao giải

XÁC NHẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã được ký và đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến thiết thực

6. Hướng dẫn Báo cáo Hiệu suất Cá nhân Nâng cao

Báo cáo kết quả hoạt động của cá nhân là cơ sở để các cá nhân được xét khen thưởng. Vì vậy, khi làm báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, người báo cáo cần đặc biệt lưu ý những điểm sau:

– Về thông tin cá nhân và đơn vị công tác

Khi viết báo cáo kết quả công việc của cá nhân, thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần được ghi lại với độ chính xác tuyệt đối.

Việc không cung cấp thông tin chính xác sẽ góp phần ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.

Trường hợp người báo cáo điền sai thông tin cá nhân hoặc thông tin về đơn vị đang công tác, quá trình làm thủ tục xét thưởng cũng có thể bị gián đoạn, mất thời gian.

– Về những thành tích đã đạt được

Người làm báo cần thể hiện năng suất, chất lượng và hiệu quả một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Bạn có thể so sánh kết quả của mình với những năm trước để thấy được sự tiến bộ của mình.

Đây là phần quan trọng nhất của báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.

Người viết báo cáo phải căn cứ vào thực tế nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành trong quá trình công tác để làm cơ sở đánh giá năng lực và thành tích của bản thân.

Ngoài ra, người làm báo cáo cũng có thể kể đến những đổi mới, sáng tạo tích cực trong công việc của mình. Đây là điểm nổi bật trong quá trình làm việc và là yếu tố quan trọng để cấp trên xét khen thưởng.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm 2022

Bài viết Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-02 21:26:31. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Báo cáo thành tích lao động tiên tiến 2022

#Báo #cáo #thành #tích #lao #động #tiên #tiến

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc và cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

1. Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là gì?
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là văn bản được cấp dưới soạn thảo để gửi cấp trên nhằm báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó.
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến cũng có thể được hiểu là một mẫu được cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể lập ra để các các bộ, công chức, người lao động,… báo cáo thành tích, cống hiến của mình đạt được trong thời gian lao động.
Báo cáo thành tích thường được các cán bộ, công chức, viên chức, trong tổ chức,… để có thể nhận được bằng khen, huân huy chương, khen thưởng do các cơ quan, tổ chức đặt ra từ trước.
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường sẽ được sử dụng định kỳ khi kết thúc một năm làm việc.
2. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường được các cơ quan tổ chức quy định, thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau:
– Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến.
– Nhiệm vụ, công việc được giao của cá nhân trong cơ quan, tổ chức.
– Thành tích đạt được của cá nhân.
– Đóng góp của cá nhân.
– Sáng kiến, phát minh của cá nhân.
– Đã được khen thưởng hình thức gì.
– Đề nghị khen thưởng.
3. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 1

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng ……năm …….

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
I. Sơ lược lý lịch:
– Họ và tên: ……………………
– Bí danh: ……………………….
– Ngày, tháng, năm sinh:……………….
– Quê quán: …………………………………….
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Toán
II. Thành tích đã đạt được:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
Trong năm học ……………..tôi được nhà trường giao nhiệm vụ như sau:
+ Phụ trách phòng thiết bị, thư viện
+ Don dẹp một vài khu vực
2. Sơ lược thành tích của đơn vị:
3. Thành tích đạt được của cá nhân:
3.1. Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:
* Trong năm học ……………… với các nhiệm vụ được giao tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao: Để có được những kết quả đáng kể trên của đơn vị trong đó có sự đóng góp của cá nhân tôi, bằng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi đã luôn tìm tòi những giải pháp hay, tự học hỏi nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên
3.2. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước:
– Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Nêu cao tinh thần tự giác, dân chủ, ý thức phê và tự phê. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
– Chấp hành đầy đủ các chính sách ở địa phương, địa bàn nơi cư trú; thực hiện tốt chủ trương xây dựng đường phố và gia đình văn hoá, đồng thời có ý thức vận động mọi người cùng thực hiện; hàng năm gia đình đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.
3.3. Công tác tự học tự rèn, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, CMNV:
– Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đúng với quy định. Tích cực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân.
– Dự giờ đồng nghiệp theo quy định, tham gia các đợt hội giảng cấp tổ và trường đạt kết quả cao. Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.
– Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới.
– Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
3.4. Những biện pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cá nhân đã được ngành GD&ĐT đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, quản lý. Đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng khoa học mới để tăng năng xuất và hiệu quả công tác
3.5. Phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ, tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.
– Sống có lí tưởng, có mục đích, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu được đồng nghiệp nhân dân và học sinh yêu mến.
– Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.
– Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
3.6. Phẩm chất đạo đức lối sống của cá nhân:
a) Tinh thần kỷ luật:
– Các công tác được giao có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không sợ khó khăn gian khổ, tận tuỵ với công việc. Luôn luôn cải tiến phương pháp làm việc để có hiệu quả chất lượng trong công tác.
– Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của nhà trường và của ngành, các đoàn thể.
b) Tinh thần phối hợp trong công tác:
– Có sự bàn bạc thống nhất và thực hiện nghiêm, nhất quán các quyết định đã thống nhất trong các hoạt động của tổ chuyên môn, của các đoàn thể và của nhà trường. Có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công tác cũng như trong gia đình, động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
– Việc phối hợp với các bộ phận hoạt động, các tổ chuyên môn, các cá nhân trong công tác đảm bảo nguyên tắc chung.
– Thường xuyên chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình góp ý của đồng nghiệp, của học sinh, từ đó có sự điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù các công tác được giao.
c) Tính trung thực trong công tác:
– Trong công việc: luôn trung thực thẳng thắn, khoa học; trong cuộc sống: luôn giữ quan hệ lành mạnh, đoàn kết được mọi người tin tưởng và tín nhiệm cao.
– Công tác thi cử làm nghiêm túc, đúng quy chế; tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong giáo dục.
d) Lối sống đạo đức:
Trong gia đình, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm tới gia đình, người thân, nuôi dạy con tốt, vợ chồng hạnh phúc; quan hệ với hàng xóm chan hoà, thân thiện; trong cơ quan, thân mật gần gũi với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh học sinh, không vi phạm lối sống thiếu lành mạnh, tha hoá, biến chất.
đ) Tinh thần thái độ phục vụ học sinh, phụ huynh và các đối tượng khác:
Tận tình, chu đáo, thẳng thắn, không lợi dụng, không gây khó khăn, sách nhiễu phiền hà.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
4. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 2

Trường………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiêụ: Lao động Tiên tiến
Năm học……….
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên:…………………..
Sinh ngày:…………………..
Quê quán:…………………..
Trú quán:……………………
Đơn vị công tác:…………………………….
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………………
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………………………
II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
– Năm học …………… vì kiêm nhiệm công tác công đoàn nên được phân công giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí khối 4-5 và Tăng cường Toán khối 4-5.
3. Thành tích đạt được của cá nhân trong năm học…………..
Là một chủ tịch công đoàn, một giáo viên đứng lớp tôi luôn chấp hành đầy đủ mọi mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, soạn giảng chu đáo, thời gian lên lớp chấp hành nghiêm túc theo quy chế của trường đề ra. Luôn có ý thức học hỏi và tự rèn luyện trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày.
Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp, luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những cố gắng trên, chất lượng môn học những lớp tôi phụ trách luôn đạt được kết quả cao qua từng kì:

Điểm bài kiểm tra học kì I

Điểm bài kiểm tra học kì II

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 9 – 10:

Điểm: 9 – 10:

– Cuối năm: 58/58 học sinh đều hoàn thành chương trình môn học.
3. Sáng kiến kinh nghiệm:
– Năm học ……………, tham gia đề tài SKKN: Những biện pháp để xây dựng lớp tự quản – Đạt loại C, quyết định công nhận số…………….
– Năm học ……………, tham gia SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng bài giảng điện tử – Đạt loại C.
4. Tư tưởng chính trị:
Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.
Trong năm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.
Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành môn học đúng với chỉ tiêu kế hoạch.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức
khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết địnhkhen thưởng

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến thực tế

6. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích cá nhân tiên tiến
Báo cáo thành tích cá nhân là căn cứ để cá nhân được xét thưởng. Do đó, khi làm báo cáo thành tích cá nhân, người báo cáo cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:
– Về thông tin cá nhân và đơn vị công tác
Khi thực hiện viết báo cáo thành tích cá nhân, các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.
Việc cung cấp đúng thông tin không sẽ góp phần hiện tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.
Trong trường hợp người lập báo cáo điền sai thông tin cá nhân của mình hoặc thông tin về đơn vị công tác, quá trình thực hiện các thủ tục xét thưởng cũng có thể sẽ bị gián đoạn, mất thời gian.
– Về thành tích đã đạt được
Người làm báo cáo cần thể hiện được năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc một cách chi tiết, dễ hiểu nhất. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.
Đây là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo thành tích cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích của việc viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.
Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế mà mình đã hoàn thành trong quá trình công tác để làm cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.
Ngoài ra, người làm báo cáo còn có thể nêu cả những đổi mới, sáng tạo tích cực trong công việc của mình. Đây là điểm nổi bật trong quá trình công tác và là một yếu tố quan trọng để cấp trên xem xét khen thưởng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Top 10 Mẫu đơn xin nghỉ việc phổ biến nhất 2022

#Báo #cáo #thành #tích #lao #động #tiên #tiến

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc và cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

1. Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là gì?
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là văn bản được cấp dưới soạn thảo để gửi cấp trên nhằm báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó.
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến cũng có thể được hiểu là một mẫu được cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể lập ra để các các bộ, công chức, người lao động,… báo cáo thành tích, cống hiến của mình đạt được trong thời gian lao động.
Báo cáo thành tích thường được các cán bộ, công chức, viên chức, trong tổ chức,… để có thể nhận được bằng khen, huân huy chương, khen thưởng do các cơ quan, tổ chức đặt ra từ trước.
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường sẽ được sử dụng định kỳ khi kết thúc một năm làm việc.
2. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường được các cơ quan tổ chức quy định, thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau:
– Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến.
– Nhiệm vụ, công việc được giao của cá nhân trong cơ quan, tổ chức.
– Thành tích đạt được của cá nhân.
– Đóng góp của cá nhân.
– Sáng kiến, phát minh của cá nhân.
– Đã được khen thưởng hình thức gì.
– Đề nghị khen thưởng.
3. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 1

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng ……năm …….

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
I. Sơ lược lý lịch:
– Họ và tên: ……………………
– Bí danh: ……………………….
– Ngày, tháng, năm sinh:……………….
– Quê quán: …………………………………….
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Toán
II. Thành tích đã đạt được:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
Trong năm học ……………..tôi được nhà trường giao nhiệm vụ như sau:
+ Phụ trách phòng thiết bị, thư viện
+ Don dẹp một vài khu vực
2. Sơ lược thành tích của đơn vị:
3. Thành tích đạt được của cá nhân:
3.1. Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:
* Trong năm học ……………… với các nhiệm vụ được giao tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao: Để có được những kết quả đáng kể trên của đơn vị trong đó có sự đóng góp của cá nhân tôi, bằng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi đã luôn tìm tòi những giải pháp hay, tự học hỏi nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên
3.2. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước:
– Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Nêu cao tinh thần tự giác, dân chủ, ý thức phê và tự phê. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
– Chấp hành đầy đủ các chính sách ở địa phương, địa bàn nơi cư trú; thực hiện tốt chủ trương xây dựng đường phố và gia đình văn hoá, đồng thời có ý thức vận động mọi người cùng thực hiện; hàng năm gia đình đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.
3.3. Công tác tự học tự rèn, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, CMNV:
– Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đúng với quy định. Tích cực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân.
– Dự giờ đồng nghiệp theo quy định, tham gia các đợt hội giảng cấp tổ và trường đạt kết quả cao. Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.
– Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới.
– Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
3.4. Những biện pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cá nhân đã được ngành GD&ĐT đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, quản lý. Đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng khoa học mới để tăng năng xuất và hiệu quả công tác
3.5. Phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ, tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.
– Sống có lí tưởng, có mục đích, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu được đồng nghiệp nhân dân và học sinh yêu mến.
– Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.
– Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
3.6. Phẩm chất đạo đức lối sống của cá nhân:
a) Tinh thần kỷ luật:
– Các công tác được giao có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không sợ khó khăn gian khổ, tận tuỵ với công việc. Luôn luôn cải tiến phương pháp làm việc để có hiệu quả chất lượng trong công tác.
– Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của nhà trường và của ngành, các đoàn thể.
b) Tinh thần phối hợp trong công tác:
– Có sự bàn bạc thống nhất và thực hiện nghiêm, nhất quán các quyết định đã thống nhất trong các hoạt động của tổ chuyên môn, của các đoàn thể và của nhà trường. Có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công tác cũng như trong gia đình, động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
– Việc phối hợp với các bộ phận hoạt động, các tổ chuyên môn, các cá nhân trong công tác đảm bảo nguyên tắc chung.
– Thường xuyên chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình góp ý của đồng nghiệp, của học sinh, từ đó có sự điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù các công tác được giao.
c) Tính trung thực trong công tác:
– Trong công việc: luôn trung thực thẳng thắn, khoa học; trong cuộc sống: luôn giữ quan hệ lành mạnh, đoàn kết được mọi người tin tưởng và tín nhiệm cao.
– Công tác thi cử làm nghiêm túc, đúng quy chế; tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong giáo dục.
d) Lối sống đạo đức:
Trong gia đình, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm tới gia đình, người thân, nuôi dạy con tốt, vợ chồng hạnh phúc; quan hệ với hàng xóm chan hoà, thân thiện; trong cơ quan, thân mật gần gũi với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh học sinh, không vi phạm lối sống thiếu lành mạnh, tha hoá, biến chất.
đ) Tinh thần thái độ phục vụ học sinh, phụ huynh và các đối tượng khác:
Tận tình, chu đáo, thẳng thắn, không lợi dụng, không gây khó khăn, sách nhiễu phiền hà.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
4. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 2

Trường………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiêụ: Lao động Tiên tiến
Năm học……….
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên:…………………..
Sinh ngày:…………………..
Quê quán:…………………..
Trú quán:……………………
Đơn vị công tác:…………………………….
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………………
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………………………
II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
– Năm học …………… vì kiêm nhiệm công tác công đoàn nên được phân công giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí khối 4-5 và Tăng cường Toán khối 4-5.
3. Thành tích đạt được của cá nhân trong năm học…………..
Là một chủ tịch công đoàn, một giáo viên đứng lớp tôi luôn chấp hành đầy đủ mọi mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, soạn giảng chu đáo, thời gian lên lớp chấp hành nghiêm túc theo quy chế của trường đề ra. Luôn có ý thức học hỏi và tự rèn luyện trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày.
Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp, luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những cố gắng trên, chất lượng môn học những lớp tôi phụ trách luôn đạt được kết quả cao qua từng kì:

Điểm bài kiểm tra học kì I

Điểm bài kiểm tra học kì II

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 9 – 10:

Điểm: 9 – 10:

– Cuối năm: 58/58 học sinh đều hoàn thành chương trình môn học.
3. Sáng kiến kinh nghiệm:
– Năm học ……………, tham gia đề tài SKKN: Những biện pháp để xây dựng lớp tự quản – Đạt loại C, quyết định công nhận số…………….
– Năm học ……………, tham gia SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng bài giảng điện tử – Đạt loại C.
4. Tư tưởng chính trị:
Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.
Trong năm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.
Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành môn học đúng với chỉ tiêu kế hoạch.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức
khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết địnhkhen thưởng

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến thực tế

6. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích cá nhân tiên tiến
Báo cáo thành tích cá nhân là căn cứ để cá nhân được xét thưởng. Do đó, khi làm báo cáo thành tích cá nhân, người báo cáo cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:
– Về thông tin cá nhân và đơn vị công tác
Khi thực hiện viết báo cáo thành tích cá nhân, các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.
Việc cung cấp đúng thông tin không sẽ góp phần hiện tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.
Trong trường hợp người lập báo cáo điền sai thông tin cá nhân của mình hoặc thông tin về đơn vị công tác, quá trình thực hiện các thủ tục xét thưởng cũng có thể sẽ bị gián đoạn, mất thời gian.
– Về thành tích đã đạt được
Người làm báo cáo cần thể hiện được năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc một cách chi tiết, dễ hiểu nhất. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.
Đây là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo thành tích cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích của việc viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.
Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế mà mình đã hoàn thành trong quá trình công tác để làm cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.
Ngoài ra, người làm báo cáo còn có thể nêu cả những đổi mới, sáng tạo tích cực trong công việc của mình. Đây là điểm nổi bật trong quá trình công tác và là một yếu tố quan trọng để cấp trên xem xét khen thưởng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn 2022

#Báo #cáo #thành #tích #lao #động #tiên #tiến

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc và cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

1. Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là gì?
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là văn bản được cấp dưới soạn thảo để gửi cấp trên nhằm báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó.
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến cũng có thể được hiểu là một mẫu được cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể lập ra để các các bộ, công chức, người lao động,… báo cáo thành tích, cống hiến của mình đạt được trong thời gian lao động.
Báo cáo thành tích thường được các cán bộ, công chức, viên chức, trong tổ chức,… để có thể nhận được bằng khen, huân huy chương, khen thưởng do các cơ quan, tổ chức đặt ra từ trước.
Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường sẽ được sử dụng định kỳ khi kết thúc một năm làm việc.
2. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường được các cơ quan tổ chức quy định, thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau:
– Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến.
– Nhiệm vụ, công việc được giao của cá nhân trong cơ quan, tổ chức.
– Thành tích đạt được của cá nhân.
– Đóng góp của cá nhân.
– Sáng kiến, phát minh của cá nhân.
– Đã được khen thưởng hình thức gì.
– Đề nghị khen thưởng.
3. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 1

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng ……năm …….

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
I. Sơ lược lý lịch:
– Họ và tên: ……………………
– Bí danh: ……………………….
– Ngày, tháng, năm sinh:……………….
– Quê quán: …………………………………….
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Toán
II. Thành tích đã đạt được:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
Trong năm học ……………..tôi được nhà trường giao nhiệm vụ như sau:
+ Phụ trách phòng thiết bị, thư viện
+ Don dẹp một vài khu vực
2. Sơ lược thành tích của đơn vị:
3. Thành tích đạt được của cá nhân:
3.1. Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:
* Trong năm học ……………… với các nhiệm vụ được giao tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao: Để có được những kết quả đáng kể trên của đơn vị trong đó có sự đóng góp của cá nhân tôi, bằng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi đã luôn tìm tòi những giải pháp hay, tự học hỏi nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên
3.2. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước:
– Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Nêu cao tinh thần tự giác, dân chủ, ý thức phê và tự phê. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
– Chấp hành đầy đủ các chính sách ở địa phương, địa bàn nơi cư trú; thực hiện tốt chủ trương xây dựng đường phố và gia đình văn hoá, đồng thời có ý thức vận động mọi người cùng thực hiện; hàng năm gia đình đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.
3.3. Công tác tự học tự rèn, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, CMNV:
– Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đúng với quy định. Tích cực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân.
– Dự giờ đồng nghiệp theo quy định, tham gia các đợt hội giảng cấp tổ và trường đạt kết quả cao. Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.
– Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới.
– Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
3.4. Những biện pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cá nhân đã được ngành GD&ĐT đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, quản lý. Đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng khoa học mới để tăng năng xuất và hiệu quả công tác
3.5. Phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ, tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.
– Sống có lí tưởng, có mục đích, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu được đồng nghiệp nhân dân và học sinh yêu mến.
– Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.
– Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
3.6. Phẩm chất đạo đức lối sống của cá nhân:
a) Tinh thần kỷ luật:
– Các công tác được giao có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không sợ khó khăn gian khổ, tận tuỵ với công việc. Luôn luôn cải tiến phương pháp làm việc để có hiệu quả chất lượng trong công tác.
– Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của nhà trường và của ngành, các đoàn thể.
b) Tinh thần phối hợp trong công tác:
– Có sự bàn bạc thống nhất và thực hiện nghiêm, nhất quán các quyết định đã thống nhất trong các hoạt động của tổ chuyên môn, của các đoàn thể và của nhà trường. Có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công tác cũng như trong gia đình, động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
– Việc phối hợp với các bộ phận hoạt động, các tổ chuyên môn, các cá nhân trong công tác đảm bảo nguyên tắc chung.
– Thường xuyên chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình góp ý của đồng nghiệp, của học sinh, từ đó có sự điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù các công tác được giao.
c) Tính trung thực trong công tác:
– Trong công việc: luôn trung thực thẳng thắn, khoa học; trong cuộc sống: luôn giữ quan hệ lành mạnh, đoàn kết được mọi người tin tưởng và tín nhiệm cao.
– Công tác thi cử làm nghiêm túc, đúng quy chế; tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong giáo dục.
d) Lối sống đạo đức:
Trong gia đình, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm tới gia đình, người thân, nuôi dạy con tốt, vợ chồng hạnh phúc; quan hệ với hàng xóm chan hoà, thân thiện; trong cơ quan, thân mật gần gũi với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh học sinh, không vi phạm lối sống thiếu lành mạnh, tha hoá, biến chất.
đ) Tinh thần thái độ phục vụ học sinh, phụ huynh và các đối tượng khác:
Tận tình, chu đáo, thẳng thắn, không lợi dụng, không gây khó khăn, sách nhiễu phiền hà.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
4. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 2

Trường………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…..tháng….năm…..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiêụ: Lao động Tiên tiến
Năm học……….
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên:…………………..
Sinh ngày:…………………..
Quê quán:…………………..
Trú quán:……………………
Đơn vị công tác:…………………………….
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………………
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………………………
II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
– Năm học …………… vì kiêm nhiệm công tác công đoàn nên được phân công giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí khối 4-5 và Tăng cường Toán khối 4-5.
3. Thành tích đạt được của cá nhân trong năm học…………..
Là một chủ tịch công đoàn, một giáo viên đứng lớp tôi luôn chấp hành đầy đủ mọi mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, soạn giảng chu đáo, thời gian lên lớp chấp hành nghiêm túc theo quy chế của trường đề ra. Luôn có ý thức học hỏi và tự rèn luyện trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày.
Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp, luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những cố gắng trên, chất lượng môn học những lớp tôi phụ trách luôn đạt được kết quả cao qua từng kì:

Điểm bài kiểm tra học kì I

Điểm bài kiểm tra học kì II

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 9 – 10:

Điểm: 9 – 10:

– Cuối năm: 58/58 học sinh đều hoàn thành chương trình môn học.
3. Sáng kiến kinh nghiệm:
– Năm học ……………, tham gia đề tài SKKN: Những biện pháp để xây dựng lớp tự quản – Đạt loại C, quyết định công nhận số…………….
– Năm học ……………, tham gia SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng bài giảng điện tử – Đạt loại C.
4. Tư tưởng chính trị:
Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.
Trong năm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.
Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành môn học đúng với chỉ tiêu kế hoạch.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức
khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết địnhkhen thưởng

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến thực tế

6. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích cá nhân tiên tiến
Báo cáo thành tích cá nhân là căn cứ để cá nhân được xét thưởng. Do đó, khi làm báo cáo thành tích cá nhân, người báo cáo cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:
– Về thông tin cá nhân và đơn vị công tác
Khi thực hiện viết báo cáo thành tích cá nhân, các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.
Việc cung cấp đúng thông tin không sẽ góp phần hiện tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.
Trong trường hợp người lập báo cáo điền sai thông tin cá nhân của mình hoặc thông tin về đơn vị công tác, quá trình thực hiện các thủ tục xét thưởng cũng có thể sẽ bị gián đoạn, mất thời gian.
– Về thành tích đã đạt được
Người làm báo cáo cần thể hiện được năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc một cách chi tiết, dễ hiểu nhất. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.
Đây là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo thành tích cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích của việc viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.
Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế mà mình đã hoàn thành trong quá trình công tác để làm cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.
Ngoài ra, người làm báo cáo còn có thể nêu cả những đổi mới, sáng tạo tích cực trong công việc của mình. Đây là điểm nổi bật trong quá trình công tác và là một yếu tố quan trọng để cấp trên xem xét khen thưởng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button